• |
  • E-mail kontakt: skola@zshviere.edu.sk
ZŠ Hviezdoslavova
ZŠ Hviezdoslavova
Škola priteľská k deťom

SUBMENU

Internetová žiacka knižka

KALENDÁR

  Legenda:
 
- aktuálny deň

Základná škola
Hviezdoslavova 1
050 01  Revúca

Telefón: 058 / 488 10 73, 058 / 488 10 74,  0911 481 075
Fax: 058 / 488 10 74
email: skola@zshviere.edu.sk

Školská jedáleň pri ZŠ: 058/ 443 26 59

 

OZNAMY

POČASIE v REVÚCEJ

SHMÚ  Meteoinfo