• |
  • E-mail kontakt: zshviezdoslavova1@gmail.com
ZŠ Hviezdoslavova
ZŠ Hviezdoslavova
Škola priteľská k deťom

SUBMENU

Internetová žiacka knižka

KALENDÁR

  Legenda:
 
- aktuálny deň

Školský klub detí

Ranná činnosť: 6:30 hod. - 7:30 hod.
Popoludňajšia činnosť: 11:30 hod. - 17:00 hod.
Doprevádzanie detí k autobusovým spojom
 

ODDELENIE UMIESTNENIE VYUČUJÚCI  
I.A ODD pavilón p. M. Krštieňová  
I.B ODD pavilón p. Valkayová  
II. ODD pavilón p. Ďuránová  
III. A ODD pavilón Bc. D. Krštieňová  
III.B ODD pavilón p. Petalíková  
  IV. ODD pavilón Mgr. Klimentová

Poplatky ŠKD - 10€ mesačne

V čase od 6.30 do 7.30 sa deti schádzajú v oddelení rannej služby. Výchovná činnosť pred vyučovaním je zameraná na oddychové a relaxačné aktivity. V každom oddelení  majú deti na oddych rôzne spoločenské a stolové hry, hračky, stavebnice, ktoré rozvíjajú ich zručnosti. Pripravujú sa na vyučovanie a to hlavne precvičovaním učiva a písaním domácich úloh. Využívajú k tomu rôzne didaktické hry, doplňovačky, tajničky. Vedieme ich k starostlivosti o učebnice, zošity a pomôcky.

Mámek dispozícii školský dvor a multifunkčné ihrisko na aktívny pobyt vonku.

Naše aktivity:

-         Rozlúčka s letom

-         Šarkaniáda

-         Bezpečne do školy

-         Gaštankovia

-         Dnes mi číta babka, dedko

-         Pečieme perníky

-         Vianočné pozdravy

-         Vianočná besiedka

-         Varíme, pečieme zdravo

-         Karnevalové masky

-         Vôňa knihy

-         Beseda v knižnici

-         Veľkonočné vajíčka

-         Pri príležitosti  mesiaca lesov, beseda

-         Darček pre mamičku

-         Práca s odpadovým materiálom

-         Športové súťaže

-         Návšteva 1. slovenského gymnázia

-         Kreslenie na asfalt

 

Logopedická poradňa: Utorok a štvrtok od 16:00 - 16:30 hod

V rámci ŠKD je možné využiť služby logopedičky - p. Ďuránovej v našej škole pre všetkých žiakov ZŠ a predškolských zariadení v meste. Stretnutie si môžete dohodnúť na tel. č. 0908261639, alebo na tel. č. školy 058/4881073, 0911481075.

OZNAMY

POČASIE v REVÚCEJ

SHMÚ