• |
  • E-mail kontakt: zshviezdoslavova1@gmail.com
ZŠ Hviezdoslavova
ZŠ Hviezdoslavova
Škola priteľská k deťom

SUBMENU

Internetová žiacka knižka

KALENDÁR

  Legenda:
 
- aktuálny deň

AKTUALITY 2022/2023


Vyhodnotenie školského kola Pytagoriády

20.12.2021

V dňoch 8. a 9. decembra 2021 sa uskutočnilo školské kolo Pytagoriády. Všetci žiaci našej školy riešili úlohy online. Žiaci mali na riešenie 15 úloh a čas 60 minút. Šikovnosť a úspešnosť riešiteľov je zohľadnená pri bodovaní a tým aj pri konečnom umiestnení žiakov. Úspešným riešiteľom je žiak, ktorý vyrieši správne minimálne 10 úloh. Každému úspešnému riešiteľovi sa prideľujú body za ušetrený čas tak, že za každé ušetrené celé 4 minúty sa mu pripíše jeden bod.

Vyhodnotenie podľa kategórií:

3. ročník:(spolu 13 súťažiacich)

1. miesto: Kiara Kuliková, Alice Rajec a Ema Šepíková III.A s rovnakým počtom bodov

2. miesto: Lea Koreňová III.A

3. miesto: Adam Faško a Kiara Koreňová III.A s rovnakým počtom bodov.

Ďalšími úspešnými riešiteľmi sú Radoslav Dacho a Nina Gregorová III.B

4. ročník:(spolu 9 súťažiacich)

1. miesto: Leonard Staško IV.A

2. miesto: David Grendel IV.B

3. miesto: Tomáš Piljan IV.A

Úspešným riešiteľom je aj Dominika Voláková IV.A

5. ročník:(spolu 3 súťažiaci)

V tejto kategórii nebol úspešný riešiteľ

6. ročník:(spolu 10 súťažiacich)

1. miesto: Lukáš Boldiš VI.A

2. miesto: Richard Bariš VI.A

3. miesto: Matej Benkóczky a Marek Damrély VI.A s rovnakým počtom bodov

7. ročník: (spolu 7 súťažiacich)

1. miesto: Boris Boldiš VII.B

2. miesto: Emma Dorčáková a Paulína Králiková VII.A s rovnakým počtom bodov

3. miesto: Peter Benkóczky VII.A

8. ročník:(spolu 7 súťažiacich)

1. miesto: Tadeáš Sabol VIII.A

Všetkým súťažiacim ďakujeme za reprezentáciu a víťazom srdečne blahoželáme. Víťazom držíme prsty pre riešení úloh na okresnom kole Pytagoriády.

Mgr. K. Kováčová

Pomôcky pre prvákov

Pomôcky pre prvákov na školský rok 2022/2023 - kliknite tu.

AKTUALITY 2021/2022


Vyhodnotenie školského kola Pytagoriády

20.12.2021

V dňoch 8. a 9. decembra 2021 sa uskutočnilo školské kolo Pytagoriády. Všetci žiaci našej školy riešili úlohy online. Žiaci mali na riešenie 15 úloh a čas 60 minút. Šikovnosť a úspešnosť riešiteľov je zohľadnená pri bodovaní a tým aj pri konečnom umiestnení žiakov. Úspešným riešiteľom je žiak, ktorý vyrieši správne minimálne 10 úloh. Každému úspešnému riešiteľovi sa prideľujú body za ušetrený čas tak, že za každé ušetrené celé 4 minúty sa mu pripíše jeden bod.

Vyhodnotenie podľa kategórií:

3. ročník:(spolu 13 súťažiacich)

1. miesto: Kiara Kuliková, Alice Rajec a Ema Šepíková III.A s rovnakým počtom bodov

2. miesto: Lea Koreňová III.A

3. miesto: Adam Faško a Kiara Koreňová III.A s rovnakým počtom bodov.

Ďalšími úspešnými riešiteľmi sú Radoslav Dacho a Nina Gregorová III.B

4. ročník:(spolu 9 súťažiacich)

1. miesto: Leonard Staško IV.A

2. miesto: David Grendel IV.B

3. miesto: Tomáš Piljan IV.A

Úspešným riešiteľom je aj Dominika Voláková IV.A

5. ročník:(spolu 3 súťažiaci)

V tejto kategórii nebol úspešný riešiteľ

6. ročník:(spolu 10 súťažiacich)

1. miesto: Lukáš Boldiš VI.A

2. miesto: Richard Bariš VI.A

3. miesto: Matej Benkóczky a Marek Damrély VI.A s rovnakým počtom bodov

7. ročník: (spolu 7 súťažiacich)

1. miesto: Boris Boldiš VII.B

2. miesto: Emma Dorčáková a Paulína Králiková VII.A s rovnakým počtom bodov

3. miesto: Peter Benkóczky VII.A

8. ročník:(spolu 7 súťažiacich)

1. miesto: Tadeáš Sabol VIII.A

Všetkým súťažiacim ďakujeme za reprezentáciu a víťazom srdečne blahoželáme. Víťazom držíme prsty pre riešení úloh na okresnom kole Pytagoriády.

Mgr. K. Kováčová

Slávnostné ukončenie školského roka 2021/2022

30. júna 2022 sa žiaci z Hviezdoslavky so svojimi pedagógmi zišli na školskom dvore, aby spolu v priateľskej atmosfére slávnostne ukončili školský rok 2021/2022...

Online módni dizajnéri na Hviezdoslavke

Na konci školského roka sa žiaci šiesteho a siedmeho ročníka zo ZŠ Hviezdoslavova stretli so svojimi rovesníkmi z Poľska. Ich online stretnutie bolo veľmi príjemné a vtipné...

Čitateľský maratón

Linka detskej istoty pri SV UNICEF zorganizovala aj v tomto roku najpočetnejší detský čitateľský maratón „Čítajme si...“

Ruštinári netradične

Na konci šk. roka sme si s hviezdoslavkármi spestrili vyučovanie a s ruštinou sme sa rozlúčili v kuchynke...

Didaktické hry v prírode a účelové cvičenie ,,Hviezdoslavky"

V piatok 24.6. sa na ,,Hviezdoslavke" deti učili trochu inak...

< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 >

OZNAMY

POČASIE v REVÚCEJ

SHMÚ