• |
  • E-mail kontakt: zshviezdoslavova1@gmail.com
ZŠ Hviezdoslavova
ZŠ Hviezdoslavova
Škola priteľská k deťom

MENU

Internetová žiacka knižka

KALENDÁR

  Legenda:
 
- aktuálny deň

Pedagogickí zamestnanci

Vedenie školy

Mgr. Monika Galovičová riaditeľka školy
Mgr. Dana Serbáková zástupkyňa riaditeľa školy  - štatutárny zástupca
Mgr. Ondrej Bafia zástupca riaditeľa školy

Učitelia I. stupňa

Mgr. Soňa Filipiaková I.A  
Mgr. Ivana Beľáková I.B  
Mgr. Eva Otiepková I.C  
Mgr. Anna Sabolová II.A  
Mgr. Helena Peniaková II.B  
Mgr. Beáta Kilíková III.A  
Mgr. Jana Boldišová III.B  
Mgr. Katarína Hrbálová IV.A  
Mgr. Michaela Štefko IV.B  
Mgr. Andrea Samková    

Učitelia II. stupňa:

Mgr. Dana. Serbáková V.A
Mgr. Michaela Klimentová V.B
Mgr. Ondrej Bafia VI.A
Mgr. Gabriela Petrovičová VI.B
Mgr. Katarína Šimková VII.A
Mgr. Lucia Petalíková VII.B
PaedDr. Katarína Hadžegová VIII.A
Mgr. Lucia Barišová VIII.B
Mgr. Roman Haviar IX. A
Mgr. Marcela Berová IX. B
   
Mgr. Katarína Kováčová výchovný poradca
Mgr. Karol Húšťa  
Ing. Ľubica Uhlířová  

Vychovávateľky ŠKD:

p. Martina Krštieňová I.A oddelenie
p. Emma Petalíková I.B oddelenie
p. Beáta Valkayová II. oddelenie
p. Anna Ďuránová III. oddelenie
Bc. Pavol Ottinger IV. oddelenie

Asistentky učiteľa:

Mgr. Simona Gottliebová
Mgr. Mariana Senková
Bc. Iveta Jánová

Externí učitelia:

Mgr. Danica Hudecová  
Mgr. Emilia Hrbáľová  
Ing. Magdaléna Martinková  

Zahraničný lektor:

Meiko Fischer  
   


 

OZNAMY

::všetky aktuality::

POČASIE v REVÚCEJ

SHMÚ