• |
  • E-mail kontakt: zshviezdoslavova1@gmail.com
ZŠ Hviezdoslavova
ZŠ Hviezdoslavova
Škola priteľská k deťom

SUBMENU

Internetová žiacka knižka

KALENDÁR

  Legenda:
 
- aktuálny deň

Školský klub detí

Ranná činnosť: 6:30 hod. - 7:30 hod.
Popoludňajšia činnosť: 11:30 hod. - 17:00 hod.
Doprevádzanie detí k autobusovým spojom
 

ODDELENIE UMIESTNENIE VYUČUJÚCI  
I.A ODD pavilón Mgr. Klimentová  
I.B ODD pavilón p. Bagácsová  
II.A ODD pavilón p. Krštieňová  
II.B ODD pavilón p. Valkayová  
III. ODD pavilón p. Ďuránová  
  IV.A ODD pavilón p. Petalíková
  IV.B ODD pavilón Mgr. Gottliebová

Poplatky ŠKD - 10€ mesačne

V čase od 6.30 do 7.30 sa deti schádzajú v oddelení rannej služby. Výchovná činnosť pred vyučovaním je zameraná na oddychové a relaxačné aktivity. V každom oddelení  majú deti na oddych rôzne spoločenské a stolové hry, hračky, stavebnice, ktoré rozvíjajú ich zručnosti. Pripravujú sa na vyučovanie a to hlavne precvičovaním učiva a písaním domácich úloh. Využívajú k tomu rôzne didaktické hry, doplňovačky, tajničky. Vedieme ich k starostlivosti o učebnice, zošity a pomôcky.

Mámek dispozícii školský dvor a multifunkčné ihrisko na aktívny pobyt vonku.

Naše aktivity:

-         Rozlúčka s letom

-         Šarkaniáda

-         Bezpečne do školy

-         Gaštankovia

-         Dnes mi číta babka, dedko

-         Pečieme perníky

-         Vianočné pozdravy

-         Vianočná besiedka

-         Varíme, pečieme zdravo

-         Karnevalové masky

-         Vôňa knihy

-         Beseda v knižnici

-         Veľkonočné vajíčka

-         Pri príležitosti  mesiaca lesov, beseda

-         Darček pre mamičku

-         Práca s odpadovým materiálom

-         Športové súťaže

-         Návšteva 1. slovenského gymnázia

-         Kreslenie na asfalt

 

Logopedická poradňa: Utorok a štvrtok od 16:00 - 16:30 hod

V rámci ŠKD je možné využiť služby logopedičky - p. Ďuránovej v našej škole pre všetkých žiakov ZŠ a predškolských zariadení v meste. Stretnutie si môžete dohodnúť na tel. č. 0908261639, alebo na tel. č. školy 058/4881073, 0911481075.

OZNAMY

    POČASIE v REVÚCEJ

    SHMÚ