• |
  • E-mail kontakt: zshviezdoslavova1@gmail.com
ZŠ Hviezdoslavova
ZŠ Hviezdoslavova
Škola priteľská k deťom

MENU

Internetová žiacka knižka

KALENDÁR

  Legenda:
 
- aktuálny deň

Rada školy

Členovia RŠ pri ZŠ, Hviezdoslavova 1, Revúca

Pedagogickí zamestnanci Mgr. B. Kilíková - predseda rady školy
  Mgr. L. Petalíková
Nepedagogickí zamestnanci Bc. V. Lapajová
Zástupcovia rodičov p. P. Halušková
  p. E. Nemcová
  Ing. P. Szilágyi
  JUDr. M. Kuliková
Delegovaní za zriaďovateľa JUDr. J. Ježíková
  Ing. D. Dorčák  PhD.
  Mgr. D. Galovič
  p. T. Kršková

OZNAMY

POČASIE v REVÚCEJ

SHMÚ