• |
  • E-mail kontakt: zshviezdoslavova1@gmail.com
ZŠ Hviezdoslavova
ZŠ Hviezdoslavova
Škola priteľská k deťom

SUBMENU

Internetová žiacka knižka

KALENDÁR

  Legenda:
 
- aktuálny deň

Základná škola
Hviezdoslavova 1
050 01  Revúca

Telefón: 058 / 488 10 73, 058 / 488 10 74,  0911 481 075
email: zshviezdoslavova1@gmail.com

Školská jedáleň pri ZŠ: 058/ 443 26 59, 0910 554 656

 

OZNAMY

    POČASIE v REVÚCEJ

    SHMÚ