• |
  • E-mail kontakt: skola@zshviere.edu.sk
ZŠ Hviezdoslavova
ZŠ Hviezdoslavova
Škola priteľská k deťom

MENU

Internetová žiacka knižka

KALENDÁR

  Legenda:
 
- aktuálny deň

Rada rodičov

Členovia Rady rodičov pri ZŠ, Hviezdoslavova 1, Revúca v školskom roku 2017/2018

Predseda: p. Michal Kissimon

I. A   p. Gabriela Kubasková
I. B p. Eva Nemcová
II. A p. Petra Halušková
II. B p. Silvia Janková
III. A p. Andrea Houšková
III. B p. Jana Boldišová
IV. A p. Lucia Petalíková
IV. B p. Martina Oravcová
V. A p. Ivana Krupová
V. B p. Michal Kissimon
VI. A p. Milena Liptáková
VI. B p. Magdaléna Nemcová
VII. A p. Irina Ostapčuková
VII. B p. Róbert Koóš
VIII. A p. Marcel Strinka
VIII.B p. Simanová
IX. A p. Ján Mocný

OZNAMY

::všetky aktuality::

POČASIE

In-počasie Meteoinfo