• |
  • E-mail kontakt: zshviezdoslavova1@gmail.com
ZŠ Hviezdoslavova
ZŠ Hviezdoslavova
Škola priteľská k deťom

SUBMENU

Internetová žiacka knižka

KALENDÁR

  Legenda:
 
- aktuálny deň

AKTUALITY 2022/2023


Na bicykli bezpečne - projektový deň na „Hviezdoslavke“ a účelové cvičenie

17.09.2022

Dňa  16.9.2022 sme pre žiakov 1. stupňa pripravili projektový deň – Na bicykli bezpečne a pre žiakov druhého stupňa účelové cvičenie. So svojimi triednymi učiteľkami a učiteľmi za pomoci zaujímavých prezentácií, online interaktívnych aktivít, pesničiek, výukových programov i vedomostných kvízov si osvojovali a upevňovali vedomosti z pravidiel cestnej premávky potrebných pre chodcov, cyklistov, vedomosti z dopravných značiek a riešenia dopravných situácií. Zoznámili sa s povinnou a odporúčanou výbavou bicykla.  Na školskom dvore žiaci absolvovali po ročníkoch jazdu zručnosti na bicykli alebo kolobežke, ktorá spočívala v prejazde dráhy zostavenej z vybraných prekážok. Na dopravnom ihrisku v areáli školy si vyskúšali jazdu podľa pravidiel dopravnej premávky, pričom sa museli riadiť dopravnými značkami. Pani učiteľky dôsledne sledovali dodržiavanie pravidiel. Nezabudli ani na kontrolu povinnej výbavy cyklistu. Pravdaže, ako správne pani učiteľky neuložili žiadne pokuty, ale našim „hviezdoslavkárskym“ chodcom a cyklistom len trpezlivo dohovárali. Bezpečné správanie chodcov si žiaci nacvičovali aj v okolí našej školy.

Cieľom tohto projektového dňa bolo zvýšiť záujem žiakov o dopravnú výchovu, prehlbovať vedomosti a schopnosti detí - chodcov či cyklistov v uplatňovaní pravidiel cestnej premávky i v technike jazdy. Veríme, že tento deň mal pre žiakov zmysel a  výrazne prispel k správnemu a bezpečnému správaniu sa našich detí v cestnej premávke.

Žiaci druhého stupňa si zasa svoje zručnosti vyskúšali na účelovom cvičení, kde si zmerali sily v hádzaní granátu, streľbe zo vzduchovky. Zopakovali si zdravotnícku prípravu a na záver si triedy zasúťažili v preťahovaní lanom.

Mgr.Boldišová, Mgr.Filipiaková

Projekt skate parku zvíťazil v súťaži „Čo Vám chýba v našom regióne“

Koncom šk. roka 2021/2022 VSP – Stredný Gemer vyhlásil umeleckú súťaž na tému „Čo Vám chýba v našom regióne“...

Na bicykli bezpečne - projektový deň na „Hviezdoslavke“ a účelové cvičenie

Dňa 16.9.2022 sme pre žiakov 1. stupňa pripravili projektový deň – Na bicykli bezpečne a pre žiakov druhého stupňa účelové cvičenie...

Slávnostné otvorenie nového školského roka - fotogaléria

Pomôcky pre prvákov

Pomôcky pre prvákov na školský rok 2022/2023 - kliknite tu.

AKTUALITY 2021/2022


Na bicykli bezpečne - projektový deň na „Hviezdoslavke“ a účelové cvičenie

17.09.2022

Dňa  16.9.2022 sme pre žiakov 1. stupňa pripravili projektový deň – Na bicykli bezpečne a pre žiakov druhého stupňa účelové cvičenie. So svojimi triednymi učiteľkami a učiteľmi za pomoci zaujímavých prezentácií, online interaktívnych aktivít, pesničiek, výukových programov i vedomostných kvízov si osvojovali a upevňovali vedomosti z pravidiel cestnej premávky potrebných pre chodcov, cyklistov, vedomosti z dopravných značiek a riešenia dopravných situácií. Zoznámili sa s povinnou a odporúčanou výbavou bicykla.  Na školskom dvore žiaci absolvovali po ročníkoch jazdu zručnosti na bicykli alebo kolobežke, ktorá spočívala v prejazde dráhy zostavenej z vybraných prekážok. Na dopravnom ihrisku v areáli školy si vyskúšali jazdu podľa pravidiel dopravnej premávky, pričom sa museli riadiť dopravnými značkami. Pani učiteľky dôsledne sledovali dodržiavanie pravidiel. Nezabudli ani na kontrolu povinnej výbavy cyklistu. Pravdaže, ako správne pani učiteľky neuložili žiadne pokuty, ale našim „hviezdoslavkárskym“ chodcom a cyklistom len trpezlivo dohovárali. Bezpečné správanie chodcov si žiaci nacvičovali aj v okolí našej školy.

Cieľom tohto projektového dňa bolo zvýšiť záujem žiakov o dopravnú výchovu, prehlbovať vedomosti a schopnosti detí - chodcov či cyklistov v uplatňovaní pravidiel cestnej premávky i v technike jazdy. Veríme, že tento deň mal pre žiakov zmysel a  výrazne prispel k správnemu a bezpečnému správaniu sa našich detí v cestnej premávke.

Žiaci druhého stupňa si zasa svoje zručnosti vyskúšali na účelovom cvičení, kde si zmerali sily v hádzaní granátu, streľbe zo vzduchovky. Zopakovali si zdravotnícku prípravu a na záver si triedy zasúťažili v preťahovaní lanom.

Mgr.Boldišová, Mgr.Filipiaková

Slávnostné ukončenie školského roka 2021/2022

30. júna 2022 sa žiaci z Hviezdoslavky so svojimi pedagógmi zišli na školskom dvore, aby spolu v priateľskej atmosfére slávnostne ukončili školský rok 2021/2022...

Online módni dizajnéri na Hviezdoslavke

Na konci školského roka sa žiaci šiesteho a siedmeho ročníka zo ZŠ Hviezdoslavova stretli so svojimi rovesníkmi z Poľska. Ich online stretnutie bolo veľmi príjemné a vtipné...

Čitateľský maratón

Linka detskej istoty pri SV UNICEF zorganizovala aj v tomto roku najpočetnejší detský čitateľský maratón „Čítajme si...“

Ruštinári netradične

Na konci šk. roka sme si s hviezdoslavkármi spestrili vyučovanie a s ruštinou sme sa rozlúčili v kuchynke...

Didaktické hry v prírode a účelové cvičenie ,,Hviezdoslavky"

V piatok 24.6. sa na ,,Hviezdoslavke" deti učili trochu inak...

< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 >

OZNAMY

POČASIE v REVÚCEJ

SHMÚ