• |
  • E-mail kontakt: zshviezdoslavova1@gmail.com
ZŠ Hviezdoslavova
ZŠ Hviezdoslavova
Škola priteľská k deťom

SUBMENU

Internetová žiacka knižka

KALENDÁR

  Legenda:
 
- aktuálny deň

Krúžky

Záujmové krúžky v školskom roku 2020 - 2021
  I. stupeň
   
Tanečno-spevácky Mgr. Boldišová streda 13:30 – 15:30
Zábavná angličtina 1-2.roč. Mgr. Sabolová utorok 13:30 - 15:30
Florball – 1.stupeň Mgr. Štefko utorok 13:45 - 15:45
Šikovné ruky Mgr. Samková streda 13:45 - 15:45
Počítačovo-tabletový   utorok 13:45 – 15:45
Športový mix 1. stupeň Mgr. Beľáková streda 13:30 – 15:30
Zábavná slovenčina   streda 13:45 – 15:45
Čitateľský Mgr. Peniaková utorok,  štvrtok 11:30 - 12:30
Zábavná angličtina 3-4.roč. Mgr. Klimentová štvrtok 13:45 - 15:45

II.stupeň
   
Príprava na Testovanie 9 SJL PaedDr. Hadžegová streda 13:45 – 15:45
Príprava na Testovanie 9 MAT Mgr. Kováčová utorok 14:00 - 16:00
Florball 2. stupeň Mgr. Húšťa štvrtok 13:45 – 15:45
Podnikanie v CR Mgr. Serbáková štvrtok 13:45 - 15:45
Anglický jazyk 2. stupeň Mgr. Barišová štvrtok 14:00 – 16:00
Športový mix 2. stupeň Mgr. Húšťa pondelok 13:45 – 15:45
Tanečné mažoretky Mgr. Petalíková utorok 14:00 – 16:00
Zdravý životný štýl Mgr. Petrovičová štvrtok 14:00 – 16:00


 

OZNAMY

::všetky aktuality::

POČASIE v REVÚCEJ

SHMÚ