• |
  • E-mail kontakt: zshviezdoslavova1@gmail.com
ZŠ Hviezdoslavova
ZŠ Hviezdoslavova
Škola priteľská k deťom

SUBMENU

Internetová žiacka knižka

KALENDÁR

  Legenda:
 
- aktuálny deň

Krúžky

Záujmové krúžky v školskom roku 2021 - 2022
  I. stupeň
   
Písmenkové popoludnie Mgr. Boldišová

utorok

štvrtok

12:30 – 14:00

12:30 – 14:00

Zábavná angličtina
Mgr. Pelle streda 13:30 - 15:00
Florball + mix
Mgr. Štefko štvrtok 13:30 - 15:00
Popoludnie s knihami Mgr. Hrbálová utorok 13:15 – 14:45
Zábavné všeličo
Mgr. Beľáková utorok 13:00 – 14:30
Florball + mix Mgr. Ottinger pondelok 13:30 – 15:00
Vševedko Mgr. Sabolová utorok 13:00 - 14:30

II.stupeň
   
Testovanie 9 SJL PaedDr. Hadžegová streda 14:00 – 15:30
Testovanie 9 MAT Mgr. Kováčová utorok 13:45 - 15:15
Florball
Mgr. Húšťa utorok 13:30 – 15:00
S angličtinou do sveta
Mgr. Barišová utorok 13:30– 15:00
Ruština hrou
Mgr. Pelle pondelok 13:30 – 15:00
Penpal komunikácia v ANJ
Mgr. Pelle utorok 13:30 – 15:00
MICRO:BIT programovanie
Mgr. Štefko streda 13:30 – 15:00


 

OZNAMY

POČASIE v REVÚCEJ

SHMÚ