• |
  • E-mail kontakt: zshviezdoslavova1@gmail.com
ZŠ Hviezdoslavova
ZŠ Hviezdoslavova
Škola priteľská k deťom

MENU

Internetová žiacka knižka

KALENDÁR

  Legenda:
 
- aktuálny deň

Organizácia školského roka

Organizácia vyučovania v školskom roku 2021/2022

Vyučovanie v 1. polroku: 2. 9. 2021 - 31. 1. 2022
Vyučovanie v 2. polroku: 1. 2. 2022 - 30. 6. 2022


Jesenné prázdniny: 28. 10. 2021 - 29. 10. 2021
Vianočné prázdniny: 23. 12. 2021 - 7. 1. 2022
Polročné prázdniny: 4. 2. 2022
Jarné prázdniny: 7. 3. 2022 - 11. 3. 2022
Veľkonočné prázdniny: 14. 4. 2022 - 19. 4. 2022
Letné prázdniny: 1. 7. 2022 - 2. 9. 2022

OZNAMY

POČASIE v REVÚCEJ

SHMÚ