• |
  • E-mail kontakt: zshviezdoslavova1@gmail.com
ZŠ Hviezdoslavova
ZŠ Hviezdoslavova
Škola priteľská k deťom

SUBMENU

Internetová žiacka knižka

KALENDÁR

  Legenda:
 
- aktuálny deň

Aktualizované 15.1.2021

Od 18. 01.2021  pokračuje dištančné vzdelávanie všetkých žiakov podľa nezmenených podmienok.

Pre žiakov, ktorých zákonní zástupcovia nemôžu z povahy zamestnania pracovať formou home office poskytujeme možnosť navštevovať celodenný ŠKD.

V prípade záujmu o túto službu kontaktujte riaditeľku školy: 0911 481075

Pre deviatakov - informácie od výchovného poradcu -  Mgr. K. Kováčovej

Rozvrh pre žiakov I. stupňa - dištančné vzdelávanie od 11.1.2021 - kliknite tu

Rozvrh pre žiakov II. stupňa - dištančné vzdelávanie od 11.1.2021 - kliknite tu

Rozhodnutie  MŠVVaŠ SR  zo 4.1. 2021

Upozornenie - zmena emailovej adresy školy:
Oznamujeme Vám, že pôvodná emailová adresa ZŠ, Hviezdoslavova 1, Revúca - skola@zshviere.edu.sk  je nefunkčná. Nová emailová adresa je:zshviezdoslavova1@gmail.com

Na základe Rozhodnutia ministra ŠVVaŠ SR z 11.12.2020 sa polročné prázdniny v termíne 1. februára 2021 neuskutočnia.

AKTUALITY 2020/2021


Pasovačka prvákov na Hviezdoslavke

21.10.2019

Trošku netradične, ale veselo, v kráľovskom ustrojení, podľa vzoru rytierskych pasovaní na kráľovskom dvore, sme opäť v priestoroch ZŠ na Hviezdoslavovej ulici privítali našich nových žiačikov – prvákov.

Aj keď školský rok je v plnom prúde, ozajstnými prvákmi sa stali až po prijatí do „Cechu školského“ tými najpovolanejšími, žiakmi zo žiackeho parlamentu. Pochod prvákov sprevádzaný hlásnikmi a znejúcimi fanfárami im otvoril pomyslenú bránu poznania do sveta školáka. Sľubom na veľkú ceruzku sa zaviazali  dodržiavať  všetky povinnosti školáka tak, ako im prikazuje „Cech školákov“. Stali sa tak plnohodnotnými členmi žiackeho spoločenstva našej školy. Pamätné listy a medaily, ktoré  si prevzali  z rúk kráľovnej a jej dvorných dám, im budú vždy pripomínať túto vzácnu chvíľu.

Aj keď do školy chodia len druhý mesiac, nedali sa zahanbiť staršími spolužiakmi. Tí si pre nich, ale  aj pre všetkých  prítomných rodičov a hostí, pripravili krásny program. Na oplátku aj oni ukázali, čo sa naučili za tento krátky čas a zaspievali peknú  pesničku o písmenkách.

Slávnostná  pasovačka bola veľkým dňom nielen pre samotných prvákov. Bola zážitkom aj pre ich rodičov, ktorí si spolu so svojimi ratolesťami očividne odnášali pocity plné nevšedných dojmov a zážitkov z prvých súťaží v školskom prostredí  Hviezdoslavky.

Mgr. Beáta Kilíková

Netradičný deň otvorených dverí...

Netradičný deň otvorených dverí...

Vianoce v ŠKD

Posledný školský deň pred sviatkami pokoja si deti ŠKD pri Základnej škole na Hviezdoslavovej ulici užili predčasného tajného Santu, a veľa zábavy...

Hviezdoslavka úspešná v rozvojovom projekte

Rozvoju čitateľskej gramotnosti sa v Základnej škole na Hviezdoslavovej ulici venuje mimoriadna pozornosť...

Zlatá podkova, zlaté pero, zlatý vlas – trochu inak

Poslaním podujatia Zlatá podkova, zlaté pero, zlatý vlas je viesť deti a mládež k hlbšiemu poznávaniu slovenskej rozprávky...

Vyhodnotenie školského kola PYTAGORIÁDY

V školskom roku 2020/2021 sa matematická Pytagoriáda riešila na našej škole kombinovaným spôsobom...

Vyhodnotenie súťaže o najkrajšiu vtáčiu búdku a kŕmidlo

Žiaci našej školy opäť dokázali, že starostlivosť o prírodu im nie je ľahostajná...

Kampaň Červené stužky na Hviezdoslavke

Aj tento rok nám Červená stužka pripomína kampaň boja proti AIDS...

Netradičný Deň otvorených dverí

V Základnej škole na Hviezdoslavovej ulici v Revúcej každoročne o tomto čase pripravujeme Deň otvorených dverí...

Po anglicky zábavne

Vo vyučovaní cudzích jazykov na ,,Hviezdoslavke" často využívame didaktické hry, ktoré posilňujú záujem o jazyk a zvyšujú motiváciu, ktorá v spojení so zdravou súťaživosťou vedie k vyššej aktivite žiakov...

Netradičná hodina Slovenského jazyka a literatúry v III.A

Najťažšou úlohou učiteľa nie je naučiť žiakov vedomosti a zručnosti, ale vštepiť im, aby myšlienky skúmali, porovnávali ich s inými názormi, uvažovali o nich a aby k nim dokázali zaujať vlastné stanovisko...

Medzinárodný deň nevidiacich

Aj tento rok sme upriamili pozornosť na dátum 13. novembra. Je to deň , keď si od roku 1946 pripomíname „ Medzinárodný deň nevidiacich“...

Milá naša školička!

Milá naša školička!

Telesná na doma - zacvičte si so svojimi deťmi...

Rozhýbte sa aj keď ste doma! Tím Akadémie Mateja Tótha pre vás pripravil sériu cvičení, ktoré vám ukážu, že cvičiť doma sa dá aj zábavne. Zoberte decká a poďme na to.

Oznamy a tlačivá COVID-19

Vyhlasujeme súťaž o najkrajšiu vtáčiu búdku a kŕmidlo

Onedlho k nám zavíta pani zima a s ňou prichádza čas starostlivosti o drobné vtáctvo...

Rozprávky z našej „Hviezdoslavky“ opäť zaujali...

Gemersko-malohontské osvetové stredisko i v čase „koronakrízy“ pokračuje vo svojich aktivitách...

Šarkaniáda

Jeseň je, keď padá lístie, jeseň je, keď kráka vrana, jeseň je, keď celkom iste máte radosť zo šarkana...

Výtvarná výchova na Hviezdoslavke trochu inak

Čoraz častejšie okolo seba počúvame: „Deti si navzájom nepomáhajú.“ Takého problémy sa objavujú nielen v škole, ale aj v domácom prostredí...

Medzinárodný deň školských knižníc na Hviezdoslavke

Medzinárodný deň školských knižníc sa uskutočňuje už od roku 1999...

Zdravie na tanieri

Každý rok si na Hviezdoslavke pripomíname Svetový deň výživy. Zdravá výživa je nevyhnutnou súčasťou životného štýlu. Spôsob života a stravovania rozhoduje o našom zdraví či chorobe...

Október – mesiac úcty k starším

Október – symbol jesene je mesiac, keď príroda naberá na svojej kráse plnosťou rôznych farieb...

Jabĺčkové popoludnie

Jabloň je u nás najrozšírenejším ovocným stromom a právom je považovaná za najstarší ovocný strom...

Vyhodnotenie zberu papiera

Začiatok jesene sa na Hviezdoslavke tradične spája so zberom papiera...

Oslávili sme sviatok zvierat

4. október je Svetovým dňom ochrany zvierat, mimoriadna udalosť pre všetkých milovníkov živočíšnej ríše...

Bezpečne do školy

V mesiaci september sme sa na našej Hviezdoslavke v ŠKD venovali dôležitej a pre deti potrebnej téme „BEZPEČNE DO ŠKOLY“...

Jeseň v znamení tekvicových strašidiel

Opäť po roku sa nám prihlásila pani jeseň a s ňou do našej školy zavítali aj tekvicové strašidlá...

Vyhodnotenie súťaže MATEMATICKÝ KLOKAN na Hviezdoslavke

Matematický klokan je medzinárodná súťaž v riešení matematických úloh, ktorú už tradične každoročne riešia žiaci 1. – 9. ročníka ZŠ na Hviezdoslavovej ulici...

Európsky deň jazykov 2020 na Hviezdoslavke

Z iniciatívy Rady Európy v Štrasburgu sa Európsky deň jazykov – EDJ oslavuje každý rok 26. septembra už od roku 2001...

Športové popoludnie v ŠKD

Dni plné oddychu sú už nenávratne preč a nás čaká jedno z najkrajších období v roku...

2020/2021 - začíname...fotogaléria

AKTUALITY 2019/2020


Vynovená telocvičňa na Hviezdoslavke

V ZŠ na Hviezdoslavovej ulici v Revúcej sa aj napriek náročnému obdobiu, ktoré sme v uplynulých týždňoch všetci prežívali, podarilo vyriešiť pálčivý problém, ktorý trápil vedenie školy a pedagógov už niekoľko rokov...

Hodnotenie žiakov ZŠ, Hviezdoslavova 1, v 2. polroku školského roka 2019/2020

Informácie o hodnotení žiakov ZŠ v 2. polroku školského roka 2019/2020 si prečítajte TU.

Vážení rodičia a priatelia školy, venujte nášmu RZ 2% z Vašej dane

Vážení rodičia a priatelia školy, venujte nášmu RZ 2% z Vašej dane...

PRERUŠENIE VYUČOVACIEHO PROCESU!!!

PRERUŠENIE VYUČOVACIEHO PROCESU! Vyučovací proces je prerušený v období od 16.03.2020 do odvolania na základe ustanovenia §3 ods.8 vyhlášky č.231/2009 Z. z. MŠVVaŠ SR. Materiály na samoštúdium budú priebežne zverejňované v internetovej žiackej knižke. Dôrazne žiadame všetkých zákonných zástupcov, aby zamedzili akémukoľvek stretávaniu sa detí (spolužiakov, kamarátov), naďalej sledovali stránku školy (www.zshviezdoslavka.sk) a dodržiavali všetky pokyny Ústredného krízového štábu. Počas prerušenia vyučovacieho procesu bude celý areál školy uzavretý. Kontakty pre nevyhnutný prípad: tel: 0911 481 075, email: skola@zshviere.edu.sk

Výučbové programy od spoločnosti SILCOM Multimedia SK zdarma!!!

Pre bližšie informácie kliknite TU.

Ďakujeme spoločnosti SILCOM Multimedia SK.

< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 >

OZNAMY

::všetky aktuality::

POČASIE v REVÚCEJ

SHMÚ