• |
  • E-mail kontakt: zshviezdoslavova1@gmail.com
ZŠ Hviezdoslavova
ZŠ Hviezdoslavova
Škola priteľská k deťom

SUBMENU

Internetová žiacka knižka

KALENDÁR

  Legenda:
 
- aktuálny deň

Voľné pracovné miesta

Názov zamestnávateľa: Základná škola

Adresa: Hviezdoslavova 1, 050 01 Revúca

Kontakt: tel: 0911 48 10 75 - Mgr. M. Galovičová, riad. školy,  e-mail: skola@zshviere.edu.sk

Pozícia: v súčasnosti nemáme voľné pracovné miesto

Kvalifikačné predpoklady: 

Zoznam požadovaných dokladov: žiadosť o prijatie do zamestnania, profesijný životopis, doklady o vzdelaní,písomný súhlas so spracovaním osobných údajov (na stiahnutie tu),čestné vyhlásenie o bezúhonnosti 

Iné požiadavky:

OZNAMY

::všetky aktuality::

POČASIE v REVÚCEJ

SHMÚ