• |
  • E-mail kontakt: skola@zshviere.edu.sk
ZŠ Hviezdoslavova
ZŠ Hviezdoslavova
Škola priteľská k deťom

SUBMENU

Internetová žiacka knižka

KALENDÁR

  Legenda:
 
- aktuálny deň

Konzultačné hodiny

Konzultačné hodiny pedagógov v školskom roku 2017/2018
                                                                   
  Mgr. Otiepková utorok 13.30 - 14.30  
  Mgr. Franková utorok 15.00 - 16.00  
  Mgr. Beľáková utorok 14.00 - 15.00  
  Mgr. Filipiaková štvrtok 14.30 - 15.30  
  Mgr. Sabolová utorok 14.00 - 15.00  
  Mgr. Poprocká streda 13.30 - 14.30  
  Mgr. Kilíková streda 13.30 - 14.30  
  Mgr. Petrovičová utorok 13.30 - 14.30  
  Mgr. Kvetko streda 14.30 - 15.30  
  PaedDr. Hadžegová streda 14.00 - 15.00  
  Mgr. Hrbálová utorok 13.30 - 14.30  
  Ing. Uhlířová utorok 14.00 - 15.00  
  Mgr. Haviar streda 14.30 - 15.30  
  Mgr. Bafia streda 14.00 - 15.00  
  Mgr. Kováčová streda 14.00 - 15.00  
  Mgr. Šimková utorok 14.00 - 15.00  
  Mgr. Petalíková utorok 14.00 - 15.00  
  Mgr. Boldišová streda 14.00 - 15.00  
  Mgr. Radimák utorok 14.00 - 15.00  
  Mgr. Samková utorok 14.00 - 15.00  
  Mgr. Barišová utorok 14.00 - 15.00  
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

OZNAMY

::všetky aktuality::

POČASIE

In-počasie Meteoinfo