• |
  • E-mail kontakt: zshviezdoslavova1@gmail.com
ZŠ Hviezdoslavova
ZŠ Hviezdoslavova
Škola priteľská k deťom

MENU

Internetová žiacka knižka

KALENDÁR

  Legenda:
 
- aktuálny deň

Pedagogickí zamestnanci

Vedenie školy

Mgr. Monika Galovičová riaditeľka školy
Mgr. Dana Serbáková zástupkyňa riaditeľa školy  - štatutárny zástupca
Mgr. Ondrej Bafia zástupca riaditeľa školy

Učitelia I. stupňa

Mgr. Beáta Kilíková I.A  
Mgr. Andrea Kubusová I.B  
Mgr. Zuzana Bystránová I.C  
Mgr. Dana Serbáková II.A  
Mgr. Jana Boldišová II.B  
Mgr. Soňa Filipiaková III.A  
Mgr. Ivana Beľáková III.B  
Mgr. Eva Otiepková III.C  
Mgr. Anna Sabolová IV.A  
Mgr. Zuzana Háková IV.B  

Učitelia II. stupňa:

Mgr. Lucia Barišová V.A
Mgr. Pavol Ottinger V.B
Mgr. Katarína Hrbálová VI.A
Mgr. Michaela Štefko VI.B
Mgr. Marcela Berová VII.A
Mgr. Michaela Pelle VII.B
Mgr. Ondrej Bafia VIII.A
Mgr. Gabriela Petrovičová VIII.B
Mgr. Katarína Šimková IX.A
Mgr. Lucia Petalíková IX.B
   
Mgr. Katarína Kováčová výchovný poradca
Mgr. Karol Húšťa  
Mgr. Roman Haviar  
Mgr. Emília Hrbáľová  
Ing. Ľubica Uhlířová  
Ing. Magdaléna Martinková  
Mgr. Danica Hudecová  

Vychovávateľky ŠKD:

p. Martina Krštieňová I.A oddelenie
p. Beáta Valkayová I.B oddelenie
p. Anna Ďuránová II. oddelenie
Bc.Diana Krštieňová III.A oddelenie
p. Emma Petalíková III.B oddelenie
Mgr. Ľubica Klimentová IV. oddelenie

Asistentky učiteľa:

Lea Bagácsová
Mgr. Mariana Senková
Bc. Iveta Jánová

Zahraničný lektor:

Meiko Fischer  
   


 

OZNAMY

POČASIE v REVÚCEJ

SHMÚ