• |
  • E-mail kontakt: zshviezdoslavova1@gmail.com
ZŠ Hviezdoslavova
ZŠ Hviezdoslavova
Škola priteľská k deťom

MENU

Internetová žiacka knižka

KALENDÁR

  Legenda:
 
- aktuálny deň

Triedy

I.A    Mgr. Soňa Filipiaková

I.B.   Mgr. Ivana Beľáková

I.C    Mgr. Eva Otiepková

II.A    Mgr. Anna Sabolová

II.B    Mgr. Helena Peniaková

III.A    Mgr. Beáta Kilíková

III.B    Mgr. Jana Boldišová

IV.A    Mgr. Katarína Hrbálová

IV.B    Mgr. Michaela Štefko

V.A     Mgr. Dana Serbáková

V.B.    Mgr. Michaela Klimentová

VI.A     Mgr. Ondrej Bafia

VI.B.    Mgr. Gabriela Petrovičová

VII.A    Mgr. Katarína Šimková

VII.B    Mgr. Lucia Petalíková

VIII.A   PaedDr. Katarína Hadžegová

VIII.B   Mgr. Lucia Barišová

IX.A     Mgr. Roman Haviar

IX.B    Mgr. Marcela Berová

OZNAMY

::všetky aktuality::

POČASIE v REVÚCEJ

SHMÚ