• |
  • E-mail kontakt: zshviezdoslavova1@gmail.com
ZŠ Hviezdoslavova
ZŠ Hviezdoslavova
Škola priteľská k deťom

SUBMENU

Internetová žiacka knižka

KALENDÁR

  Legenda:
 
- aktuálny deň

1. Elektronická prihláška na zápis - prístupná od 27.3.2023

2. Podrobné pokyny k zápisu do ZŠ

Prejdite sa našou školou v krátkom videu...kliknite TU

AKTUALITY 2022/2023


Učenie pre život

13.11.2021

Finančná gramotnosť je súbor znalostí, ktoré človeku umožňujú porozumieť financiám, čímdokáže s nimi správne zaobchádzať v rôznych životných situáciách. Žiaci zo ZŠ Hviezdoslavovej ulici sa pravidelne venujú úlohám, v ktorých počítajú eurá a centy, ale tentoraz sa ich obzor o financiách rozšíril. V projekte Finančná akadémia sa oboznámili s tým, ako vznikli peniaze, ako fungoval výmenný obchod, prečo je dôležité sporiť, čo je to banka či reklama na tovar. Tí starší sa naučili, čo tvorí príjmy a výdavky ich rodiny a ako správne zostaviť rodinný rozpočet. V hrách a praktických činnostiach zistili, že existujú aj výdavky, na ktoré je potrebné myslieť dopredu. Pracovali s reklamnými letákmi, v ktorých porovnávali ceny rôznych druhov tovaru, zisťovali, čo znamená akciová cena, pripravovali rozpočet na oslavu pre kamaráta, či počítali sumu z jedálneho lístka. Tí mladší sa samozrejme zahrali na skutočný obchod, v ktorom sa všetko nakupovalo, ale aj na tabletoch, kde si zahrali rôzne interaktívne hry spojené s financiami. V závere si každý žiak zmeral svoje vedomosti, ktoré počas dňa nadobudol a tak mohol získať ,,prasiatkovú lotériu". Veríme, že v tento deň  žiaci získali nielen vedomosti o financiách, ale predovšetkým mnoho praktických zručností, ktoré môžu využiť v skutočnom živote.

Mgr. A. Sabolová

Vážení rodičia a priaznivci školy venujte nášmu RZ 2% z vašej dane

Vážení rodičia a priaznivci školy, touto formou sa uchádzame o Vašu podporu v podobe poskytnutia 2 % z Vašich daní za rok 2022...

Rozprávkový deň na Hviezdoslavke

V sobotu dopoludnia bolo na Hviezdoslavke veľmi rušno...

MIDIcoolwolley žiačok - okresné kolo

Centrum voľného času na Kollárovej ulici v Revúcej v spolupráci so ZŠ Hviezdoslavova 1 Revúca usporiadalo dňa 15. marca 2023 okresné kolo MIDIcoolwolley žiačok základných škôl...

Testovanie 9 2023

Bližšie informácie k Testovaniu 9 2023...

Experti v ŠKD

Kto je expert? Štvrtáci v ŠKD to vedia...

Úspešná Hviezdoslavka

Dňa 9. marca sa v kultúrnom centre A. Sládkoviča v Detve uskutočnil 28. ročník krajského kola súťaže v prednese slovenskej povesti Šaliansky Maťko J. C. Hronského...

Hviezdoslavov Kubín na „Hviezdoslavke“

Hviezdoslavov Kubín je najstaršou a najprestížnejšou súťažou v umeleckom prednese poézie a prózy...

Malí ľudia, veľké lopty

Nie je umenie hrať sa s loptičkami, hádzať, kotúľať, triafať...

Februárové úspechy našich žiakov

V mesiaci február 2023 sa žiaci našej školy opäť zapojili do rôznych súťaží a potešili nás peknými umiestneniami...

Jarné prázdniny

Jarné prázdniny trvajú od 27.februára 2023 do 3.marca 2023. Vyučovanie bude pokračovať od pondelka 6.marca 2023.

Workshop „Násilie v nás“

Dňa 20. februára sa naši žiaci zúčastnili workshopu s témou „Násilie v nás“...

Karneval

Február je tradične mesiacom karnevalov a zábav...

Valentínsky deň

Tento deň je sviatkom, kedy prejavujeme lásku svojej rodine a blízkym oveľa viac ako inokedy...

Deň svätého Valentína

Existuje veľa príbehov o tom, ako vznikol deň svätého Valentína...

REVÚCKI ŽIACI PREDSTAVILI PRÍBEHY NAŠICH SUSEDOV

Kolektív žiakov a učiteľov ZŠ Hviezdoslavova v Revúcej odborníci z OZ Post Bellum SK / Príbehy 20. storočia, pamätníci prelomových udalostí 20. storočia, verejnosť i náš tím Mesta kultúry Revúca...

Krajské kolo Technickej olympiády

Dňa 7.2.2023 sa dvaja žiaci našej školy z 9.A triedy Roman Gažúr a Vladimír Ďurán, víťazná dvojica okresného kola Technickej olympiády, zúčastnili krajského kola tejto súťaže...

Kozmonauti v ŠKD

Štvrtáci v ŠKD sa počas posledného týždňa pred polročným vysvedčením vybrali preskúmať vesmír...

Môj mobil a preventívne aktivity

Aj vy ste si povedali: „Ako je to možné, že deti sú také zručné na telefóne či tablete?“...

Okresné kolo Matematickej olympiády

Dňa 25.1.2023 sa uskutočnilo okresné kolo Matematickej olympiády žiakov 5. a 9. ročníka...

Vitamínové popoludnie na Hviezdoslavke

Medzi tradičné zimné akcie v školskom klube detí patrí aj obľúbené ,,Vitamínové popoludnie“...

Školské a okresné kolo súťaže Šaliansky Maťko

V stredu 18.1.2023 sa konalo školské kolo v prednese slovenských ľudových povestí Šaliansky Maťko...

Novoročný ohňostroj a starostlivosť o vtáčikov

Po vianočných prázdninách sa brány školy pre deti znovu otvorili...

Lyžiarsky výcvik

Ako bolo na lyžiarskom? Pozrite si krátke video.

Vyhodnotenie súťaže VŠETKOVEDKO

VŠETKOVEDKO je súťaž pre druhákov, tretiakov a štvrtákov ZŠ organizovaná neziskovou organizáciou TALENTÍDA...

Vianočné prázdniny

Vianočné prázdniny pre žiakov sú v termíne od 23.12. 2022 do 6.1.2023. Nástup do školy je v pondelok, 9.1.2023.

Vianočná atmosféra na Hviezdoslavke

„Strigy, bosorky, von z každej komory, lebo dvere cesnakom sú potreté...“

„Strigy, bosorky, von z každej komory, lebo dvere cesnakom sú potreté...“

Po stopách štúrovcov...

Rok 2022 vyhlásila Matica slovenská za Rok odkazu štúrovcov...

Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok

Do projektu „Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok“...

Čas vianočný

Vianočné sviatky sa pomaličky blížia...

Vyhodnotenie školského kola Pytagoriády

V dňoch 7. a 8. 12.2022 sa uskutočnilo školské kolo Pytagoriády...

Mikuláš

Na známosť sa všetkým dáva, neskutočne dobrá správa...

„Bútľavec“ očaril porotu

Gemersko-malohontské osvetové stredisko aj v tomto školskom roku zorganizovalo literárnu autorskú súťaž „Dobšinského rozprávkový Gemer“...

Hviezdoslavka na vianočných trhoch

Vianočné trhy v Revúcej spríjemnili koledníci...

Stridžia noc na ,,Hviezdoslavke

Noc, keď spíme doma v postieľke, je úplne iná ako tá, ktorú sme prežili vo štvrtok 24.11. 2022 na ,,Hviezdoslavke"...

Víťazstvo v technickej olympiáde

Dňa 23.11.2022 sa konalo Okresné kolo technickej olympiády v Tornali...

Svetový deň pozdravov v ŠKD

21. november si pripomíname Svetový deň pozdravov...

Detektívi v našej škole

Keď sme žiakom na druhom stupni oznámili, že budú robiť aktivitu s témou: „Na jeden deň detektívom sa stať?“ veľmi nadšene nevyzerali...

Bubnujeme, aby bolo deti lepšie počuť!

Aj žiaci z Hviezdoslavky si tak pripomenuli Svetový deň prevencie týrania a zneužívania detí...

Ďalšie športové úspechy

V piatok 4.11. sa našej Hviezdoslavke opäť podarilo uspieť...

Medzinárodný deň nevidiacich

13.november je Medzinárodný deň nevidiacich. Každý rok si tento deň pripomíname rôznymi aktivitami...

Halloween na druhom stupni ZŠ

Pre 5. ročník sme si aj tento rok pripravili podvečer plný zábavy, strašidiel a súťaží...

Na návšteve u hasičov

V pondelok, 7. novembra, sa tretiaci a štvrtáci z Hviezdoslavky zúčastnili na exkurzii u hasičov...

Halloween párty v ŠKD

Halloween - sviatok s karnevalovým charakterom, ktorý sa postupne rozšíril do celej Európy...

Medzinárodný deň školských knižníc

Medzinárodný deň školských knižníc sa nesie v duchu priblížiť knihu a čítanie každému...

Jesenné prázdniny

Jesenné prázdniny budú v dňoch 28.10. 2022 (piatok) do 1.11.2022(utorok). Vyučovanie bude pokračovať od stredy-2.11.2022.

Jesenné tvorenie

Do súťaže o najkrajší dušičkový veniec sa zapojili aj deti z ŠKD...

Parlamentári z Hviezdoslavky

26. október 2022 nebol pre parlamentárov z Hviezdoslavky len takým obyčajným jesenným dňom...

Hviezdoslavka opäť v medzinárodnom projekte

Základná škola na Hviezdoslavovej ulici sa zapojila do medzinárodného ekologického projektu...

Projekt Poľsko – Slovensko - 4. deň

Štvrtý deň projektu...

Projekt Poľsko – Slovensko – 3. deň

Pokračujeme tretím dňom projektu...

Hviezdoslavka víta hostí z Poľska - 1. a 2. deň

17. októbra 2022 sme privítali našich hostí z Kalisz...

Jabĺčkové popoludnie

Z detstva dobre poznáme príslovie: Jedno jablko denne nahradí lekára...

Zlatá podkova, zlaté pero, zlatý vlas

V stredu 19.10.2022 sa konal už XIX. ročník regionálnej súťaže v prednese slovenskej rozprávky pod názvom Zlatá podkova, zlaté pero, zlatý vlas...

Dnes mi číta babka, dedko...

Mesiac október je Mesiacom úcty k starším, ale zároveň sa v ňom oslavuje aj Deň starých rodičov...

Vitamíny pre zdravie

16. október je Svetovým dňom zdravej výživy...

Dopravná výchova pre škôlkárov

Doprava a riešenie dopravných situácií je každodennou a neoddeliteľnou súčasťou nášho života...

Vyhodnotenie zberu papiera

Tento rok sa nám spoločne podarilo vyzbierať takmer 8 ton papiera. Chceme sa poďakovať všetkým žiakom a rodičom, ktorí sa zapojili...

Začiatok projektu v Kaliszi 2

Na tretí deň nám naši poľskí kamaráti pripravili pestrý program...

Začiatok projektu v Kaliszi

V pondelok 26. septembra 15 našich žiakov s tromi učiteľkami šťastne dorazilo do poľskej školy v Kaliszi...

Európsky deň jazykov na Hviezdoslavke

Pri príležitosti Európskeho dňa jazykov 2022 sme si na Hviezdoslavke na hodinách anglického jazyka opäť pripravili niečo nové a netradičné...

Svetový deň zvierat

4. október, ktorý je Svetovým dňom zvierat, sme si pripomenuli aj na Hviezdoslavke...

Rozlúčka s letom

Leto je zvyčajne najobľúbenejšie ročné obdobie našich detí, no počasie je neklamný znak toho, že sa už končí...

Projekt skate parku zvíťazil v súťaži „Čo Vám chýba v našom regióne“

Koncom šk. roka 2021/2022 VSP – Stredný Gemer vyhlásil umeleckú súťaž na tému „Čo Vám chýba v našom regióne“...

Na bicykli bezpečne - projektový deň na „Hviezdoslavke“ a účelové cvičenie

Dňa 16.9.2022 sme pre žiakov 1. stupňa pripravili projektový deň – Na bicykli bezpečne a pre žiakov druhého stupňa účelové cvičenie...

Slávnostné otvorenie nového školského roka - fotogaléria

Pomôcky pre prvákov

Pomôcky pre prvákov na školský rok 2022/2023 - kliknite tu.

AKTUALITY 2021/2022


Učenie pre život

13.11.2021

Finančná gramotnosť je súbor znalostí, ktoré človeku umožňujú porozumieť financiám, čímdokáže s nimi správne zaobchádzať v rôznych životných situáciách. Žiaci zo ZŠ Hviezdoslavovej ulici sa pravidelne venujú úlohám, v ktorých počítajú eurá a centy, ale tentoraz sa ich obzor o financiách rozšíril. V projekte Finančná akadémia sa oboznámili s tým, ako vznikli peniaze, ako fungoval výmenný obchod, prečo je dôležité sporiť, čo je to banka či reklama na tovar. Tí starší sa naučili, čo tvorí príjmy a výdavky ich rodiny a ako správne zostaviť rodinný rozpočet. V hrách a praktických činnostiach zistili, že existujú aj výdavky, na ktoré je potrebné myslieť dopredu. Pracovali s reklamnými letákmi, v ktorých porovnávali ceny rôznych druhov tovaru, zisťovali, čo znamená akciová cena, pripravovali rozpočet na oslavu pre kamaráta, či počítali sumu z jedálneho lístka. Tí mladší sa samozrejme zahrali na skutočný obchod, v ktorom sa všetko nakupovalo, ale aj na tabletoch, kde si zahrali rôzne interaktívne hry spojené s financiami. V závere si každý žiak zmeral svoje vedomosti, ktoré počas dňa nadobudol a tak mohol získať ,,prasiatkovú lotériu". Veríme, že v tento deň  žiaci získali nielen vedomosti o financiách, ale predovšetkým mnoho praktických zručností, ktoré môžu využiť v skutočnom živote.

Mgr. A. Sabolová

Slávnostné ukončenie školského roka 2021/2022

30. júna 2022 sa žiaci z Hviezdoslavky so svojimi pedagógmi zišli na školskom dvore, aby spolu v priateľskej atmosfére slávnostne ukončili školský rok 2021/2022...

Online módni dizajnéri na Hviezdoslavke

Na konci školského roka sa žiaci šiesteho a siedmeho ročníka zo ZŠ Hviezdoslavova stretli so svojimi rovesníkmi z Poľska. Ich online stretnutie bolo veľmi príjemné a vtipné...

Čitateľský maratón

Linka detskej istoty pri SV UNICEF zorganizovala aj v tomto roku najpočetnejší detský čitateľský maratón „Čítajme si...“

Ruštinári netradične

Na konci šk. roka sme si s hviezdoslavkármi spestrili vyučovanie a s ruštinou sme sa rozlúčili v kuchynke...

Didaktické hry v prírode a účelové cvičenie ,,Hviezdoslavky"

V piatok 24.6. sa na ,,Hviezdoslavke" deti učili trochu inak...

< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 >

OZNAMY

POČASIE v REVÚCEJ

SHMÚ