• |
  • E-mail kontakt: zshviezdoslavova1@gmail.com
ZŠ Hviezdoslavova
ZŠ Hviezdoslavova
Škola priteľská k deťom

SUBMENU

Internetová žiacka knižka

KALENDÁR

  Legenda:
 
- aktuálny deň

Školská jedáleň

Školská jedáleň pri ZŠ na Hviezdoslavovej ulici je účelové zariadenie. Kuchyňa s jedálňou tvorí samostatnú budovu, ktorá bola 1.1.2005 pričlenená k ZŠ na Hviezdoslavovej ulici v Revúcej. V ŠJ sa stravuje približne 600 stravníkov z troch škôl - ZŠ Hviezdoslavova, ZŠ I. B. Zocha a ŠZŠ. Snahou zamestnancov ŠJ je zabezpečiť stravníkom pestrú a chutnú stravu, preto sa na jedálnom lístku striedajú mäsité a bezmäsité jedlá, ku ktorým sa podáva ovocie, pudingy, cereálne tyčinky a múčniky, ktoré sa pripravujú priamo v ŠJ. V rámci pitného režimu sa k obedu podáva čaj, voda, voda ochutená sirupom alebo mlieko.


   
   
Výdaj stravy 11:40 - 14:00
   
   
   

Číslo účtu ŠJ:  SK43 5600 0000 0020 5710 1012   Prima banka Revúca

Jedálny lístok na aktuálny týždeň

VEDÚCA ŠKOLSKEJ JEDÁLNEp. D. Sokolová

ODHLASOVANIE Z OBEDOV: Odhlásiť žiaka z obeda je nutné deň vopred priamo u vedúcej ŠJ, alebo na tel. číslach 058/ 443 26 59 a 0910 554 656 od 7:00 - 14:00 hod.

PRIHLASOVANIE A ODHLASOVANIE SA Z OBEDOV CEZ INTERNET - postup:

V prehliadači zadajte stránku www.eskoly.sk. Na úvodnej obrazovke sa prihláste menom a heslom, ktoré ste obdržali od triedneho učiteľa. Okienko obec a okienko zariadenie nemusíte vypĺňať. Po prihlásení  sa Vám zobrazí obrazovka s týždenným jedálnym lístkom. Pri každom dni je malé okienko v tvare štvorca, ktoré môžete potvrdiť (zaškrtnúť) – vtedy je obed na daný deň potvrdený, alebo nechať prázdne – vtedy dieťa z obeda odhlásite. Zmenu, ktorú ste vykonali (prihlásili, alebo odhlásili dieťa z obeda) potvrdíte odchodom zo stránky tak, že v pravej hornej časti obrazovky kliknete na meno dieťaťa a vyberiete odhlásiť.  Pri neodhlásení sa zo stránky nebude Vaša zmena zaregistrovaná a dieťa nebude prihlásené/odhlásené z obeda. Odhlásiť obed na nasledujúci deň sa dá najpozdejšie do 14.oo hod. predchádzajúceho dňa (príklad: ak chcem dieťa odhlásiť z utorka, musím to urobiť v pondelok do 14.00 hod.). 

Cena obeda v ŠJ od 1. 3. 2023 podľa platného Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Revúca:

1. stupeň:  1,30€ + 0,10€ réžia

2. stupeň:  1,50€ + 0,10€ réžia

Zápisný lístok na stravovanie  ŠJ - na stiahnutie

Čestné vyhlásenie k zápisnému lístku na stravovanie - na stiahnutie

Do jedálne je zakázaný vstup žiakom, ktorí sa nestravujú v ŠJ, rodičom stravníkov a cudzím osobám.

OZNAMY

    POČASIE v REVÚCEJ

    SHMÚ