• |
  • E-mail kontakt: skola@zshviere.edu.sk
ZŠ Hviezdoslavova
ZŠ Hviezdoslavova
Škola priteľská k deťom

SUBMENU

Internetová žiacka knižka

KALENDÁR

  Legenda:
 
- aktuálny deň

Krúžky

 

2017/2018

  I. stupeň
  Zábavná angličtina - Mgr. L. Petalíková - streda 14.30-16.00
  Florbal - Mgr. E. Otiepková - štvrtok 13.30-15.00
  Spevácky  - Mgr. O. Baran - štvrtok 13.30-15.00
  Šikovné ruky - Mgr. A. Samková - 12.30-14.00
  Pohybové hry  - Mgr. J. Boldišová - utorok 13.30-15.00
  Stolný tenis  - Mgr. I. Beľáková - piatok 13.15-14.45
  Počítačový - Mgr. J. Franková - utorok 13.30-15.00
  Čitateľský - Mgr. S. Filipiaková - štvrtok 13.00-14.30
  Tabletový - p. A. Leštáková - utorok 15.30-17.00
  Hravá slovenčina - Mgr. B. Kilíková - štvrtok 13.15-14.45
  Šikovníček - Mgr. I. Beľáková - štvrtok 13.30-15.00
  Relaxačný - Mgr. A. Sabolová - pondelok 13.15-14.45
  Športová akadémia Mateja Tótha - Mgr. J. Kvetko - streda 13.30-15.00
  II. stupeň
  Divadelný - Mgr. K. Hrbálová - štvrtok 14.00-15.30
  Čitateľský - PaedDr. K. Hadžegová - utorok 14.00-15.30
  Počítačovo - tabletový - Mgr. K. Kováčová - utorok 13.45-15.15
  Florbal - Mgr. J. Kvetko - pondelok 13.45-15.15
  Zábavná matematika - Mgr. Ľ. Uhlířová - streda 13.45-15.15
  Hravá matematika - Mgr. K. Šimková - streda 13.30-15.00
  Podnikanie v cestovnom ruchu - Mgr. D. Serbáková - streda 14.00-15.30
  Tanečný - p. B. Valkayová - streda 15.30-17.00

OZNAMY

::všetky aktuality::

POČASIE

In-počasie Meteoinfo