• |
  • E-mail kontakt: zshviezdoslavova1@gmail.com
ZŠ Hviezdoslavova
ZŠ Hviezdoslavova
Škola priteľská k deťom

SUBMENU

Internetová žiacka knižka

KALENDÁR

  Legenda:
 
- aktuálny deň

 

Prihláška - Anglický jazyk pre škôlkárov

AKTUALITY 2023/2024


Na návšteve u hasičov

08.11.2022

V pondelok, 7. novembra, sa tretiaci a štvrtáci z Hviezdoslavky zúčastnili na exkurzii u hasičov. Profesionálni hasiči ich oboznámili s najnovšou technikou, ukázali hasičské aj zásahové vozidlá, porozprávali o svojej práci a ochotne odpovedali na zvedavé otázky. Žiaci si s neskrývanou radosťou vyskúšali, ako sa sedí v hasičských autách a tiež si zopakovali už nadobudnuté  vedomosti  o tomto zaujímavom povolaní.

Touto cestou by sme sa radi poďakovali za čas, ktorý nám pracovníci hasičskej stanici venovali, za vedomosti, ktoré deťom odovzdali, ale predovšetkým za ich obetavú a náročnú prácu.

Európsky deň jazykov

Európsky deň jazykov je dňom, ktorý má na našej škole svoju dlhoročnú tradíciu...

Šarkaniáda

Na známosť sa všetkým dáva, že v jeseni lístie opadáva. Šu-šu, šumia vetvičky, vraj naplnia košíčky. Slniečko sa raduje, šarkan s vetrom tancuje. Hop-cup, hop-cup tralala, jeseň dary rozdáva.

Rozlúčka s letom

Leto je už nenávratne za nami a po dlhých, teplých a slnečných dňoch sa k slovu prihlásila jeseň...

KURZY A ODBORNÁ PRÍPRAVA PEDAGÓGOV V ALGHERE-ERASMUS + MOBILITA JEDNOTLIVCOV

Posledný augustový týždeň pred začiatkom nového školského roka absolvovali 3 naše učiteľky...

Účelové cvičenie

Projektový deň Na bicykli bezpečne

Úvod školského roka 2023/2024 vo fotogalérii

AKTUALITY 2022/2023


Na návšteve u hasičov

08.11.2022

V pondelok, 7. novembra, sa tretiaci a štvrtáci z Hviezdoslavky zúčastnili na exkurzii u hasičov. Profesionálni hasiči ich oboznámili s najnovšou technikou, ukázali hasičské aj zásahové vozidlá, porozprávali o svojej práci a ochotne odpovedali na zvedavé otázky. Žiaci si s neskrývanou radosťou vyskúšali, ako sa sedí v hasičských autách a tiež si zopakovali už nadobudnuté  vedomosti  o tomto zaujímavom povolaní.

Touto cestou by sme sa radi poďakovali za čas, ktorý nám pracovníci hasičskej stanici venovali, za vedomosti, ktoré deťom odovzdali, ale predovšetkým za ich obetavú a náročnú prácu.

Slávnostné ukončenie školského roka 2022/2023 vo fotogalérii

Rozlúčka s ŠKD

Na záver školského roka sme si na „Hviezdoslavke“ všetci zasúťažili v netradičných súťažiach...

Detská konferencia „ŠÍRIM DOBRO, TEDA SOM“

„Nebuďme dobrovoľnými väzňami online priestoru. V skutočnom svete nás čaká život...“

„Nebuď ONLINE, buď v pohybe“ so Zumbou

V júni sme opäť zopakovali našu tradíciu a rozhýbali sa v rytme Zumby...

Vyhodnotenie súťaže MAKSÍK

Aj tento školský rok sa žiaci našej školy zapojili do korešpondenčnej matematickej súťaže MAKSÍK...

OZNAMY

    POČASIE v REVÚCEJ

    SHMÚ