• |
  • E-mail kontakt: skola@zshviere.edu.sk
ZŠ Hviezdoslavova
ZŠ Hviezdoslavova
Škola priteľská k deťom

MENU

Internetová žiacka knižka

KALENDÁR

  Legenda:
 
- aktuálny deň

Pedagogickí zamestnanci

Vedenie školy

Mgr. Monika Galovičová riaditeľka školy
Mgr. Dana Serbáková zástupkyňa riaditeľa školy  - štatutárny zástupca

Učitelia I. stupňa

Mgr. Andrea Samková 0. r.
Mgr. Eva Otiepková I.A
Mgr. Jaroslava Franková I.B
Mgr. Ivana Beľáková II. A
Mgr. Soňa Filipiaková II. B
Mgr. Anna Sabolová III. A
Mgr. Elena Poprocká III. B
Mgr. Beáta Kilíková IV. A
Mgr. Jana Boldišová IV. B
   

Učitelia II. stupňa:

PaedDr. Katarína Hadžegová V.A
Mgr. Lucia Barišová V.B
Mgr. Roman Haviar VI. A
Mgr. Katarína Hrbálová VI. B
Ing. Ľubica Uhlířová VII. A
Mgr. Ondrej Bafia VII. B
Mgr. Dana Serbáková VIII. A
Mgr. Katarína Šimková VIII. B
Mgr. Gabriela Petrovičová IX. A
Mgr. Katarína Kováčová výchovný poradca
Mgr. Ján Kvetko  
Mgr. Peter Radimák  
   

Vychovávateľky ŠKD:

 p. Martina Krštieňová I. oddelenie
PaedDr. Erika Slabejová II. oddelenie
p.  Anna Ďuránová III. oddelenie
Mgr. Lucia Petalíková IV. oddelenie

Externí učitelia:

Mgr. Ondrej Baran  

Zahraničný lektor:

Meiko Fischer  
   

OZNAMY

::všetky aktuality::

POČASIE

In-počasie Meteoinfo