• |
  • E-mail kontakt: zshviezdoslavova1@gmail.com
ZŠ Hviezdoslavova
ZŠ Hviezdoslavova
Škola priteľská k deťom

SUBMENU

Internetová žiacka knižka

KALENDÁR

  Legenda:
 
- aktuálny deň

AKTUALITY 2022/2023


Otvorenie školského roka 2021/2022 na Hviezdoslavke

02.09.2021

Po dvoch mesiacoch prázdnin sme sa opäť stretli v škole. Počas leta sme načerpali nové sily a teraz plní zážitkov a očakávaní, možno trochu s obavami, ale aj s radosťou, zvítali sme sa so svojimi spolužiakmi, kamarátmi, učiteľmi. V tomto školskom roku Hviezdoslavka privítala takmer 420 žiakov, z toho 2 triedy plné prváčikov.

Našim najväčším prianím do nového škol. roka je predovšetkým ZDRAVIE- zdravie nás všetkých, aby mohlo vyučovanie prebiehať v priestoroch školy a nie v detských izbách , ako tomu bolo naposledy .

Pomôcky pre prvákov

Pomôcky pre prvákov na školský rok 2022/2023 - kliknite tu.

AKTUALITY 2021/2022


Otvorenie školského roka 2021/2022 na Hviezdoslavke

02.09.2021

Po dvoch mesiacoch prázdnin sme sa opäť stretli v škole. Počas leta sme načerpali nové sily a teraz plní zážitkov a očakávaní, možno trochu s obavami, ale aj s radosťou, zvítali sme sa so svojimi spolužiakmi, kamarátmi, učiteľmi. V tomto školskom roku Hviezdoslavka privítala takmer 420 žiakov, z toho 2 triedy plné prváčikov.

Našim najväčším prianím do nového škol. roka je predovšetkým ZDRAVIE- zdravie nás všetkých, aby mohlo vyučovanie prebiehať v priestoroch školy a nie v detských izbách , ako tomu bolo naposledy .

Slávnostné ukončenie školského roka 2021/2022

30. júna 2022 sa žiaci z Hviezdoslavky so svojimi pedagógmi zišli na školskom dvore, aby spolu v priateľskej atmosfére slávnostne ukončili školský rok 2021/2022...

Online módni dizajnéri na Hviezdoslavke

Na konci školského roka sa žiaci šiesteho a siedmeho ročníka zo ZŠ Hviezdoslavova stretli so svojimi rovesníkmi z Poľska. Ich online stretnutie bolo veľmi príjemné a vtipné...

Čitateľský maratón

Linka detskej istoty pri SV UNICEF zorganizovala aj v tomto roku najpočetnejší detský čitateľský maratón „Čítajme si...“

Ruštinári netradične

Na konci šk. roka sme si s hviezdoslavkármi spestrili vyučovanie a s ruštinou sme sa rozlúčili v kuchynke...

Didaktické hry v prírode a účelové cvičenie ,,Hviezdoslavky"

V piatok 24.6. sa na ,,Hviezdoslavke" deti učili trochu inak...

< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 >

OZNAMY

POČASIE v REVÚCEJ

SHMÚ