• |
  • E-mail kontakt: zshviezdoslavova1@gmail.com
ZŠ Hviezdoslavova
ZŠ Hviezdoslavova
Škola priteľská k deťom

SUBMENU

Internetová žiacka knižka

KALENDÁR

  Legenda:
 
- aktuálny deň

AKTUALITY 2022/2023


A opäť PRVÁ!

23.06.2022

V júni sa ZŠ Hviezdoslavova stala oficiálne PRVOU slovenskou partnerskou školou „Geothe University Frankfurt“ s projektom Mathcitymap. Učiteľky Mgr. Štefko a Mgr. Šimková počas školského roka 2021/2022 vytvorili dve matematické prechádzky po našej základnej škole. Celkovo vytvorili 20 úloh, ktoré boli situované pre V. a VI. ročník. Následne ich spracovali vo webovom portále mathcitymap, kde úlohy prešli kontrolou profesorov na Univerzite Komenského v Bratislave. Po schválení sa úlohy mohli publikovať pre každého. Úlohy sa dajú riešiť pomocou stiahnutej aplikácie, kde po pridaní správneho kódu, danú prechádzku otvoríte. Netradičná výučba matematiky, ktorá prebieha mimo klasických tried sa veľmi páči aj našim žiakom.  Partnerská škola nám zaslala plaketu, ktorá visí vo vestibule školy, meracie pomôcky, skicáre a perá s logom projektu. Vyučujúce ďalej pracujú na vytváraní matematických prechádzok. Momentálne je v schvaľovacom období aj matematická prechádzka po pamiatkach v našom meste.

Pomôcky pre prvákov

Pomôcky pre prvákov na školský rok 2022/2023 - kliknite tu.

AKTUALITY 2021/2022


A opäť PRVÁ!

23.06.2022

V júni sa ZŠ Hviezdoslavova stala oficiálne PRVOU slovenskou partnerskou školou „Geothe University Frankfurt“ s projektom Mathcitymap. Učiteľky Mgr. Štefko a Mgr. Šimková počas školského roka 2021/2022 vytvorili dve matematické prechádzky po našej základnej škole. Celkovo vytvorili 20 úloh, ktoré boli situované pre V. a VI. ročník. Následne ich spracovali vo webovom portále mathcitymap, kde úlohy prešli kontrolou profesorov na Univerzite Komenského v Bratislave. Po schválení sa úlohy mohli publikovať pre každého. Úlohy sa dajú riešiť pomocou stiahnutej aplikácie, kde po pridaní správneho kódu, danú prechádzku otvoríte. Netradičná výučba matematiky, ktorá prebieha mimo klasických tried sa veľmi páči aj našim žiakom.  Partnerská škola nám zaslala plaketu, ktorá visí vo vestibule školy, meracie pomôcky, skicáre a perá s logom projektu. Vyučujúce ďalej pracujú na vytváraní matematických prechádzok. Momentálne je v schvaľovacom období aj matematická prechádzka po pamiatkach v našom meste.

Slávnostné ukončenie školského roka 2021/2022

30. júna 2022 sa žiaci z Hviezdoslavky so svojimi pedagógmi zišli na školskom dvore, aby spolu v priateľskej atmosfére slávnostne ukončili školský rok 2021/2022...

Online módni dizajnéri na Hviezdoslavke

Na konci školského roka sa žiaci šiesteho a siedmeho ročníka zo ZŠ Hviezdoslavova stretli so svojimi rovesníkmi z Poľska. Ich online stretnutie bolo veľmi príjemné a vtipné...

Čitateľský maratón

Linka detskej istoty pri SV UNICEF zorganizovala aj v tomto roku najpočetnejší detský čitateľský maratón „Čítajme si...“

Ruštinári netradične

Na konci šk. roka sme si s hviezdoslavkármi spestrili vyučovanie a s ruštinou sme sa rozlúčili v kuchynke...

Didaktické hry v prírode a účelové cvičenie ,,Hviezdoslavky"

V piatok 24.6. sa na ,,Hviezdoslavke" deti učili trochu inak...

< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 >

OZNAMY

POČASIE v REVÚCEJ

SHMÚ