• |
  • E-mail kontakt: zshviezdoslavova1@gmail.com
ZŠ Hviezdoslavova
ZŠ Hviezdoslavova
Škola priteľská k deťom

SUBMENU

Internetová žiacka knižka

KALENDÁR

  Legenda:
 
- aktuálny deň

AKTUALITY 2022/2023


Projekt skate parku zvíťazil v súťaži „Čo Vám chýba v našom regióne“

18.09.2022

Koncom šk. roka 2021/2022 VSP – Stredný Gemer vyhlásil umeleckú súťaž na tému „Čo Vám chýba v našom regióne“. Hviezdoslavkári neváhali a hneď sa do súťaže zapojili. Cieľom bolo vytvoriť priestorový 3D model niečoho, čo u nás v regióne ešte nemáme. Netrvalo dlho a žiaci zo VII.B triedy  sa zhodli na tom, že na Gemeri nám chýba skate park a Bolt kolobežky. Ako však niečo také vytvoriť priestorovo? Siedmaci nám ukázali, že sa to dá. Ako techniku si zvolili kašírovanie. Priniesli do školy kartóny, krabice a staré noviny. Z tých, pomocou vrstvenia papiera a nanášania špeciálneho po domácky pripraveného lepidla, vytvarovali skateboardové dráhy rôznych tvarov a rozmerov. Lepením menších kusov kartónu vytvorili samotné kolobežky, skateboardy a lavičky. Celkový vzhľad doplnili zeleňou a pouličnými lampami. Osvetlenie sfunkčnili jednoduchým elektrickým obvodom, spojením žiaroviek a baterky. Následne celú plochu farebne dotvorili a vymaľovali. Projektu venovali svoj voľný čas po vyučovaní. Motivovala ich v tom vidina takéhoto parku v blízkosti svojho bydliska.

Žiaci boli za tento projekt odmenení zaujímavým výletom. Vycestovali do obce Leváre, kde navštívili múzeum hrnčiarstva a včelárstva u pána Jácinta Majorosa. Pán Majoros ich previedol dedinkou a rodinným múzeom hrnčiarstva a včelárstva, kde mohli vidieť rôzne historické predmety, staré náradie aj keramiku pochádzajúcu nielen od nás z Gemera. Porozprával žiakom zaujímavosti z histórie tejto oblasti a zasvätil ich do tajov včelárstva. Žiakom ukázal ako vyzerali včelie úle kedysi a ako vyzerajú dnes. Siedmaci sa dozvedeli, aké výnimočné účinky majú na naše zdravie produkty ako med, propolis, peľ či materská kašička. Mali tiež možnosť ochutnať rôzne druhy medu. Najviac ich však zaujala práca s keramickou hlinou, pri ktorej viacerí objavili svoj skrytý talent. ????

Ďakujeme Verejno-súkromnému partnerstvu Stredný Gemer a Včelárstvu MAJA za príjemne strávený deň!

Mgr. Michaela Pelle

Projekt skate parku zvíťazil v súťaži „Čo Vám chýba v našom regióne“

Koncom šk. roka 2021/2022 VSP – Stredný Gemer vyhlásil umeleckú súťaž na tému „Čo Vám chýba v našom regióne“...

Na bicykli bezpečne - projektový deň na „Hviezdoslavke“ a účelové cvičenie

Dňa 16.9.2022 sme pre žiakov 1. stupňa pripravili projektový deň – Na bicykli bezpečne a pre žiakov druhého stupňa účelové cvičenie...

Slávnostné otvorenie nového školského roka - fotogaléria

Pomôcky pre prvákov

Pomôcky pre prvákov na školský rok 2022/2023 - kliknite tu.

AKTUALITY 2021/2022


Projekt skate parku zvíťazil v súťaži „Čo Vám chýba v našom regióne“

18.09.2022

Koncom šk. roka 2021/2022 VSP – Stredný Gemer vyhlásil umeleckú súťaž na tému „Čo Vám chýba v našom regióne“. Hviezdoslavkári neváhali a hneď sa do súťaže zapojili. Cieľom bolo vytvoriť priestorový 3D model niečoho, čo u nás v regióne ešte nemáme. Netrvalo dlho a žiaci zo VII.B triedy  sa zhodli na tom, že na Gemeri nám chýba skate park a Bolt kolobežky. Ako však niečo také vytvoriť priestorovo? Siedmaci nám ukázali, že sa to dá. Ako techniku si zvolili kašírovanie. Priniesli do školy kartóny, krabice a staré noviny. Z tých, pomocou vrstvenia papiera a nanášania špeciálneho po domácky pripraveného lepidla, vytvarovali skateboardové dráhy rôznych tvarov a rozmerov. Lepením menších kusov kartónu vytvorili samotné kolobežky, skateboardy a lavičky. Celkový vzhľad doplnili zeleňou a pouličnými lampami. Osvetlenie sfunkčnili jednoduchým elektrickým obvodom, spojením žiaroviek a baterky. Následne celú plochu farebne dotvorili a vymaľovali. Projektu venovali svoj voľný čas po vyučovaní. Motivovala ich v tom vidina takéhoto parku v blízkosti svojho bydliska.

Žiaci boli za tento projekt odmenení zaujímavým výletom. Vycestovali do obce Leváre, kde navštívili múzeum hrnčiarstva a včelárstva u pána Jácinta Majorosa. Pán Majoros ich previedol dedinkou a rodinným múzeom hrnčiarstva a včelárstva, kde mohli vidieť rôzne historické predmety, staré náradie aj keramiku pochádzajúcu nielen od nás z Gemera. Porozprával žiakom zaujímavosti z histórie tejto oblasti a zasvätil ich do tajov včelárstva. Žiakom ukázal ako vyzerali včelie úle kedysi a ako vyzerajú dnes. Siedmaci sa dozvedeli, aké výnimočné účinky majú na naše zdravie produkty ako med, propolis, peľ či materská kašička. Mali tiež možnosť ochutnať rôzne druhy medu. Najviac ich však zaujala práca s keramickou hlinou, pri ktorej viacerí objavili svoj skrytý talent. ????

Ďakujeme Verejno-súkromnému partnerstvu Stredný Gemer a Včelárstvu MAJA za príjemne strávený deň!

Mgr. Michaela Pelle

Slávnostné ukončenie školského roka 2021/2022

30. júna 2022 sa žiaci z Hviezdoslavky so svojimi pedagógmi zišli na školskom dvore, aby spolu v priateľskej atmosfére slávnostne ukončili školský rok 2021/2022...

Online módni dizajnéri na Hviezdoslavke

Na konci školského roka sa žiaci šiesteho a siedmeho ročníka zo ZŠ Hviezdoslavova stretli so svojimi rovesníkmi z Poľska. Ich online stretnutie bolo veľmi príjemné a vtipné...

Čitateľský maratón

Linka detskej istoty pri SV UNICEF zorganizovala aj v tomto roku najpočetnejší detský čitateľský maratón „Čítajme si...“

Ruštinári netradične

Na konci šk. roka sme si s hviezdoslavkármi spestrili vyučovanie a s ruštinou sme sa rozlúčili v kuchynke...

Didaktické hry v prírode a účelové cvičenie ,,Hviezdoslavky"

V piatok 24.6. sa na ,,Hviezdoslavke" deti učili trochu inak...

< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 >

OZNAMY

POČASIE v REVÚCEJ

SHMÚ