• |
  • E-mail kontakt: zshviezdoslavova1@gmail.com
ZŠ Hviezdoslavova
ZŠ Hviezdoslavova
Škola priteľská k deťom

MENU

Internetová žiacka knižka

KALENDÁR

  Legenda:
 
- aktuálny deň

Rada školy

Členovia RŠ pri ZŠ, Hviezdoslavova 1, Revúca

Pedagogickí zamestnanci Mgr. B. Kilíková - predseda rady školy
  Mgr. L. Petalíková
Nepedagogický zamestnanec Bc. V. Lapajová
Zástupcovia rodičov p. P. Halušková
  p. E. Nemcová
  Ing. P. Szilágyi
  JUDr. M. Kuliková
Delegovaní za zriaďovateľa MUDr. I. Goldschmidtová
  Bc. J. Magura
  p. E. Metohajro
  p. J. Vredík
   
Zápisnica z ustanovujúceho konania Rady školy
Zápisnica zo zasadnutia Rady školy

OZNAMY

    POČASIE v REVÚCEJ

    SHMÚ