• |
  • E-mail kontakt: zshviezdoslavova1@gmail.com
ZŠ Hviezdoslavova
ZŠ Hviezdoslavova
Škola priteľská k deťom

MENU

Internetová žiacka knižka

KALENDÁR

  Legenda:
 
- aktuálny deň

Triedy

I.A      Mgr. Soňa Filipiaková

I.B      Mgr. Anna Sabolová

I.C      Mgr. Zuzana Háková

II.A     Mgr. Beáta Kilíková

II.B     Mgr. Andrea Kubusová

II.C     Mgr. Zuzana Bystránová

III.A    Mgr. Dana Serbáková

III.B    Mgr. Jana Boldišová

IV.A    Mgr. Roman Haviar

IV.B    Mgr. Ivana Beľáková

IV.C    Mgr. Eva Otiepková

V.A     Mgr. Andrea Repáková

V.B     Mgr. Diana Poliaková

VI.A    Mgr. Lucia Barišová

VI.B    Mgr. Lucia Petalíková

VII.A   Mgr. Katarína Hrbálová

VII.B   Mgr. Michaela Štefko

VIII.A  Mgr. Marcela Berová

VIII.B  Mgr. Michaela Klimentová

IX.A    Mgr. Ondrej Bafia

IX.B.   Mgr. Gabriela Petrovičová

OZNAMY

    POČASIE v REVÚCEJ

    SHMÚ