• |
  • E-mail kontakt: zshviezdoslavova1@gmail.com
ZŠ Hviezdoslavova
ZŠ Hviezdoslavova
Škola priteľská k deťom

SUBMENU

Internetová žiacka knižka

KALENDÁR

  Legenda:
 
- aktuálny deň

 

Prihláška - Anglický jazyk pre škôlkárov

AKTUALITY 2023/2024


KURZY A ODBORNÁ PRÍPRAVA PEDAGÓGOV V ALGHERE-ERASMUS + MOBILITA JEDNOTLIVCOV

17.09.2023

Posledný augustový týždeň pred začiatkom nového školského roka absolvovali 3 naše učiteľky Mgr. Lucia Barišová, Mgr. LuciaPetalíková a Mgr. Michaela Pelle týždňový kurz na Sardínii v rámci programu Erasmus +.

Zahraničné vzdelávanie bolo pre naše pani učiteľky veľmi prínosné a obohatilo ich o ďalšie vedomosti v oblastiach inklúzie, prevencie šikanovania, dyslexie a práce s deťmi so špecifickými potrebami. Skvelé a inšpiratívne tipy sa budú snažiť využiť vo svojej praxi. Vzdelávanie absolvovali a ukončili slávnostným odovzdávaním certifikátov.

*Financované Európskou úniou. Vyjadrené názory a postoje sú len názormi a vyhláseniami autora (-ov ) a nemusia nevyhnutne odrážať názory a stanoviská Európskej únie alebo SAAIC. Európska únia ani SAAIC za ne nenesú zodpovednosť.

Európsky deň jazykov

Európsky deň jazykov je dňom, ktorý má na našej škole svoju dlhoročnú tradíciu...

Šarkaniáda

Na známosť sa všetkým dáva, že v jeseni lístie opadáva. Šu-šu, šumia vetvičky, vraj naplnia košíčky. Slniečko sa raduje, šarkan s vetrom tancuje. Hop-cup, hop-cup tralala, jeseň dary rozdáva.

Rozlúčka s letom

Leto je už nenávratne za nami a po dlhých, teplých a slnečných dňoch sa k slovu prihlásila jeseň...

KURZY A ODBORNÁ PRÍPRAVA PEDAGÓGOV V ALGHERE-ERASMUS + MOBILITA JEDNOTLIVCOV

Posledný augustový týždeň pred začiatkom nového školského roka absolvovali 3 naše učiteľky...

Účelové cvičenie

Projektový deň Na bicykli bezpečne

Úvod školského roka 2023/2024 vo fotogalérii

AKTUALITY 2022/2023


KURZY A ODBORNÁ PRÍPRAVA PEDAGÓGOV V ALGHERE-ERASMUS + MOBILITA JEDNOTLIVCOV

17.09.2023

Posledný augustový týždeň pred začiatkom nového školského roka absolvovali 3 naše učiteľky Mgr. Lucia Barišová, Mgr. LuciaPetalíková a Mgr. Michaela Pelle týždňový kurz na Sardínii v rámci programu Erasmus +.

Zahraničné vzdelávanie bolo pre naše pani učiteľky veľmi prínosné a obohatilo ich o ďalšie vedomosti v oblastiach inklúzie, prevencie šikanovania, dyslexie a práce s deťmi so špecifickými potrebami. Skvelé a inšpiratívne tipy sa budú snažiť využiť vo svojej praxi. Vzdelávanie absolvovali a ukončili slávnostným odovzdávaním certifikátov.

*Financované Európskou úniou. Vyjadrené názory a postoje sú len názormi a vyhláseniami autora (-ov ) a nemusia nevyhnutne odrážať názory a stanoviská Európskej únie alebo SAAIC. Európska únia ani SAAIC za ne nenesú zodpovednosť.

Slávnostné ukončenie školského roka 2022/2023 vo fotogalérii

Rozlúčka s ŠKD

Na záver školského roka sme si na „Hviezdoslavke“ všetci zasúťažili v netradičných súťažiach...

Detská konferencia „ŠÍRIM DOBRO, TEDA SOM“

„Nebuďme dobrovoľnými väzňami online priestoru. V skutočnom svete nás čaká život...“

„Nebuď ONLINE, buď v pohybe“ so Zumbou

V júni sme opäť zopakovali našu tradíciu a rozhýbali sa v rytme Zumby...

Vyhodnotenie súťaže MAKSÍK

Aj tento školský rok sa žiaci našej školy zapojili do korešpondenčnej matematickej súťaže MAKSÍK...

OZNAMY

    POČASIE v REVÚCEJ

    SHMÚ