• |
  • E-mail kontakt: zshviezdoslavova1@gmail.com
ZŠ Hviezdoslavova
ZŠ Hviezdoslavova
Škola priteľská k deťom

SUBMENU

Internetová žiacka knižka

KALENDÁR

  Legenda:
 
- aktuálny deň

Oznam k začiatku školského roka 2021/2022 - klik TU

AKTUALITY 2021/2022


Aktivity pre budúcich prvákov

08.10.2021

„BEZPEČNE NA CESTE" je názov   podujatia, ktoré sme zorganizovali  v  Základnej škole na  Hviezdoslavovej ulici v Revúcej pre všetkých predškolákov MŠ  v rámci nášho mesta Revúca.

Deti sa stávajú účastníkmi cestnej premávky v každodennom živote, či už ako chodci, cyklisti, ale aj cestujúci v dopravných prostriedkoch. Preto dopravná výchova v MŠ ako aj v základných školách je súčasťou výchovno-vzdelávacieho  procesu. Žiaci získavajú vedomosti aj zručnosti nie len na vyučovaní, ale aj na iných podujatiach  organizovaných školou.

Aktivity, ktoré  sme pre predškolákov pripravili, boli naozaj zaujímavé a pre nich nie len poučné, ale aj zábavné. Vytvorili sme  modelové situácie, v ktorých si deti ako kolobežkári,  precvičili jazdu zručnosti, vzájomnú ohľaduplnosť pri pohybe na chodníku a po ceste. Pozornosť sme venovali  aj dopravným značkám, či už  formou dominových kariet, omaľovaniek, ako aj stavaním  puzzle, aby sa v budúcnosti dokázali nimi riadiť aj  konať v bežných situáciách. To všetko malí predškoláci absolvovali a za jazdu na kolobežke získali ich prvý vodičský preukaz, darček  aj sladkú odmenu.

Dopravná výchova je dlhodobý proces a len poctivá a cieľavedomá práca môže znamenať úspech v podobe dobrých výsledkov. Veríme, že zaujímavo strávený deň splnil svoj cieľ a deti sa budú cítiť na cestách bezpečnejšie.

Mgr. B. Kilíková, Mgr.A.Sabolová

Medzinárodný deň školských knižníc

...je oslavou školských knižníc, ich významu a prínosu pri vzdelávaní detí.

Jablkový deň

Viete že existuje Medzinárodný deň jabĺk?

Tradičná slovenská pochúťka

16. október je Svetovým dňom výživy...

Jabĺčkové popoludnie v ŠKD

Jabloň je u nás najrozšírenejším ovocným stromom a právom je považovaná za najstarší ovocný strom...

Tekvica – symbol jesene

Tekvice neodmysliteľne patria k jeseni. Kto by ich nepoznal, sú farebné, chutné a pekné...

Aktivity pre budúcich prvákov

„BEZPEČNE NA CESTE" je názov podujatia, ktoré sme zorganizovali v Základnej škole na Hviezdoslavovej ulici v Revúcej...

Ako si žiaci z Hviezdoslavky vyskúšali kašírovanie...

Na hodine výtvarnej výchovy sme s ôsmakmi tvorili priestorové diela z papiera...

Informačné a vzdelávacie semináre pre učiteľov na Hviezdoslavke

Vzdelávanie učiteľov je veľmi dôležité. Byť vzdelaný a neustále informovaný, získať nové impulzy do práce s deťmi a zvýšiť kvalitu vyučovania svojho predmetu...

Európsky deň jazykov na Hviezdoslavke

V Základnej škole na Hviezdoslavovej ulici sme si Európsky deň jazykov tento rok pripomenuli súťaživou formou...

Rozlúčka s letom

Školský rok 2021/2022 sme v Školskom klube detí na Hviezdoslavovej ulici v Revúcej začali aktívne, a to športovými hrami na našom školskom dvore...

Hviezdoslavka opäť zapojená v projekte na podporu čitateľskej gramotnosti

„Rozprávka nevznikla preto, aby sa ňou uspávali deti, ale aby prebúdzala dospelých, aby pripomínala skutočné hodnoty zmysluplnej ľudskej existencie“ . Milan Rúfus

Hviezdoslavka s Erasmom na Malte

Leto na Malte, k tomu už hádam netreba žiadny komentár...

Bezpečne do školy

Bezpečná cesta detí do škôl je cieľom všetkých rodičov aj učiteľov...

Otvorenie školského roka 2021/2022 na Hviezdoslavke

Po dvoch mesiacoch prázdnin sme sa opäť stretli v škole...

AKTUALITY 2020/2021


Aktivity pre budúcich prvákov

08.10.2021

„BEZPEČNE NA CESTE" je názov   podujatia, ktoré sme zorganizovali  v  Základnej škole na  Hviezdoslavovej ulici v Revúcej pre všetkých predškolákov MŠ  v rámci nášho mesta Revúca.

Deti sa stávajú účastníkmi cestnej premávky v každodennom živote, či už ako chodci, cyklisti, ale aj cestujúci v dopravných prostriedkoch. Preto dopravná výchova v MŠ ako aj v základných školách je súčasťou výchovno-vzdelávacieho  procesu. Žiaci získavajú vedomosti aj zručnosti nie len na vyučovaní, ale aj na iných podujatiach  organizovaných školou.

Aktivity, ktoré  sme pre predškolákov pripravili, boli naozaj zaujímavé a pre nich nie len poučné, ale aj zábavné. Vytvorili sme  modelové situácie, v ktorých si deti ako kolobežkári,  precvičili jazdu zručnosti, vzájomnú ohľaduplnosť pri pohybe na chodníku a po ceste. Pozornosť sme venovali  aj dopravným značkám, či už  formou dominových kariet, omaľovaniek, ako aj stavaním  puzzle, aby sa v budúcnosti dokázali nimi riadiť aj  konať v bežných situáciách. To všetko malí predškoláci absolvovali a za jazdu na kolobežke získali ich prvý vodičský preukaz, darček  aj sladkú odmenu.

Dopravná výchova je dlhodobý proces a len poctivá a cieľavedomá práca môže znamenať úspech v podobe dobrých výsledkov. Veríme, že zaujímavo strávený deň splnil svoj cieľ a deti sa budú cítiť na cestách bezpečnejšie.

Mgr. B. Kilíková, Mgr.A.Sabolová

Perfektné ukončenie života v ŠKD

V predposledný deň školského roka si pani vychovávateľky a pán vychovávateľ pripravili pre deti netradičnú rozlúčku s ŠKD...

Víťazka výtvarnej súťaže časopisu Vrabček

Výherkyňa výtvarnej súťaže časopisu Vrabček "Rozkvitnutý strom" Bianka Breznaníková (1B oddelenie ŠKD).

Rozlúčka so šlabikárom

28.júna 2021 sa v Základnej škole na Hviezdoslavovej ulici v Revúcej konala malá, no veľmi milá slávnosť...

Výlet za odmenu

Usporiadať výlet pre deti v tomto školskom roku bolo veľmi náročné, no nám na ,,Hviezdoslavke" sa to predsa len podarilo...

Naša Lily je najlepšia...

A že je to naozaj pravda, o tom nás Lianka Micskyová (III.A) presvedčila v Regionálnom kole súťaže Hviezdoslavov Kubín, ktoré sa uskutočnilo 22.6.2021 v Rimavskej Sobote...

< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 >

OZNAMY

POČASIE v REVÚCEJ

SHMÚ