• |
  • E-mail kontakt: zshviezdoslavova1@gmail.com
ZŠ Hviezdoslavova
ZŠ Hviezdoslavova
Škola priteľská k deťom

SUBMENU

Internetová žiacka knižka

KALENDÁR

  Legenda:
 
- aktuálny deň

 

Prihláška - Anglický jazyk pre škôlkárov

AKTUALITY 2023/2024


Čitateľský maratón

28.06.2022

Linka detskej istoty pri SV UNICEF zorganizovala aj v tomto roku najpočetnejší detský čitateľský maratón „Čítajme si...“.

Projekt vznikol v roku 2008 a jeho cieľom  je zapojiť čo najväčší počet detí do aktivity, ktorú v posledných rokoch vytláčajú nové technológie. Čítanie poskytuje deťom činnosť vo chvíľach voľna, podporuje ich fantáziu a prehlbuje vnímavosť. Aj naši žiaci 1. aj 2. stupňa sa do tejto aktivity zapojili a striedali sa  pri čítaní zaujímavých kníh rôznych autorov. Maratón prebiehal tak, že keď žiak dočítal odsek z vybranej knihy, pokračoval ďalší čitateľ.  Všetci zúčastnení sa následne zapísali do prezenčnej listiny, podpísali sa na plagáte a získali záložku do knihy. Z našej školy sa do projektu zapojilo spolu 286 detí a dokázali tak, že čítajú naozaj radi.

Európsky deň jazykov

Európsky deň jazykov je dňom, ktorý má na našej škole svoju dlhoročnú tradíciu...

Šarkaniáda

Na známosť sa všetkým dáva, že v jeseni lístie opadáva. Šu-šu, šumia vetvičky, vraj naplnia košíčky. Slniečko sa raduje, šarkan s vetrom tancuje. Hop-cup, hop-cup tralala, jeseň dary rozdáva.

Rozlúčka s letom

Leto je už nenávratne za nami a po dlhých, teplých a slnečných dňoch sa k slovu prihlásila jeseň...

KURZY A ODBORNÁ PRÍPRAVA PEDAGÓGOV V ALGHERE-ERASMUS + MOBILITA JEDNOTLIVCOV

Posledný augustový týždeň pred začiatkom nového školského roka absolvovali 3 naše učiteľky...

Účelové cvičenie

Projektový deň Na bicykli bezpečne

Úvod školského roka 2023/2024 vo fotogalérii

AKTUALITY 2022/2023


Čitateľský maratón

28.06.2022

Linka detskej istoty pri SV UNICEF zorganizovala aj v tomto roku najpočetnejší detský čitateľský maratón „Čítajme si...“.

Projekt vznikol v roku 2008 a jeho cieľom  je zapojiť čo najväčší počet detí do aktivity, ktorú v posledných rokoch vytláčajú nové technológie. Čítanie poskytuje deťom činnosť vo chvíľach voľna, podporuje ich fantáziu a prehlbuje vnímavosť. Aj naši žiaci 1. aj 2. stupňa sa do tejto aktivity zapojili a striedali sa  pri čítaní zaujímavých kníh rôznych autorov. Maratón prebiehal tak, že keď žiak dočítal odsek z vybranej knihy, pokračoval ďalší čitateľ.  Všetci zúčastnení sa následne zapísali do prezenčnej listiny, podpísali sa na plagáte a získali záložku do knihy. Z našej školy sa do projektu zapojilo spolu 286 detí a dokázali tak, že čítajú naozaj radi.

Slávnostné ukončenie školského roka 2022/2023 vo fotogalérii

Rozlúčka s ŠKD

Na záver školského roka sme si na „Hviezdoslavke“ všetci zasúťažili v netradičných súťažiach...

Detská konferencia „ŠÍRIM DOBRO, TEDA SOM“

„Nebuďme dobrovoľnými väzňami online priestoru. V skutočnom svete nás čaká život...“

„Nebuď ONLINE, buď v pohybe“ so Zumbou

V júni sme opäť zopakovali našu tradíciu a rozhýbali sa v rytme Zumby...

Vyhodnotenie súťaže MAKSÍK

Aj tento školský rok sa žiaci našej školy zapojili do korešpondenčnej matematickej súťaže MAKSÍK...

OZNAMY

    POČASIE v REVÚCEJ

    SHMÚ