• |
 • E-mail kontakt: skola@zshviere.edu.sk
ZŠ Hviezdoslavova
ZŠ Hviezdoslavova
Škola priteľská k deťom

SUBMENU

Internetová žiacka knižka

KALENDÁR

  Legenda:
 
- aktuálny deň

Fotogaléria

2018/2019


Slávnostné otvorenie školského roka 2018/2019
Deň dopravnej výchovy
Účelové cvičenie v prírode
Škôlkári na dopravnom ihrisku
Návšteva olympijského víťaza Mateja Tótha
Európsky deň jazykov
Rozlúčka s letom
Jabĺčkový deň
Jesenný zber papiera
Jablkový deň
Vitamíny pre zdravie
Chodník korunami stromov
Jesenné tvorenie v ŠKD
Vybíjaná najmladších žiakov
Príbeh hudby - online výchovný koncert
Prijímanie prvákov
Medzinárodný deň školských knižníc
Projektový deň - Finančná gramotnosť
Dnes mi čítala babka, dedko...
Deň školských knižníc v ŠKD
HALLOWEEN NA HVIEZDOSLAVKE
Haloweenský dvor
Návšteva múzea SNP
Jazda zručnosti škôlkárov
Svetový deň pozdravov
Stridžia noc
Okresné kolo olympiády zo SJL
Finančná gramotnosť
Vianočná ikebana
Deň otvorených dverí

2017/2018


Slávnostné otvorenie školského roka
Úspechy biatlonistov
Dopravná výchova
Hviezdoslavka v Múzeu SNP
Európsky Deň jazykov
Zumba
Rozlúčka s letom v ŠKD
Európsky Deň rodičov a škôl
Výlet do Tatier
Slávnostné otvorenie Športovej akadémie Mateja Tótha
Prijímanie prvákov
Zdravé potraviny na tanieri
Spoznávaj vedu
Popoludnie v školskej knižnici
Šarkaniáda
Dnes mi číta babka, dedko
Halloweenská párty
Medzinárodný deň školských knižníc
Ranné cvičenie zlepšuje koncentráciu našich detí
Zážitkové vyučovanie angličtiny
Živá stužka
Vianočná ikebana
Deň otvorených dverí
Indiánska noc v škole
Medovníková chalúpka
Práva detí
Medailobranie v bojových umeniach
Otvorená hodina angličtiny
Vianočná besiedka
Šaliansky Maťko
Zahraniční stážisti
Šaliansky Maťko - okresné kolo
Lyžiarsky výcvik
Klauniáda
Dejepisná olympiáda
Olympiáda ľudských práv
Hviezdoslavov Kubín
Tajomstvo siedmich komnát
Deň ľudovej rozprávky
Kukučínova Revúca
Deň vody
Vynášanie Moreny
Športom k zdraviu
Veľkonočná burza
Stretnutie s knihou
Marec - mesiac knihy
McDonald´s Cup
Beseda s príslušníkmi PZ SR
Environmentálna výchova v ŠKD
Deň Zeme 2018
Divadelné predstavenie
Apríl - mesiac lesov
Slávik Slovenska
Škola v prírode
Z návštevy Litovla
Školská akadémia
Deň detí
Deň detí s Minitom
Úspešná športovkyňa
Zdravá desiata
Druháci v ZOO
Výlet prvákov
Slávnostné ukončenie školského roka
Tanečné vystúpenie
Medzinárodný deň nevidiacich

OZNAMY

 • Triedne schôdzky RZ
  Vážení rodičia! Pozývame Vás na triedne schôdzky RZ, ktoré sa uskutočnia 22.11. 2018 so začiatkom podľa pokynov jednotlivých triednych učiteľov formou konzultácií.
  [čítaj viac]
   
 • Plenárne a triedne schôdzky RZ
  Vážení rodičia! Pozývame Vás na plenárne a triedne schôdzky RZ, ktoré sa uskutočnia 27.9.2018 (štvrtok) so začiatkom o 16.00 hod. v jednotlivých triedach.
  [čítaj viac]
   
 • Zoznam pomôcok pre žiakov I. ročníka

  Zoznam pomôcok potrebných pre prvákov kliknite tu.


  [čítaj viac]
   
< 1 >
::všetky aktuality::

POČASIE

In-počasie Meteoinfo