• |
  • E-mail kontakt: skola@zshviere.edu.sk
ZŠ Hviezdoslavova
ZŠ Hviezdoslavova
Škola priteľská k deťom

SUBMENU

Internetová žiacka knižka

KALENDÁR

  Legenda:
 
- aktuálny deň

Konzultačné hodiny

Konzultačné hodiny pedagógov v školskom roku 2020 - 2021
  Mgr. Otiepková    
  Mgr. Franková    
  Mgr. Beľáková    
  Mgr. Filipiaková    
  Mgr. Sabolová    
  Mgr. Bystránová    
  Mgr. Kilíková    
  Mgr. Petrovičová    
  Mgr. Húšťa    
  PaedDr. Hadžegová    
  Mgr. Berová    
  Ing. Uhlířová    
  Mgr. Haviar    
  Mgr. Kováčová    
  Mgr. Šimková    
  Mgr. Petalíková    
  Mgr. Boldišová    
  Mgr. Samková    
  Mgr. Barišová    
  Mgr. Klimentová    

OZNAMY

POČASIE v REVÚCEJ

SHMÚ  Meteoinfo