• |
  • E-mail kontakt: zshviezdoslavova1@gmail.com
ZŠ Hviezdoslavova
ZŠ Hviezdoslavova
Škola priteľská k deťom

SUBMENU

Internetová žiacka knižka

KALENDÁR

  Legenda:
 
- aktuálny deň

AKTUALITY 2022/2023


Bezpečne do školy

24.09.2021

Bezpečná cesta detí do škôl  je cieľom všetkých rodičov aj učiteľov.

Preto v rámci projektu „Bezpečne do školy“ sme sa rozhodli pozvať do nášho Školského klubu detí na Hviezdoslavovej ulici v Revúcej pána policajta Mgr. Dušana Belicu. Cieľom nášho projektu je spoznať základné pravidlá prechádzania cez cestu. Deti pozorne počúvali, zároveň si zopakovali, ako sa majú správať ako chodci, ale aj ako cyklisti. Dostávali rôzne otázky, na ktoré hneď pohotovo zodpovedali. Zároveň sa dozvedeli aj množstvo nových informácií, zopakovali si dopravné značky. Veľkou výhodou je naše dopravné ihrisko na školskom dvore. Tam si deti mohli vyskúšať konkrétne situácie, pri každej mali tú najlepšiu kontrolu a vysvetlenie. Veľmi sa im to páčilo, veď nie každý deň ich jazdu na bicykli kontroluje ozajstný policajt.  Aj do budúcnosti sa budeme snažiť viesť naše deti k opatrnosti a dodržiavaniu  bezpečnosti na ceste.

Veľké ĎAKUJEME patrí príslušníkovi PZ SR p. Mgr. Dušanovi Belicovi, ktorý si našiel čas a prijal naše pozvanie.

Vychovávateľky ŠKD

Projekt skate parku zvíťazil v súťaži „Čo Vám chýba v našom regióne“

Koncom šk. roka 2021/2022 VSP – Stredný Gemer vyhlásil umeleckú súťaž na tému „Čo Vám chýba v našom regióne“...

Na bicykli bezpečne - projektový deň na „Hviezdoslavke“ a účelové cvičenie

Dňa 16.9.2022 sme pre žiakov 1. stupňa pripravili projektový deň – Na bicykli bezpečne a pre žiakov druhého stupňa účelové cvičenie...

Slávnostné otvorenie nového školského roka - fotogaléria

Pomôcky pre prvákov

Pomôcky pre prvákov na školský rok 2022/2023 - kliknite tu.

AKTUALITY 2021/2022


Bezpečne do školy

24.09.2021

Bezpečná cesta detí do škôl  je cieľom všetkých rodičov aj učiteľov.

Preto v rámci projektu „Bezpečne do školy“ sme sa rozhodli pozvať do nášho Školského klubu detí na Hviezdoslavovej ulici v Revúcej pána policajta Mgr. Dušana Belicu. Cieľom nášho projektu je spoznať základné pravidlá prechádzania cez cestu. Deti pozorne počúvali, zároveň si zopakovali, ako sa majú správať ako chodci, ale aj ako cyklisti. Dostávali rôzne otázky, na ktoré hneď pohotovo zodpovedali. Zároveň sa dozvedeli aj množstvo nových informácií, zopakovali si dopravné značky. Veľkou výhodou je naše dopravné ihrisko na školskom dvore. Tam si deti mohli vyskúšať konkrétne situácie, pri každej mali tú najlepšiu kontrolu a vysvetlenie. Veľmi sa im to páčilo, veď nie každý deň ich jazdu na bicykli kontroluje ozajstný policajt.  Aj do budúcnosti sa budeme snažiť viesť naše deti k opatrnosti a dodržiavaniu  bezpečnosti na ceste.

Veľké ĎAKUJEME patrí príslušníkovi PZ SR p. Mgr. Dušanovi Belicovi, ktorý si našiel čas a prijal naše pozvanie.

Vychovávateľky ŠKD

Slávnostné ukončenie školského roka 2021/2022

30. júna 2022 sa žiaci z Hviezdoslavky so svojimi pedagógmi zišli na školskom dvore, aby spolu v priateľskej atmosfére slávnostne ukončili školský rok 2021/2022...

Online módni dizajnéri na Hviezdoslavke

Na konci školského roka sa žiaci šiesteho a siedmeho ročníka zo ZŠ Hviezdoslavova stretli so svojimi rovesníkmi z Poľska. Ich online stretnutie bolo veľmi príjemné a vtipné...

Čitateľský maratón

Linka detskej istoty pri SV UNICEF zorganizovala aj v tomto roku najpočetnejší detský čitateľský maratón „Čítajme si...“

Ruštinári netradične

Na konci šk. roka sme si s hviezdoslavkármi spestrili vyučovanie a s ruštinou sme sa rozlúčili v kuchynke...

Didaktické hry v prírode a účelové cvičenie ,,Hviezdoslavky"

V piatok 24.6. sa na ,,Hviezdoslavke" deti učili trochu inak...

< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 >

OZNAMY

POČASIE v REVÚCEJ

SHMÚ