• |
  • E-mail kontakt: zshviezdoslavova1@gmail.com
ZŠ Hviezdoslavova
ZŠ Hviezdoslavova
Škola priteľská k deťom

SUBMENU

Internetová žiacka knižka

KALENDÁR

  Legenda:
 
- aktuálny deň

AKTUALITY 2022/2023


Hviezdoslavka opäť zapojená v projekte na podporu čitateľskej gramotnosti

28.09.2021

V rámci projektu Slovensko číta deťom, na rozvoj čitateľskej gramotnosti žiakov, do ktorého sa zapojila aj naša Hviezdoslavka sa žiaci IV.A triedy, zúčastnili čítania kníh pre deti a mládež a bábkového predstavenia v Knihkupectve KnihArt v Revúcej. Bábkoherci z bábkového divadla z Banskej Bystrice: Pod balkónom, zasiali semienko presvedčenia do detskej mysle, že čítanie je niečo tak nádherné, že si bez čítania život nemožno predstaviť. A čo je úlohou a kto je cieľovou skupinou tohto projektu? Deti, rodičia , proste celá rodina, ktorá číta svojim deťom denne aj napriek mnohým povinnostiam. Otvoriť bránu poznania cez knihu, je jednou z dôležitých úloh ako aj vytvoriť pozitívnu atmosféru a komunikáciu medzi rodičom a dieťaťom.

Postrehy detí svedčia o tom, že tento spôsob prezentácie knihy sa im veľmi páčil, najmä ako boli hercami vtiahnutí  do deja rozprávky.

Liana: „Mne sa najviac páčilo ako som hrala divadlo s Maxom“.

Dominika: „Práca s bábkami a ako ujo herec zahral niekoľko postáv“.

Riško: „Ako sme sa na chvíľu stali pani učiteľkou a učili sme vrany vyslovovať „r“.

Laurika: „Ako som si s ujom hercom zahrala divadlo“. 

Tešíme sa na ďalšie aktivity tohto projektu a veríme, že sa nám podarí do sveta kníh vtiahnuť čo najviac čitateľov.

Mgr. B. Kilíková

Pomôcky pre prvákov

Pomôcky pre prvákov na školský rok 2022/2023 - kliknite tu.

AKTUALITY 2021/2022


Hviezdoslavka opäť zapojená v projekte na podporu čitateľskej gramotnosti

28.09.2021

V rámci projektu Slovensko číta deťom, na rozvoj čitateľskej gramotnosti žiakov, do ktorého sa zapojila aj naša Hviezdoslavka sa žiaci IV.A triedy, zúčastnili čítania kníh pre deti a mládež a bábkového predstavenia v Knihkupectve KnihArt v Revúcej. Bábkoherci z bábkového divadla z Banskej Bystrice: Pod balkónom, zasiali semienko presvedčenia do detskej mysle, že čítanie je niečo tak nádherné, že si bez čítania život nemožno predstaviť. A čo je úlohou a kto je cieľovou skupinou tohto projektu? Deti, rodičia , proste celá rodina, ktorá číta svojim deťom denne aj napriek mnohým povinnostiam. Otvoriť bránu poznania cez knihu, je jednou z dôležitých úloh ako aj vytvoriť pozitívnu atmosféru a komunikáciu medzi rodičom a dieťaťom.

Postrehy detí svedčia o tom, že tento spôsob prezentácie knihy sa im veľmi páčil, najmä ako boli hercami vtiahnutí  do deja rozprávky.

Liana: „Mne sa najviac páčilo ako som hrala divadlo s Maxom“.

Dominika: „Práca s bábkami a ako ujo herec zahral niekoľko postáv“.

Riško: „Ako sme sa na chvíľu stali pani učiteľkou a učili sme vrany vyslovovať „r“.

Laurika: „Ako som si s ujom hercom zahrala divadlo“. 

Tešíme sa na ďalšie aktivity tohto projektu a veríme, že sa nám podarí do sveta kníh vtiahnuť čo najviac čitateľov.

Mgr. B. Kilíková

Slávnostné ukončenie školského roka 2021/2022

30. júna 2022 sa žiaci z Hviezdoslavky so svojimi pedagógmi zišli na školskom dvore, aby spolu v priateľskej atmosfére slávnostne ukončili školský rok 2021/2022...

Online módni dizajnéri na Hviezdoslavke

Na konci školského roka sa žiaci šiesteho a siedmeho ročníka zo ZŠ Hviezdoslavova stretli so svojimi rovesníkmi z Poľska. Ich online stretnutie bolo veľmi príjemné a vtipné...

Čitateľský maratón

Linka detskej istoty pri SV UNICEF zorganizovala aj v tomto roku najpočetnejší detský čitateľský maratón „Čítajme si...“

Ruštinári netradične

Na konci šk. roka sme si s hviezdoslavkármi spestrili vyučovanie a s ruštinou sme sa rozlúčili v kuchynke...

Didaktické hry v prírode a účelové cvičenie ,,Hviezdoslavky"

V piatok 24.6. sa na ,,Hviezdoslavke" deti učili trochu inak...

< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 >

OZNAMY

POČASIE v REVÚCEJ

SHMÚ