• |
  • E-mail kontakt: zshviezdoslavova1@gmail.com
ZŠ Hviezdoslavova
ZŠ Hviezdoslavova
Škola priteľská k deťom

MENU

Internetová žiacka knižka

KALENDÁR

  Legenda:
 
- aktuálny deň

Žiacky parlament

Štatút žiackeho parlamentu pri ZŠ, Hviezdoslavova 1, 050 01 Revúca

Plán práce žiackeho parlamentu na školský rok 2019/2020


Zoznam žiakov žiackeho parlamentu v školskom roku 2019/2020

IV.A
L. Boldiš
IV.B
N. Juhásová
V.A
M. Halaj
V.B
V. Bajúsová
VI.A T. Hrbálová  
VI.B N.L. Oravcová
VII.A G. Zacherová
VII.B M. Kubasková
VIII.A N. Ondriková
VIII.B E. Vodenská
IX.A M.M.Straková
IX.B M. Balážiková

Parlamentný tím tvoria žiaci:

5. roč.
M. Krchová, T. Olexová, S. Petročková, Z. Rusnáková, E. Dorčáková, T. Egedová, S.P. Hrivnáková, P. Králiková
6. roč.
L. Gačová, V. Olivová, N.L. Oravcová, M. Petalíková, N. Petalíková, K. Pásztorová, S. Podolinský, A. Stankovičová, J. Šebóková 
7. roč.
N. Krštieňová, E. Balogová, B. Jankovičová, V. Šteczová
8. roč.
V. Árvayová, V. Franková, V. Gacková, P. Halušková, L. Korimová, A. Zajaková, Z. Horváthová
9. roč.
A. Adamčiaková, F. Böhlkeová, S. Pipasíková

Koordinátor : Mgr. Lucia Petalíková

OZNAMY

::všetky aktuality::

POČASIE v REVÚCEJ

SHMÚ