• |
  • E-mail kontakt: zshviezdoslavova1@gmail.com
ZŠ Hviezdoslavova
ZŠ Hviezdoslavova
Škola priteľská k deťom

SUBMENU

Internetová žiacka knižka

KALENDÁR

  Legenda:
 
- aktuálny deň

AKTUALITY 2021/2022


Otvorenie školského roka 2021/2022 na Hviezdoslavke

02.09.2021

Po dvoch mesiacoch prázdnin sme sa opäť stretli v škole. Počas leta sme načerpali nové sily a teraz plní zážitkov a očakávaní, možno trochu s obavami, ale aj s radosťou, zvítali sme sa so svojimi spolužiakmi, kamarátmi, učiteľmi. V tomto školskom roku Hviezdoslavka privítala takmer 420 žiakov, z toho 2 triedy plné prváčikov.

Našim najväčším prianím do nového škol. roka je predovšetkým ZDRAVIE- zdravie nás všetkých, aby mohlo vyučovanie prebiehať v priestoroch školy a nie v detských izbách , ako tomu bolo naposledy .

Prvenstvá v olympiáde v anglickom jazyku sú opäť z Hviezdoslavky

V prvých januárových dňoch nás veľmi potešili skvelé úspechy našich žiakov v okresnom kole olympiády v anglickom jazyku...

Online vianočné stretnutie so žiakmi z Poľska

Predtým, ako opäť začalo online dištančné vzdelávanie, sa žiaci 2. stupňa stihli spojiť so svojimi kamarátmi z Poľska.

Vyhodnotenie školského kola Pytagoriády

V dňoch 8. a 9. decembra 2021 sa uskutočnilo školské kolo Pytagoriády...

Vianočné prázdniny

Vianočné prázdniny trvajú od 20.12.2021 do 7.1.2022. Nástup do školy je v pondelok 10.1.2022

„Lucie“ na Hviezdoslavke

Naša škola je známa aktivitami na zachovávanie ľudových tradícií...

Naši kamaráti z Poľska

Žiaci 2. stupňa sa v rámci PENPAL spojili so Základnou školou v Kalisz, v Poľsku...

Pozdrav pre kamaráta

Pozdrav je krátky prejav úcty, priateľstva a dobrých úmyslov, ktorý vyslovujeme pri stretnutí alebo pri lúčení...

Bubnovačka, aby bolo deti lepšie počuť...

„Ticho pred násilím deti neochráni“, práve preto sme si 19. 11. 2021 so žiakmi Základnej školy na Hviezdoslavovej ulici pripomenuli Svetový deň prevencie týrania a zneužívania detí...

Hravé čítanie na Hviezdoslavke

Sfumato je metóda splývavého čítania. Je to veľmi hravý a tvorivý spôsob učenia...

Informatická súťaž iBOBOR

V roku 2004 založila prof. dr. Valentina Dagienė v Litve informatickú súťaž...

Deň nevidiacich

Tak ako každý rok, aj tento, sme si v ŠKD na našej ,,Hviezdoslavke“ pripomenuli 13.november - Deň nevidiacich...

Učenie pre život

Finančná gramotnosť je súbor znalostí, ktoré človeku umožňujú porozumieť financiám, čím dokáže s nimi správne zaobchádzať v rôznych životných situáciách...

Návšteva v ŠKD

V rámci projektu „ Dnes mi číta babka, dedko“ sme si k nám do Školského klubu detí na Hviezdoslavovej ulici v Revúcej pozvali pani Martu Gömöriovú, ktorá s radosťou prijala naše pozvanie...

Sladký pozdrav pre seniorov

Október, mesiac úcty k starším, sa na Hviezdoslavke dlhé roky spájal s jabĺčkovou výzvou „Daruj jablko, daruješ zdravie.“...

Seminár o zahraničnej mobilite

Učiteľkám anglického jazyka zo ZŠ Hviezdoslavova sa v septembri podarilo zorganizovať niekoľko informačných a vzdelávacích seminárov...

Spomienka na J. Brocku

Pri príležitosti 75. výročia úmrtia povstaleckého básnika Jána Brocku bola s finančnou podporou Úradu vlády SR a s prispením mesta zrealizovaná oprava hrobového miesta nášho slávneho rodáka...

Halloweenská párty v ŠKD

Halloween je sviatok plný čarodejníc, duchov a iných príšer...

Halloweensky večer na Hviezdoslavke

Po minuloročnej prestávke sa v našej škole opäť uskutočnila jedna z najobľúbenejších akcií – Halloweenska párty...

Jesenný zber papiera

Mesiac október sa tradične nesie na Hviezdoslavke zberom papiera...

Jesenné prázdniny

Jesenné prázdniny sú v dňoch od 28.10 - 1.11.2021. Nástup do školy po prázdninách je v utorok, 2.11.2021.

Medzinárodný deň školských knižníc

...je oslavou školských knižníc, ich významu a prínosu pri vzdelávaní detí.

Jablkový deň

Viete že existuje Medzinárodný deň jabĺk?

Tradičná slovenská pochúťka

16. október je Svetovým dňom výživy...

Jabĺčkové popoludnie v ŠKD

Jabloň je u nás najrozšírenejším ovocným stromom a právom je považovaná za najstarší ovocný strom...

Tekvica – symbol jesene

Tekvice neodmysliteľne patria k jeseni. Kto by ich nepoznal, sú farebné, chutné a pekné...

Aktivity pre budúcich prvákov

„BEZPEČNE NA CESTE" je názov podujatia, ktoré sme zorganizovali v Základnej škole na Hviezdoslavovej ulici v Revúcej...

Ako si žiaci z Hviezdoslavky vyskúšali kašírovanie...

Na hodine výtvarnej výchovy sme s ôsmakmi tvorili priestorové diela z papiera...

Informačné a vzdelávacie semináre pre učiteľov na Hviezdoslavke

Vzdelávanie učiteľov je veľmi dôležité. Byť vzdelaný a neustále informovaný, získať nové impulzy do práce s deťmi a zvýšiť kvalitu vyučovania svojho predmetu...

Európsky deň jazykov na Hviezdoslavke

V Základnej škole na Hviezdoslavovej ulici sme si Európsky deň jazykov tento rok pripomenuli súťaživou formou...

Rozlúčka s letom

Školský rok 2021/2022 sme v Školskom klube detí na Hviezdoslavovej ulici v Revúcej začali aktívne, a to športovými hrami na našom školskom dvore...

Hviezdoslavka opäť zapojená v projekte na podporu čitateľskej gramotnosti

„Rozprávka nevznikla preto, aby sa ňou uspávali deti, ale aby prebúdzala dospelých, aby pripomínala skutočné hodnoty zmysluplnej ľudskej existencie“ . Milan Rúfus

Hviezdoslavka s Erasmom na Malte

Leto na Malte, k tomu už hádam netreba žiadny komentár...

Bezpečne do školy

Bezpečná cesta detí do škôl je cieľom všetkých rodičov aj učiteľov...

Otvorenie školského roka 2021/2022 na Hviezdoslavke

Po dvoch mesiacoch prázdnin sme sa opäť stretli v škole...

AKTUALITY 2020/2021


Otvorenie školského roka 2021/2022 na Hviezdoslavke

02.09.2021

Po dvoch mesiacoch prázdnin sme sa opäť stretli v škole. Počas leta sme načerpali nové sily a teraz plní zážitkov a očakávaní, možno trochu s obavami, ale aj s radosťou, zvítali sme sa so svojimi spolužiakmi, kamarátmi, učiteľmi. V tomto školskom roku Hviezdoslavka privítala takmer 420 žiakov, z toho 2 triedy plné prváčikov.

Našim najväčším prianím do nového škol. roka je predovšetkým ZDRAVIE- zdravie nás všetkých, aby mohlo vyučovanie prebiehať v priestoroch školy a nie v detských izbách , ako tomu bolo naposledy .

Perfektné ukončenie života v ŠKD

V predposledný deň školského roka si pani vychovávateľky a pán vychovávateľ pripravili pre deti netradičnú rozlúčku s ŠKD...

Víťazka výtvarnej súťaže časopisu Vrabček

Výherkyňa výtvarnej súťaže časopisu Vrabček "Rozkvitnutý strom" Bianka Breznaníková (1B oddelenie ŠKD).

Rozlúčka so šlabikárom

28.júna 2021 sa v Základnej škole na Hviezdoslavovej ulici v Revúcej konala malá, no veľmi milá slávnosť...

Výlet za odmenu

Usporiadať výlet pre deti v tomto školskom roku bolo veľmi náročné, no nám na ,,Hviezdoslavke" sa to predsa len podarilo...

Naša Lily je najlepšia...

A že je to naozaj pravda, o tom nás Lianka Micskyová (III.A) presvedčila v Regionálnom kole súťaže Hviezdoslavov Kubín, ktoré sa uskutočnilo 22.6.2021 v Rimavskej Sobote...

< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 >

OZNAMY

POČASIE v REVÚCEJ

SHMÚ