• |
  • E-mail kontakt: skola@zshviere.edu.sk
ZŠ Hviezdoslavova
ZŠ Hviezdoslavova
Škola priteľská k deťom

MENU

Internetová žiacka knižka

KALENDÁR

  Legenda:
 
- aktuálny deň

Triedy

0. r.  Mgr. Andrea Samková

I.A    Mgr. Eva Otiepková

I.B    Mgr. Jaroslava Franková

II.A    Mgr. Ivana Beľáková

II.B    Mgr. Soňa Filipiaková

III.A    Mgr. Anna Sabolová

III.B    Mgr. Elena Poprocká

IV.A    Mgr. Beáta Kilíková

IV.B    Mgr. Jana Boldišová

V.A    PaedDr. Katarína Hadžegová

V.B    Mgr. Lucia Barišová

VI.A    Mgr. Roman Haviar

VI.B    Mgr. Katarína Hrbálová

VII.A   Ing. Ľubica Uhlířová

VII.B   Mgr. Ondrej Bafia

VIII.A   Mgr. Dana Serbáková

VIII.B  Mgr. Katarína Šimková

IX.A  Mgr. Gabriela Petrovičová

OZNAMY

::všetky aktuality::

POČASIE

In-počasie Meteoinfo