• |
  • E-mail kontakt: skola@zshviere.edu.sk
ZŠ Hviezdoslavova
ZŠ Hviezdoslavova
Škola priteľská k deťom

SUBMENU

Internetová žiacka knižka

KALENDÁR

  Legenda:
 
- aktuálny deň

Naše úspechy 2018/2019

2.miesto v obvodnom kole v minifutbale - družstvo žiakov a žiačok

1.miesto v regionálnom kole  vo volejbale - družstvo žiakov

2.miesto Zimná kalokagatia 2019 - J. Levčák VI.A

2.miesto Zimná kalokagatia 2019 - V. Štecová  VI.A

1.miesto Zimná kalokagatia 2019 - M. Sklenárik VI.A

1.miesto Zimná kalokagatia 2019 - A. Ottinger VI.B

3.miesto v okresnom kole súťaže Hviezdoslavov Kubín - E. Štelbaská III.A

2.miesto v okresnom kole súťaže Hviezdoslavov Kubín - F. G. Hák V.A

1.miesto v okresnom kole súťaže Hviezdoslavov Kubín - T. Sabol  V.A

2.miesto v okresnom kole Matematickej olympiády- J. Berzéty IX.A

2.miesto v okresnom kole Matematickej olympiády - T. Sabol V.A

1.miesto v krajskom finále súťaže Jazykový kvet (postup na celoslovenské kolo)

3.miesto v obvod.kole súťaže Medzníky 2.svet.vojny - družstvo žiakov 9.ročníka

2.miesto v obvodnom kole Biologickej olympiády - E. Petrovič VI.A

1.miesto v obvodnom kole Olympiády ľudských práv - J. Berzéty IX.A

1.miesto v obvodnom kole vo volejbale - družstvo žiakov

2.miesto v obvodnom kole vo florbale - družstvo žiakov

3.miesto v obvodnom kole vo volejbale  - družstvo žiačok

1.miesto obvodné kolo Biologickej olympiády - Ľ. Gallo VIII.A

2.miesto obvodné kolo Biologickej olympiády - A. Herczeg  IX.A

1.miesto v okresné kolo Dejepisnej olympiády kat. F - E. Petrovič VI.A

1.miesto v okresné kolo Dejepisnej olympiády kat. E - T. Lendacký VII.A

1.miesto v okresné kolo Dejepisnej olympiády kat. C - J. Berzéty IX.A

2.miesto v okresné kolo Dejepisnej olympiády kat. F - D. Spišiak VI.A

2.miesto v okresné kolo Dejepisnej olympiády kat. C - P. Halaj - IX.A

3.miesto v okresné kolo Dejepisnej olympiády kat. F - R. Siman - VI.A

3.miesto v okresné kolo Dejepisnej olympiády kat. E - S. Hrbáľová - VII.A

1.miesto  okresné kolo Olympiády zo slov.jazyka kat. C - J. Berzéty -  IX.A

2. miesto okresné kolo geografickej olympiády kat. E - A. Herczeg - IX.A

3. miesto okresné kolo geografickej olympiády kat. F - T. Lendacký - VII.A

3. miesto okresné kolo geografickej olympiády kat. G - D. Rogos - V.A

2. miesto okresné kolo matematickej olympiády - J. Berzéty - IX.A

2. miesto okresné kolo matematickej olympiády - T. Sabol - V.A

1. miesto okresné kolo olympiády v Slovenskom jazyku - J. Berzéty - IX.A

1. miesto okresné kolo súťaže Šaliansky Maťko II. kategória - T. Sabol - V.A

2. miesto okresné kolo súťaže Šaliansky Maťko I. kategória - E. Štelbaská - III.A

2. miesto okresné kolo súťaže Šaliansky Maťko III. kategória - D. Spišák - VI.A

2. miesto okresné kolo olympiády v Anglickom jazyku - A. Belica - VII.A

2. miesto obvodné kolo v basketbale - družstvo žiakov

2. miesto obvodné kolo súťaže Stolný tenis - družstvo žiakov

1. miesto Dobšinského rozprávkový Gemer - F. Hák - V.A

2. miesto obvodné kolo súťaže vo vybíjanej najmladších žiakov a žiačok

OZNAMY

  • Plenárne a triedne schôdzky RZ
    Pozývame Vás na triedne schôdzky RZ, ktoré sa uskutočnia dňa 26.9.2019 so začiatkom o 16.00 hod. v jednotlivých triedach. Účasť všetkých rodičov je nutná!
    [čítaj viac]
     
::všetky aktuality::

POČASIE

In-počasie Meteoinfo