• |
  • E-mail kontakt: zshviezdoslavova1@gmail.com
ZŠ Hviezdoslavova
ZŠ Hviezdoslavova
Škola priteľská k deťom

SUBMENU

Internetová žiacka knižka

KALENDÁR

  Legenda:
 
- aktuálny deň

Krúžky

Záujmové krúžky v školskom roku 2022 - 2023
Záujmový útvar
Vedúci Deň Čas od-do
Florbal mix 1.stupeň Mgr. Ottinger Štvrtok 13:30-15:30
Krúžok ľudových piesní a tancov Mgr. Boldišová Utorok 13:30-15:30
Zábavná angličtina Mgr. Filipiaková Utorok

Štvrtok

13:30-14:30

13:30-14:30

Počítačový Mgr. Beľáková Pondelok 13:30-15:30
Tanečný Mgr. Beľáková Štvrtok 13:30-15:30
Zahrajme sa s rozprávkou          Mgr. Bystránová Pondelok 13:00 – 14:30
Popoludnie s knihami Mgr. Hrbálová Streda 13:30-15:30
Popoludnie s matematikou Mgr. Kováčová Utorok 13:30-15:30
Popoludnie so slovenčinou Mgr. Berová Pondelok 13:30-15:30
S angličtinou do sveta Mgr. Petalíková Pondelok 14:00-16:00
Penpal Mgr. Pelle Štvrtok 13:45-15:45
Zaujímavá nemčina Mgr. Hrbáľová Štvrtok 13:45-15:45
Florbal 2 stupeň Mgr. Húšťa Utorok 13:30-15:30
MICRO:BIT programovanie Mgr. Štefko Utorok 13:30-15:30
Akvaristický Mgr. Haviar Streda 14:00-16:00
Mediálna výchova Mgr. Bafia Štvrtok 14:00-16:00
Zaujímavá nemčina Mgr. Hrbáľová Utorok 13:30-15:30


 

OZNAMY

    POČASIE v REVÚCEJ

    SHMÚ