• |
  • E-mail kontakt: skola@zshviere.edu.sk
ZŠ Hviezdoslavova
ZŠ Hviezdoslavova
Škola priteľská k deťom

SUBMENU

Internetová žiacka knižka

KALENDÁR

  Legenda:
 
- aktuálny deň

Fotogaléria

2020/2021


2020/2021 - začíname...
Športové popoludnie v ŠKD

2019/2020


Multifunkčná zóna
Úspešný štart do nového školského roka
Deň dopravnej výchovy
Účelové cvičenie v prírode
Rozlúčka s letom
Jabĺčkové popoludnie
Európsky týždeň športu
Deň jazykov
Svetový deň úsmevov
Tekvico – mánia
Zber papiera 2019
Najzručnejší žiak ZŠ
Dnes mi číta babka, dedko
Pasovačka prvákov
Výlet do Vysokých Tatier
Medzinárodný deň školských knižníc
Halloween
Predškoláci na Hviezdoslavke
Naši športovci
Medzinárodný deň nevidiacich
Plagát a protidrogovou tematikou
Svetový deň pozdravov
Tom Sawyer v Košiciach
Mikuláš na Hviezdoslavke
Rozprávkový večer s Mikulášom
Vianočná ikebana
Predvianočná nálada na Hviezdoslavke
Červené stužky
Vianočná pohľadnica
Šaliansky Maťko
Informatika s Emilom
Okresné kolo súťaže Šaliansky Maťko
Lyžiarsky výcvik
Zeleninové popoludnie v ŠKD
Dvojjazyčné vyučovanie
Volejbalový turnaj pracovníkov revúckych škôl „O pohár primátora
Snehové radovánky
Nebuď ONLINE, buď v pohybe
Valentín v ŠKD
Stážisti z Indonézie
Volejbalová tradícia na Hviezdoslavke
Predškoláci na Hviezdoslavke
Matematika v praxi na Hviezdoslavke
Karneval
Z krúžkovej činnosti
Hviezdoslavov Kubín
Interaktívna podlaha Funtronic
Prerábka telocvične

2018/2019


Slávnostné otvorenie školského roka 2018/2019
Deň dopravnej výchovy
Účelové cvičenie v prírode
Škôlkári na dopravnom ihrisku
< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 >

OZNAMY

POČASIE v REVÚCEJ

SHMÚ  Meteoinfo