• |
  • E-mail kontakt: skola@zshviere.edu.sk
ZŠ Hviezdoslavova
ZŠ Hviezdoslavova
Škola priteľská k deťom

SUBMENU

Internetová žiacka knižka

KALENDÁR

  Legenda:
 
- aktuálny deň

Krúžky

Záujmové krúžky v školskom roku 2019 - 2020
  I. stupeň
   
Tanečno-spevácky Mgr. Boldišová streda 13:45 – 15:45
Zábavná angličtina 1 .st. Mgr. Klimentová streda 14:00 - 16:00
Florball – 1.stupeň Mgr. Otiepková streda 13:30 - 15:30
Šikovné ruky Mgr. Samková pondelok,  piatok 11:25 - 12:25
Šikovníček Mgr. Kilíková streda 13:45 – 15:45
Počítačovo-tabletový Mgr. Franková streda 14:00 – 16:00
Športový mix Mgr. Beľáková štvrtok 13:30 – 15:30
Zábavná slovenčina Mgr. Franková utorok 14:00 – 16:00
Čitateľský Mgr. Filipiaková streda,  štvrtok 12:30 - 13:30
  II.stupeň
   
Príprava na Testovanie 9 SJL Mgr. Berová streda 13:30 – 15:30
Florball starší žiaci Mgr. Bafia utorok 13:45 – 15:45
Podnikanie v CR Mgr. Serbáková utorok 13:45 - 15:45
Anglický jazyk Mgr. Petalíková streda 14:00 – 16:00
Anglický jazyk Mgr. Barišová streda 14:00 – 16:00
Florball mladší  žiaci Mgr. Húšťa pondelok 13:45 – 15:45
Tanečné mažoretky Mgr. Petalíková utorok 14:00 – 16:00
Príprava na Testovanie 9 MAT Ing. Uhlířová štvrtok 13:45 – 15:45
Hravá matematika Mgr. Kováčová utorok 13:45 – 15:45
Zdravý životný štýl Mgr. Petrovičová štvrtok 14:00 – 16:00


 

OZNAMY

POČASIE v REVÚCEJ

SHMÚ  Meteoinfo