• |
 • E-mail kontakt: skola@zshviere.edu.sk
ZŠ Hviezdoslavova
ZŠ Hviezdoslavova
Škola priteľská k deťom

SUBMENU

Internetová žiacka knižka

KALENDÁR

  Legenda:
 
- aktuálny deň

Školská jedáleň

Školská jedáleň pri ZŠ na Hviezdoslavovej ulici je účelové zariadenie. Kuchyňa s jedálňou tvorí samostatnú budovu, ktorá bola 1.1.2005 pričlenená k ZŠ na Hviezdoslavovej ulici v Revúcej. V ŠJ sa stravuje približne 600 stravníkov z troch škôl - ZŠ Hviezdoslavova, ZŠ I. B. Zocha a ŠZŠ. Snahou zamestnancov ŠJ je zabezpečiť stravníkom pestrú a chutnú stravu, preto sa na jedálnom lístku striedajú mäsité a bezmäsité jedlá, ku ktorým sa podáva ovocie, pudingy, cereálne tyčinky a múčniky, ktoré sa pripravujú priamo v ŠJ. V rámci pitného režimu sa k obedu podáva čaj, voda, voda ochutená sirupom alebo mlieko.


Výdaj stravy 11:40 - 14:00
Výdaj stravy do obedára 11:40- 12:20, 13:30 - 14:00
Stravné I. stupeň 1,09€
Stravné II. stupeň 1,16€
Stravné - hmotná núdza I. st. 0,09€
Stravné - hmotná núdza II. st.
0,16€

Stravné sa vypláca na mesiac dopredu do 25. dňa v mesiaci. Poštové poukážky na stravu sa vydávajú v ŠJ do 12. dňa v mesiaci. Stravné je možné vyplácať aj trvalým príkazom v banke, jednorázovým príkazom na úhradu, internetbankingom. Pri takomto druhu platby žiadame uviesť: meno žiaka, variabilný symbol (trieda, ktorú žiak navštevuje), konštantný symbol 0308. Pri trvalom príkaze je možnosť udať priemernú platbu - žiak I. stupňa 21,80€, žiak II. stupňa 23,20€. Pri platení priemernej platby sa preplatky vracajú na účet rodiča koncom školského roka, pri platení poštovými poukážkami sa o preplatky znižuje stravné v ďalšom mesiaci. V hotovosti môžu uhradiť stravu u vedúcej ŠJ  len stravníci z rodín v hmotnej núdzi a z nízkopríjmových rodín.

Číslo účtu ŠJ:  SK43 5600 0000 0020 5710 1012   Prima banka Revúca

Stravné lístky žiakom v hmotnej núdzi a nízkopríjmovým žiakom rozdá triedny učiteľ. Žiaci môžu dostať obedy do obedára len v prvý deň choroby, počas ďalšieho domáceho liečenia žiak nemá nárok na stravu v ŠJ. (vyhláška č. 330/2009 o zariadeniach školského stravovania, §2 ods.a)
ODHLASOVANIE Z OBEDOV: Odhlásiť žiaka z obeda je nutné deň vopred u vedúcej ŠJ, alebo na tel. čísle 058/ 443 26 59 od 7:00 - 14:00 hod.

Prečítajte si podmienky odberu stravy v ŠJ pri ZŠ, Hviezdoslavova 1, Revúca.

Do jedálne je zakázaný vstup žiakom, ktorí sa nestravujú v ŠJ, rodičom stravníkov a cudzím osobám.

OZNAMY

 • Triedne schôdzky RZ
  Vážení rodičia! Pozývame Vás na triedne schôdzky RZ, ktoré sa uskutočnia 24.4.2019 so začiatkom o 15.30 hod. v jednotlivých triedach.
  [čítaj viac]
   
 • Triedne schôdzky RZ
  Vážení rodičia! Pozývame Vás na triedne schôdzky RZ, ktoré sa uskutočnia 17.1.2019 so začiatkom podľa pokynov jednotlivých triednych učiteľov formou konzultácií.
  [čítaj viac]
   
 • Triedne schôdzky RZ
  Vážení rodičia! Pozývame Vás na triedne schôdzky RZ, ktoré sa uskutočnia 22.11. 2018 so začiatkom podľa pokynov jednotlivých triednych učiteľov formou konzultácií.
  [čítaj viac]
   
< 1 2 >
::všetky aktuality::

POČASIE

In-počasie Meteoinfo