• |
  • E-mail kontakt: zshviezdoslavova1@gmail.com
ZŠ Hviezdoslavova
ZŠ Hviezdoslavova
Škola priteľská k deťom

SUBMENU

Internetová žiacka knižka

KALENDÁR

  Legenda:
 
- aktuálny deň

 

AKTUALITY 2023/2024


Na bicykli bezpečne - projektový deň na „Hviezdoslavke“ a účelové cvičenie

17.09.2022

Dňa  16.9.2022 sme pre žiakov 1. stupňa pripravili projektový deň – Na bicykli bezpečne a pre žiakov druhého stupňa účelové cvičenie. So svojimi triednymi učiteľkami a učiteľmi za pomoci zaujímavých prezentácií, online interaktívnych aktivít, pesničiek, výukových programov i vedomostných kvízov si osvojovali a upevňovali vedomosti z pravidiel cestnej premávky potrebných pre chodcov, cyklistov, vedomosti z dopravných značiek a riešenia dopravných situácií. Zoznámili sa s povinnou a odporúčanou výbavou bicykla.  Na školskom dvore žiaci absolvovali po ročníkoch jazdu zručnosti na bicykli alebo kolobežke, ktorá spočívala v prejazde dráhy zostavenej z vybraných prekážok. Na dopravnom ihrisku v areáli školy si vyskúšali jazdu podľa pravidiel dopravnej premávky, pričom sa museli riadiť dopravnými značkami. Pani učiteľky dôsledne sledovali dodržiavanie pravidiel. Nezabudli ani na kontrolu povinnej výbavy cyklistu. Pravdaže, ako správne pani učiteľky neuložili žiadne pokuty, ale našim „hviezdoslavkárskym“ chodcom a cyklistom len trpezlivo dohovárali. Bezpečné správanie chodcov si žiaci nacvičovali aj v okolí našej školy.

Cieľom tohto projektového dňa bolo zvýšiť záujem žiakov o dopravnú výchovu, prehlbovať vedomosti a schopnosti detí - chodcov či cyklistov v uplatňovaní pravidiel cestnej premávky i v technike jazdy. Veríme, že tento deň mal pre žiakov zmysel a  výrazne prispel k správnemu a bezpečnému správaniu sa našich detí v cestnej premávke.

Žiaci druhého stupňa si zasa svoje zručnosti vyskúšali na účelovom cvičení, kde si zmerali sily v hádzaní granátu, streľbe zo vzduchovky. Zopakovali si zdravotnícku prípravu a na záver si triedy zasúťažili v preťahovaní lanom.

Mgr.Boldišová, Mgr.Filipiaková

Olympiáda z nemeckého jazyka

Dňa 28.11.2023 sa na našej škole uskutočnilo školské okolo olympiády v nemeckom jazyku...

STEAM DAY

V priebehu minulého týždňa sa pani učiteľky Repáková a Štefko zúčastnili STEAM dňa na Prírodovedeckej fakulte UPJŠ v Košiciach spolu s učiteľmi z GMK v Revúcej...

Okresné kolo olympiády zo slovenského jazyka

15.11.2023 sa v CVČ v Revúcej uskutočnilo okresné kolo Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry...

Florbalový turnaj „Športom proti drogám“

Dnešný florbalový turnaj v rámci prevenčného programu „Športom proti drogám“ dopadol výborne...

Súťaž v algoritmickom myslení iBobor

V priebehu uplynulého týždňa prebehla v takmer 60 krajinách sveta online súťaž v algoritmickom myslení iBobor...

Téma financií zaujala!

V piatok 27.10. prebiehal v našej škole pre žiakov druhého stupňa Deň finančnej gramotnosti...

Jesenné prázdniny - oznam

Jesenné prázdniny pre žiakov sú v termíne od 30.10.-1.11. 2023 (pondelok-streda). Vyučovanie pokračuje vo štvrtok, 2.11.2023.

Október - bohatý na literárne aktivity

Mesiac október sme na Hviezdoslavke začali komiksovým maratónom...

NAŠE PANI UČITEĽKY SA VZDELÁVALI NA ISLANDE

Pre zvýšenie kvality vzdelávania na Hviezdoslavke vycestovali naše angličtinárky do zahraničia...

Halloweenská párty v ŠKD

Halloweenský sviatok čarodejníc, duchov a iných príšer...

Jabĺčkové popoludnie

V ŠKD na Hviezdoslavovej ulici sa jedno popoludnie nieslo v duchu zázraku menom jablko...

Predpoludnie s knihou-návšteva kníhkupectva KnihArt

Navštívili sme kníhkupectvo KnihArt

Október v žiackom parlamente

Október, mesiac úcty k starším, je pre nás parlamentárov vždy pripomienkou...

Dnes mi číta babka, dedko

Milá babka,milý dedo, ďakujeme vám za všetko...

Vitamíny na tanieri

16. október je Svetovým dňom výživy...

Európsky týždeň programovania

Prebieha každoročne na jeseň v celej Európe a po úspechoch v ostatných rokoch už presiahol jej hranice...

Vyhodnotenie jesenného zberu papiera

Tento rok sa nám spoločne podarilo vyzbierať vyše 7 ton papiera. Chceme sa poďakovať všetkým žiakom a rodičom, ktorí sa do akcie zapojili.

Tekvice z Hviezdoslavky

Príďte podporiť svojim hlasom jesenné výtvory našich žiakov v sobotu 7.10. na Hubertovu jazdu na námestí pred Kohútom. Ďakujeme.

Na Hviezdoslavke o šelmách

4. október je Svetovým dňom zvierat...

Európsky deň jazykov

Európsky deň jazykov je dňom, ktorý má na našej škole svoju dlhoročnú tradíciu...

Šarkaniáda

Na známosť sa všetkým dáva, že v jeseni lístie opadáva. Šu-šu, šumia vetvičky, vraj naplnia košíčky. Slniečko sa raduje, šarkan s vetrom tancuje. Hop-cup, hop-cup tralala, jeseň dary rozdáva.

Rozlúčka s letom

Leto je už nenávratne za nami a po dlhých, teplých a slnečných dňoch sa k slovu prihlásila jeseň...

KURZY A ODBORNÁ PRÍPRAVA PEDAGÓGOV V ALGHERE-ERASMUS + MOBILITA JEDNOTLIVCOV

Posledný augustový týždeň pred začiatkom nového školského roka absolvovali 3 naše učiteľky...

Účelové cvičenie

Projektový deň Na bicykli bezpečne

Úvod školského roka 2023/2024 vo fotogalérii

AKTUALITY 2022/2023


Na bicykli bezpečne - projektový deň na „Hviezdoslavke“ a účelové cvičenie

17.09.2022

Dňa  16.9.2022 sme pre žiakov 1. stupňa pripravili projektový deň – Na bicykli bezpečne a pre žiakov druhého stupňa účelové cvičenie. So svojimi triednymi učiteľkami a učiteľmi za pomoci zaujímavých prezentácií, online interaktívnych aktivít, pesničiek, výukových programov i vedomostných kvízov si osvojovali a upevňovali vedomosti z pravidiel cestnej premávky potrebných pre chodcov, cyklistov, vedomosti z dopravných značiek a riešenia dopravných situácií. Zoznámili sa s povinnou a odporúčanou výbavou bicykla.  Na školskom dvore žiaci absolvovali po ročníkoch jazdu zručnosti na bicykli alebo kolobežke, ktorá spočívala v prejazde dráhy zostavenej z vybraných prekážok. Na dopravnom ihrisku v areáli školy si vyskúšali jazdu podľa pravidiel dopravnej premávky, pričom sa museli riadiť dopravnými značkami. Pani učiteľky dôsledne sledovali dodržiavanie pravidiel. Nezabudli ani na kontrolu povinnej výbavy cyklistu. Pravdaže, ako správne pani učiteľky neuložili žiadne pokuty, ale našim „hviezdoslavkárskym“ chodcom a cyklistom len trpezlivo dohovárali. Bezpečné správanie chodcov si žiaci nacvičovali aj v okolí našej školy.

Cieľom tohto projektového dňa bolo zvýšiť záujem žiakov o dopravnú výchovu, prehlbovať vedomosti a schopnosti detí - chodcov či cyklistov v uplatňovaní pravidiel cestnej premávky i v technike jazdy. Veríme, že tento deň mal pre žiakov zmysel a  výrazne prispel k správnemu a bezpečnému správaniu sa našich detí v cestnej premávke.

Žiaci druhého stupňa si zasa svoje zručnosti vyskúšali na účelovom cvičení, kde si zmerali sily v hádzaní granátu, streľbe zo vzduchovky. Zopakovali si zdravotnícku prípravu a na záver si triedy zasúťažili v preťahovaní lanom.

Mgr.Boldišová, Mgr.Filipiaková

Slávnostné ukončenie školského roka 2022/2023 vo fotogalérii

Rozlúčka s ŠKD

Na záver školského roka sme si na „Hviezdoslavke“ všetci zasúťažili v netradičných súťažiach...

Detská konferencia „ŠÍRIM DOBRO, TEDA SOM“

„Nebuďme dobrovoľnými väzňami online priestoru. V skutočnom svete nás čaká život...“

„Nebuď ONLINE, buď v pohybe“ so Zumbou

V júni sme opäť zopakovali našu tradíciu a rozhýbali sa v rytme Zumby...

Vyhodnotenie súťaže MAKSÍK

Aj tento školský rok sa žiaci našej školy zapojili do korešpondenčnej matematickej súťaže MAKSÍK...

OZNAMY

    POČASIE v REVÚCEJ

    SHMÚ