• |
  • E-mail kontakt: zshviezdoslavova1@gmail.com
ZŠ Hviezdoslavova
ZŠ Hviezdoslavova
Škola priteľská k deťom

MENU

Internetová žiacka knižka

KALENDÁR

  Legenda:
 
- aktuálny deň

Žiacky parlament

Štatút žiackeho parlamentu pri ZŠ, Hviezdoslavova 1, 050 01 Revúca

Plán práce žiackeho parlamentu na školský rok 2021/2022


Zoznam žiakov žiackeho parlamentu v školskom roku 2021/2022

IV.A
 
IV.B
 
V.A
 
V.B
 
VI.A  
VI.B  
VII.A  
VII.B  
VIII.A  
VIII.B  
IX.A  
IX.B  

Parlamentný tím tvoria žiaci:

5. roč.
 
6. roč.
 
7. roč.
 
8. roč.
 
9. roč.
 

Koordinátor : Mgr. Lucia Petalíková

OZNAMY

    POČASIE v REVÚCEJ

    SHMÚ