• |
  • E-mail kontakt: zshviezdoslavova1@gmail.com
ZŠ Hviezdoslavova
ZŠ Hviezdoslavova
Škola priteľská k deťom

SUBMENU

Internetová žiacka knižka

KALENDÁR

  Legenda:
 
- aktuálny deň

 

Prihláška - Anglický jazyk pre škôlkárov

AKTUALITY 2023/2024


Projekt skate parku zvíťazil v súťaži „Čo Vám chýba v našom regióne“

18.09.2022

Koncom šk. roka 2021/2022 VSP – Stredný Gemer vyhlásil umeleckú súťaž na tému „Čo Vám chýba v našom regióne“. Hviezdoslavkári neváhali a hneď sa do súťaže zapojili. Cieľom bolo vytvoriť priestorový 3D model niečoho, čo u nás v regióne ešte nemáme. Netrvalo dlho a žiaci zo VII.B triedy  sa zhodli na tom, že na Gemeri nám chýba skate park a Bolt kolobežky. Ako však niečo také vytvoriť priestorovo? Siedmaci nám ukázali, že sa to dá. Ako techniku si zvolili kašírovanie. Priniesli do školy kartóny, krabice a staré noviny. Z tých, pomocou vrstvenia papiera a nanášania špeciálneho po domácky pripraveného lepidla, vytvarovali skateboardové dráhy rôznych tvarov a rozmerov. Lepením menších kusov kartónu vytvorili samotné kolobežky, skateboardy a lavičky. Celkový vzhľad doplnili zeleňou a pouličnými lampami. Osvetlenie sfunkčnili jednoduchým elektrickým obvodom, spojením žiaroviek a baterky. Následne celú plochu farebne dotvorili a vymaľovali. Projektu venovali svoj voľný čas po vyučovaní. Motivovala ich v tom vidina takéhoto parku v blízkosti svojho bydliska.

Žiaci boli za tento projekt odmenení zaujímavým výletom. Vycestovali do obce Leváre, kde navštívili múzeum hrnčiarstva a včelárstva u pána Jácinta Majorosa. Pán Majoros ich previedol dedinkou a rodinným múzeom hrnčiarstva a včelárstva, kde mohli vidieť rôzne historické predmety, staré náradie aj keramiku pochádzajúcu nielen od nás z Gemera. Porozprával žiakom zaujímavosti z histórie tejto oblasti a zasvätil ich do tajov včelárstva. Žiakom ukázal ako vyzerali včelie úle kedysi a ako vyzerajú dnes. Siedmaci sa dozvedeli, aké výnimočné účinky majú na naše zdravie produkty ako med, propolis, peľ či materská kašička. Mali tiež možnosť ochutnať rôzne druhy medu. Najviac ich však zaujala práca s keramickou hlinou, pri ktorej viacerí objavili svoj skrytý talent. ????

Ďakujeme Verejno-súkromnému partnerstvu Stredný Gemer a Včelárstvu MAJA za príjemne strávený deň!

Mgr. Michaela Pelle

Európsky deň jazykov

Európsky deň jazykov je dňom, ktorý má na našej škole svoju dlhoročnú tradíciu...

Šarkaniáda

Na známosť sa všetkým dáva, že v jeseni lístie opadáva. Šu-šu, šumia vetvičky, vraj naplnia košíčky. Slniečko sa raduje, šarkan s vetrom tancuje. Hop-cup, hop-cup tralala, jeseň dary rozdáva.

Rozlúčka s letom

Leto je už nenávratne za nami a po dlhých, teplých a slnečných dňoch sa k slovu prihlásila jeseň...

KURZY A ODBORNÁ PRÍPRAVA PEDAGÓGOV V ALGHERE-ERASMUS + MOBILITA JEDNOTLIVCOV

Posledný augustový týždeň pred začiatkom nového školského roka absolvovali 3 naše učiteľky...

Účelové cvičenie

Projektový deň Na bicykli bezpečne

Úvod školského roka 2023/2024 vo fotogalérii

AKTUALITY 2022/2023


Projekt skate parku zvíťazil v súťaži „Čo Vám chýba v našom regióne“

18.09.2022

Koncom šk. roka 2021/2022 VSP – Stredný Gemer vyhlásil umeleckú súťaž na tému „Čo Vám chýba v našom regióne“. Hviezdoslavkári neváhali a hneď sa do súťaže zapojili. Cieľom bolo vytvoriť priestorový 3D model niečoho, čo u nás v regióne ešte nemáme. Netrvalo dlho a žiaci zo VII.B triedy  sa zhodli na tom, že na Gemeri nám chýba skate park a Bolt kolobežky. Ako však niečo také vytvoriť priestorovo? Siedmaci nám ukázali, že sa to dá. Ako techniku si zvolili kašírovanie. Priniesli do školy kartóny, krabice a staré noviny. Z tých, pomocou vrstvenia papiera a nanášania špeciálneho po domácky pripraveného lepidla, vytvarovali skateboardové dráhy rôznych tvarov a rozmerov. Lepením menších kusov kartónu vytvorili samotné kolobežky, skateboardy a lavičky. Celkový vzhľad doplnili zeleňou a pouličnými lampami. Osvetlenie sfunkčnili jednoduchým elektrickým obvodom, spojením žiaroviek a baterky. Následne celú plochu farebne dotvorili a vymaľovali. Projektu venovali svoj voľný čas po vyučovaní. Motivovala ich v tom vidina takéhoto parku v blízkosti svojho bydliska.

Žiaci boli za tento projekt odmenení zaujímavým výletom. Vycestovali do obce Leváre, kde navštívili múzeum hrnčiarstva a včelárstva u pána Jácinta Majorosa. Pán Majoros ich previedol dedinkou a rodinným múzeom hrnčiarstva a včelárstva, kde mohli vidieť rôzne historické predmety, staré náradie aj keramiku pochádzajúcu nielen od nás z Gemera. Porozprával žiakom zaujímavosti z histórie tejto oblasti a zasvätil ich do tajov včelárstva. Žiakom ukázal ako vyzerali včelie úle kedysi a ako vyzerajú dnes. Siedmaci sa dozvedeli, aké výnimočné účinky majú na naše zdravie produkty ako med, propolis, peľ či materská kašička. Mali tiež možnosť ochutnať rôzne druhy medu. Najviac ich však zaujala práca s keramickou hlinou, pri ktorej viacerí objavili svoj skrytý talent. ????

Ďakujeme Verejno-súkromnému partnerstvu Stredný Gemer a Včelárstvu MAJA za príjemne strávený deň!

Mgr. Michaela Pelle

Slávnostné ukončenie školského roka 2022/2023 vo fotogalérii

Rozlúčka s ŠKD

Na záver školského roka sme si na „Hviezdoslavke“ všetci zasúťažili v netradičných súťažiach...

Detská konferencia „ŠÍRIM DOBRO, TEDA SOM“

„Nebuďme dobrovoľnými väzňami online priestoru. V skutočnom svete nás čaká život...“

„Nebuď ONLINE, buď v pohybe“ so Zumbou

V júni sme opäť zopakovali našu tradíciu a rozhýbali sa v rytme Zumby...

Vyhodnotenie súťaže MAKSÍK

Aj tento školský rok sa žiaci našej školy zapojili do korešpondenčnej matematickej súťaže MAKSÍK...

OZNAMY

    POČASIE v REVÚCEJ

    SHMÚ