• |
  • E-mail kontakt: skola@zshviere.edu.sk
ZŠ Hviezdoslavova
ZŠ Hviezdoslavova
Škola priteľská k deťom

MENU

Internetová žiacka knižka

KALENDÁR

  Legenda:
 
- aktuálny deň

Pedagogickí zamestnanci

Vedenie školy

Mgr. Monika Galovičová riaditeľka školy
Mgr. Dana Serbáková zástupkyňa riaditeľa školy  - štatutárny zástupca
Mgr. Ondrej Bafia zástupca riaditeľa školy

Učitelia I. stupňa

Mgr. Soňa Filipiaková I.A  
Mgr. Ivana Beľáková I.B  
Mgr. Eva Otiepková I.C  
Mgr. Anna Sabolová II.A  
Mgr. Helena Peniaková II.B  
Mgr. Beáta Kilíková III.A  
Mgr. Jana Boldišová III.B  
Mgr. Katarína Hrbálová IV.A  
Mgr. Jaroslava Franková IV.B  
Mgr. Andrea Samková    

Učitelia II. stupňa:

Mgr. Dana. Serbáková V.A
Mgr. Michaela Klimentová V.B
Mgr. Ondrej Bafia VI.A
Mgr. Gabriela Petrovičová VI.B
Mgr. Katarína Šimková VII.A
Mgr. Lucia Petalíková VII.B
PaedDr. Katarína Hadžegová VIII.A
Mgr. Lucia Barišová VIII.B
Mgr. Roman Haviar IX. A
Mgr. Marcela Berová IX. B
   
Mgr. Katarína Kováčová výchovný poradca
Mgr. Karol Húšťa  
Mgr. Michaela Štefko  
Ing. Ľubica Uhlířová  

Vychovávateľky ŠKD:

p. Martina Krštieňová I.A oddelenie
p. Emma Petalíková I.B oddelenie
p. Beáta Valkayová II. oddelenie
p. Anna Ďuránová III. oddelenie
p. Pavol Ottinger IV. oddelenie

Asistentky učiteľa:

Mgr. Simona Gottliebová
Bc. Mariana Senková
Bc. Iveta Jánová

Externí učitelia:

Mgr. Danica Hudecová  
Mgr. Emilia Hrbáľová  

Zahraničný lektor:

Meiko Fischer  
   


 

OZNAMY

POČASIE v REVÚCEJ

SHMÚ  Meteoinfo