• |
  • E-mail kontakt: skola@zshviere.edu.sk
ZŠ Hviezdoslavova
ZŠ Hviezdoslavova
Škola priteľská k deťom

MENU

Internetová žiacka knižka

KALENDÁR

  Legenda:
 
- aktuálny deň

Pedagogickí zamestnanci

Vedenie školy

Mgr. Monika Galovičová riaditeľka školy
Mgr. Dana Serbáková zástupkyňa riaditeľa školy  - štatutárny zástupca
Mgr. Ondrej Bafia zástupca riaditeľa školy

Učitelia I. stupňa

Mgr. Andrea Samková 0. r.
Mgr. Anna Sabolová I.A
Mgr. Zuzana Bystránová I.B
Mgr. Beáta Kilíková II.A
Mgr. Jana Boldišová II.B
Mgr. Eva Otiepková III.A
Mgr. Jaroslava Franková III.B
Mgr. Ivana Beľáková IV. A
Mgr. Soňa Filipiaková IV. B
   

Učitelia II. stupňa:

Mgr. Ondrej Bafia V.A
Mgr. Gabriela Petrovičová V.B
Mgr. Katarína Šimková VI.A
Mgr. Lucia Petalíková VI.B
PaedDr. Katarína Hadžegová VII.A
Mgr. Lucia Barišová VII.B
Mgr. Roman Haviar VIII. A
Mgr. Marcela Berová VIII. B
Ing. Ľubica Uhlířová IX. A
Mgr. Michaela Klimentová IX. B
   
Mgr. Katarína Kováčová výchovný poradca
Mgr. Karol Húšťa  
   

Vychovávateľky ŠKD:

p. Beáta Valkayová I. oddelenie
p. Anna Ďuránová II. oddelenie
p. Martina Krštieňová III. oddelenie
p. Andrea Leštáková IV. oddelenie

Externí učitelia:

Mgr. Danica Hudecová  
Mgr. Eva Gálová  

Zahraničný lektor:

Meiko Fischer  
   

OZNAMY

  • Plenárne a triedne schôdzky RZ
    Pozývame Vás na triedne schôdzky RZ, ktoré sa uskutočnia dňa 26.9.2019 so začiatkom o 16.00 hod. v jednotlivých triedach. Účasť všetkých rodičov je nutná!
    [čítaj viac]
     
::všetky aktuality::

POČASIE

In-počasie Meteoinfo