• |
  • E-mail kontakt: zshviezdoslavova1@gmail.com
ZŠ Hviezdoslavova
ZŠ Hviezdoslavova
Škola priteľská k deťom

SUBMENU

Internetová žiacka knižka

KALENDÁR

  Legenda:
 
- aktuálny deň

Voľné pracovné miesta

Názov zamestnávateľa: Základná škola

Adresa: Hviezdoslavova 1, 050 01 Revúca

Kontakt: tel: 0911 48 10 75 - Mgr. M. Galovičová, riad. školy

                e-mail: zshviezdoslavova1@gmail.com

Pozícia: momentálne nemáme voľné pracovné miesto

Kvalifikačné predpoklady: 

Zoznam požadovaných dokladov: Žiadosť o prijatie do zamestnania s telefonickým a e-mailovým kontaktom, profesijný životopis, doklady o vzdelaní, písomný súhlas so spracovaním osobných údajov (na stiahnutie tu), čestné vyhlásenie o bezúhonnosti.

Iné požiadavky:

OZNAMY

POČASIE v REVÚCEJ

SHMÚ