• |
 • E-mail kontakt: skola@zshviere.edu.sk
ZŠ Hviezdoslavova
ZŠ Hviezdoslavova
Škola priteľská k deťom

MENU

Internetová žiacka knižka

KALENDÁR

  Legenda:
 
- aktuálny deň

Rada školy

PLÁN  PRÁCE  na rok 2019

Máj

 • Otvorenie
 • Výročná správa RŠ za rok 2018
 • Prejednanie, doplnenie a schválenie plánu práce rady školy na rok 2019
 • Správa o výchovno-vzdelávacích výsledkoch školy za 1. polrok 2018/2019
 • Informácia o zápise  žiakov do 1.ročníka
 • Správa o hospodárení  za rok 2018
 • Oboznámenie s rozpočtom na rok 2019
 • Diskusia – aktuálne problémy

 

September

 • Správa o  výchovno-vzdelávacej činnosti  za školský rok  2018/2019
 • Organizácia školy v šk. r.2019/2020, personálne obsadenie
 • Plán práce školy na šk. rok 2019/2020
 • Priebežná správa o čerpaní rozpočtu školy
 • Diskusia – aktuálne problémy

 

Mgr. Katarína Šimková
predseda RŠ

 

Členovia RŠ pri ZŠ, Hviezdoslavova 1, Revúca

Pedagogickí zamestnanci Mgr. K. Šimková
  Mgr. B. Kilíková
Nepedagogickí zamestnanci Bc. V. Lapajová
Rodičia JUDr. Z. Herczegová
  Mgr.  A. Houšková
  p. M. Pipasíková
  p. M. Strinka
Za zriaďovateľa JUDr. J. Ježíková
  Ing. D. Dorčák  PhD.
  Mgr. D. Galovič
  p. T. Kršková

Výročné správy o činnosti rady školy

VÝROČNÁ SPRÁVA O ČINNOSTI RADY ŠKOLY ZA ROK 2008 - na stiahnutie

VÝROČNÁ SPRÁVA O ČINNOSTI RADY ŠKOLY ZA ROK 2009 - na stiahnutie

VÝROČNÁ SPRÁVA O ČINNOSTI RADY ŠKOLY ZA ROK 2010 - na stiahnutie

VÝROČNÁ SPRÁVA O ČINNOSTI RADY ŠKOLY ZA ROK 2011 - na stiahnutie

VÝROČNÁ SPRÁVA O ČINNOSTI RADY ŠKOLY ZA ROK 2012 - na stiahnutie

VÝROČNÁ SPRÁVA O ČINNOSTI RADY ŠKOLY ZA ROK 2013 - na stiahnutie

VÝROČNÁ SPRÁVA O ČINNOSTI RADY ŠKOLY ZA ROK 2014 - na stiahnutie

VÝROČNÁ SPRÁVA O ČINNOSTI RADY ŠKOLY ZA ROK 2015 - na stiahnutie

VÝROČNÁ SPRÁVA O ČINNOSTI RADY ŠKOLY ZA ROK 2016 - na stiahnutie

VÝROČNÁ SPRÁVA O ČINNOSTI RADY ŠKOLY ZA ROK 2017 - na stiahnutie

OZNAMY

 • Triedne schôdzky RZ
  Vážení rodičia! Pozývame Vás na triedne schôdzky RZ, ktoré sa uskutočnia 24.4.2019 so začiatkom o 15.30 hod. v jednotlivých triedach.
  [čítaj viac]
   
 • Triedne schôdzky RZ
  Vážení rodičia! Pozývame Vás na triedne schôdzky RZ, ktoré sa uskutočnia 17.1.2019 so začiatkom podľa pokynov jednotlivých triednych učiteľov formou konzultácií.
  [čítaj viac]
   
 • Triedne schôdzky RZ
  Vážení rodičia! Pozývame Vás na triedne schôdzky RZ, ktoré sa uskutočnia 22.11. 2018 so začiatkom podľa pokynov jednotlivých triednych učiteľov formou konzultácií.
  [čítaj viac]
   
< 1 2 >
::všetky aktuality::

POČASIE

In-počasie Meteoinfo