• |
  • E-mail kontakt: zshviezdoslavova1@gmail.com
ZŠ Hviezdoslavova
ZŠ Hviezdoslavova
Škola priteľská k deťom

MENU

Internetová žiacka knižka

KALENDÁR

  Legenda:
 
- aktuálny deň

Triedy

I.A     Mgr. Beáta Kilíková

I.B     Mgr. Andrea Kubusová

I.C     Mgr. Zuzana Bystránová

II.A     Mgr. Dana Serbáková

II.B     Mgr. Jana Boldišová

III.A    Mgr. Soňa Filipiaková

III.B.   Mgr. Ivana Beľáková

III.C    Mgr. Eva Otiepková

IV.A    Mgr. Anna Sabolová

IV.B    Mgr. Zuzana Háková

V.A    Mgr. Lucia Barišová

V.B    Mgr. Pavol Ottinger

VI.A    Mgr. Katarína Hrbálová

VI.B    Mgr. Michaela Štefko

VII.A     Mgr. Marcela Berová

VII.B.    Mgr. Michaela Klimentová

VIII.A     Mgr. Ondrej Bafia

VIII.B.    Mgr. Gabriela Petrovičová

IX.A    Mgr. Katarína Šimková

IX.B    Mgr. Lucia Petalíková

OZNAMY

POČASIE v REVÚCEJ

SHMÚ