• |
  • E-mail kontakt: zshviezdoslavova1@gmail.com
ZŠ Hviezdoslavova
ZŠ Hviezdoslavova
Škola priteľská k deťom

SUBMENU

Internetová žiacka knižka

KALENDÁR

  Legenda:
 
- aktuálny deň

Profil verejného obstarávateľa

Toto je PROFIL verejného obstarávateľa, v ktorom sa do zriadenia elektronického úložiska Úradom pre verejné obstarávanie (v zmysle ustanovení par. 113, ods. 3 zákona č. 25/2006 Z.z. v aktuálnom znení) budú zverejňovať informácie o prebiehajúcich verejných obstáravaniach a oznámeniach, ktoré sa ich týkajú, v rozsahu stanovenom zákonom č. 25/2006 Z.z. v aktuálnom znení.

Základná škola, Hviezdoslavova 1, Revúca

Štatutárny zástupca: Mgr. Monika Galovičová

Sídlo:  Hviezdoslavova 1, 050 01  Revúca

IČO:   37833871
DIČ:   2021669991

E-mail: zshviezdoslavova1@gmail.com

Telefón: +421584881073 

OZNAMY

    POČASIE v REVÚCEJ

    SHMÚ