• |
  • E-mail kontakt: zshviezdoslavova1@gmail.com
ZŠ Hviezdoslavova
ZŠ Hviezdoslavova
Škola priteľská k deťom

SUBMENU

Internetová žiacka knižka

KALENDÁR

  Legenda:
 
- aktuálny deň

Konzultačné hodiny

Konzultačné hodiny pedagógov v školskom roku 2022 - 2023
  Mgr. Bystránová    
  Mgr. Otiepková    
  Mgr. Beľáková    
  Mgr. Filipiaková    
  Mgr. Sabolová    
  Mgr. Háková    
  Mgr. Kilíková    
  Mgr. Petrovičová    
  Mgr. Húšťa    
  Mgr. Berová    
  Mgr. Haviar    
  Mgr. Kováčová    
  Mgr. Šimková    
  Mgr. Petalíková    
  Mgr. Boldišová    
  Mgr. Kubusová    
  Mgr. Barišová    
  Mgr. Klimentová    
  Mgr. Hrbálová    
  Mgr. Štefko    
  Bc. Ottinger  
  Ing. Uhlířová  
  Mgr. Hrbáľová  
       

OZNAMY

    POČASIE v REVÚCEJ

    SHMÚ