• |
  • E-mail kontakt: skola@zshviere.edu.sk
ZŠ Hviezdoslavova
ZŠ Hviezdoslavova
Škola priteľská k deťom

MENU

Internetová žiacka knižka

KALENDÁR

  Legenda:
 
- aktuálny deň

Nepedagogickí zamestnanci

 

Pracovníčka PaM: Bc. Viera Lapajová
Finančná účtovníčka: Bc. Iveta Jánová
Školníčka: p. Ľubica Čomborová
Upratovačky: p. Božena Mikušová

p. Helena Simanová
  p. Adriana Brázová
Vedúca ŠJ:
p. Dáša Sokolová
Administratíva ŠJ:
p. Ida Pastrnáková
Vedúca kuchárka:
p. Terézia Hodošová
Kuchárky:
p. Mária Krštieňová

p. Monika Očovínyová
Pomocné sily:
p. Darina Kolesárová

p. Michaela Sokolová
  p. Lucia Rogosová
Upratovačka ŠJ:
p. Viera Cangárová
   

OZNAMY

::všetky aktuality::

POČASIE

In-počasie Meteoinfo