• |
 • E-mail kontakt: skola@zshviere.edu.sk
ZŠ Hviezdoslavova
ZŠ Hviezdoslavova
Škola priteľská k deťom

SUBMENU

Internetová žiacka knižka

KALENDÁR

  Legenda:
 
- aktuálny deň

Voľné pracovné miesta

Názov zamestnávateľa: Základná škola

Adresa: Hviezdoslavova 1, 050 01 Revúca

Kontakt: tel: 0911 481075 - Mgr. M. Galovičová, riad. školy,  e-mail: skola@zshviere.edu.sk

Pozícia: Učiteľ  pre nižšie stredné vzdelávanie - nemecký jazyk

Kvalifikačné predpoklady: Vzdelanie podľa zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 437/2009 Z. z.

Zoznam požadovaných dokladov: Žiadosť o prijatie do zamestnania, profesijný životopis, doklady o vzdelaní, písomný súhlas so spracovaním osobných údajov - na stiahnutie tu  poslať na adresu školy poštou alebo osobne

Iné požiadavky: Bezúhonnosť, zdravotná spôsobilosť.  Dátum nástupu: od 01.09.2019, čiastočný pracovný úväzok - 26% - 30% -základná zložka mzdy( brutto) od 179,40 €  v závislosti od zaradenia zamestnanca podľa dosiahnutého stupňa vzdelania, dĺžky započítanej praxe a zákonom ustanovených príplatkov; bez súhlasu so spracovaním osobných údajov nebude možné prijať žiadosť uchádačov.

Pozícia: Učiteľ : predmet -  individuálna logopedická intervencia

Kvalifikačné predpoklady: Vzdelanie podľa zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 437/2009 Z. z.,ktorrou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.

Zoznam požadovaných dokladov: Žiadosť o prijatie do zamestnania, profesijný životopis, doklady o vzdelaní, písomný súhlas so spracovaním osobných údajov - na stiahnutie tu  poslať na adresu školy poštou alebo osobne. 

Iné požiadavky:  Bezúhonnosť, zdravotná spôsobilosť. Dátum nástupu: ihneď, čiastočný pracovný úvazok (5 hodín týždenne). Platové podmienky: určené podľa zákona č.553/2003 Z.z.  a zaradenia do kariérového stupňa.

 

 

ZŠ Hviezdoslavova 1 v Revúcej  hľadá uchádzačov na vykonávanie absolventskej praxe v pozícii :

 • kuchár -čašník
 • cukrár
 • údržbár
 • administratívny pracovník

Uchádzač musí byť zaregistrovaný na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny a spĺňať podmienky na vykonávanie absolventskej praxe. Viac informácií o absolventskej praxi nájdete tu


OZNAMY

 • Triedne schôdzky RZ
  Vážení rodičia! Pozývame Vás na triedne schôdzky RZ, ktoré sa uskutočnia 24.4.2019 so začiatkom o 15.30 hod. v jednotlivých triedach.
  [čítaj viac]
   
 • Triedne schôdzky RZ
  Vážení rodičia! Pozývame Vás na triedne schôdzky RZ, ktoré sa uskutočnia 17.1.2019 so začiatkom podľa pokynov jednotlivých triednych učiteľov formou konzultácií.
  [čítaj viac]
   
 • Triedne schôdzky RZ
  Vážení rodičia! Pozývame Vás na triedne schôdzky RZ, ktoré sa uskutočnia 22.11. 2018 so začiatkom podľa pokynov jednotlivých triednych učiteľov formou konzultácií.
  [čítaj viac]
   
< 1 2 >
::všetky aktuality::

POČASIE

In-počasie Meteoinfo