• |
  • E-mail kontakt: zshviezdoslavova1@gmail.com
ZŠ Hviezdoslavova
ZŠ Hviezdoslavova
Škola priteľská k deťom

MENU

Internetová žiacka knižka

KALENDÁR

  Legenda:
 
- aktuálny deň

Pedagogickí zamestnanci

Vedenie školy

Mgr. Monika Galovičová riaditeľka školy
Mgr. Dana Serbáková zástupkyňa riaditeľa školy  - štatutárny zástupca
Mgr. Ondrej Bafia zástupca riaditeľa školy

Učitelia I. stupňa

Mgr. Dana Serbáková I.A  
Mgr. Jana Boldišová I.B  
Mgr. Soňa Filipiaková II.A  
Mgr. Ivana Beľáková II.B  
Mgr. Eva Otiepková II.C  
Mgr. Anna Sabolová III.A  
Mgr. Zuzana Háková III.B  
Mgr. Beáta Kilíková IV.A  
Mgr. Pavol Ottinger IV.B  
Mgr. Andrea Samková    

Učitelia II. stupňa:

Mgr. Katarína Hrbálová V.A
Mgr. Michaela Štefko V.B
Mgr. Marcela Berová VI.A
Mgr. Michaela Pelle VI.B
Mgr. Ondrej Bafia VII.A
Mgr. Gabriela Petrovičová VII.B
Mgr. Katarína Šimková VIII.A
Mgr. Lucia Petalíková VIII.B
PaedDr. Katarína Hadžegová IX. A
Mgr. Lucia Barišová IX. B
   
Mgr. Katarína Kováčová výchovný poradca
Mgr. Karol Húšťa  
Mgr. Roman Haviar  

Vychovávateľky ŠKD:

p. Anna Ďuránová I. oddelenie
p. Martina Krštieňová II.A oddelenie
p. Emma Petalíková II.B oddelenie
p. Beáta Valkayová III. oddelenie
p. Diana Krštieňová IV. oddelenie

Asistentky učiteľa:

Mgr. Simona Gottliebová
Mgr. Mariana Senková
Bc. Iveta Jánová

Externí učitelia:

Ing. Ľubica Uhlířová  
Mgr. Danica Hudecová  
Mgr. Emilia Hrbáľová  
Ing. Magdaléna Martinková  

Zahraničný lektor:

Meiko Fischer  
   


 

OZNAMY

POČASIE v REVÚCEJ

SHMÚ