• |
  • E-mail kontakt: zshviezdoslavova1@gmail.com
ZŠ Hviezdoslavova
ZŠ Hviezdoslavova
Škola priteľská k deťom

SUBMENU

Internetová žiacka knižka

KALENDÁR

  Legenda:
 
- aktuálny deň

Konzultačné hodiny

Konzultačné hodiny pedagógov v školskom roku 2020 - 2021
  Mgr. Otiepková utorok 14:00 - 15:00
  Mgr. Beľáková štvrtok 14:00  15:00
  Mgr. Filipiaková pondelok 14:00 - 15:00
  Mgr. Sabolová streda 13:30 - 14:30
  Mgr. Peniaková streda 11:30 - 12:30
  Mgr. Kilíková utorok 14:00 - 15:00
  Mgr. Petrovičová utorok 13:45 - 14:45
  Mgr. Húšťa pondelok 14:00 - 15:00
  PaedDr. Hadžegová utorok 13:30 - 14:30
  Mgr. Berová pondelok 13:30 - 14:30
  Mgr. Haviar streda 14:00 - 15:00
  Mgr. Kováčová streda 13:30 - 14:30
  Mgr. Šimková streda 13:30 - 14:30
  Mgr. Petalíková streda 14:00 - 15:00
  Mgr. Boldišová utorok 14:00 - 15:00
  Mgr. Samková utorok 13:30 - 14:30
  Mgr. Barišová pondelok 14:00 - 15:00
  Mgr. Klimentová streda 13:30 - 14:30
  Mgr. Hrbálová štvrtok 13:45 - 14:45
  Mgr. Štefko štvrtok 13:30 - 14:30
  Bc. Ottinger po dohode s triednym učiteľom
  Ing. Uhlířová po dohode s triednym učiteľom
  Mgr. Hrbáľová po dohode s triednym učiteľom
       

OZNAMY

POČASIE v REVÚCEJ

SHMÚ