• |
  • E-mail kontakt: zshviezdoslavova1@gmail.com
ZŠ Hviezdoslavova
ZŠ Hviezdoslavova
Škola priteľská k deťom

SUBMENU

Internetová žiacka knižka

KALENDÁR

  Legenda:
 
- aktuálny deň

Oznam k začiatku školského roka 2021/2022 - klik TU

AKTUALITY 2021/2022


Perfektné ukončenie života v ŠKD

30.06.2021
V predposledný deň školského roka si pani vychovávateľky a pán vychovávateľ pripravili pre deti netradičnú rozlúčku s ŠKD. Na školskom dvore, samozrejme, že v tieni počas týchto horúčav sa deti vyšantili pri "tetovaní" rôznych detských nálepiek - tetovačiek, kreslení na tvár a ruky, dievčatá pri lakovaní si nechtov. Všetci mali veľkú zábavu pri prelievaní vody z pohára do pohára so špeciálnymi okuliarmi, kde všetko videli naopak - hore nohami. No najväčšiu radosť mali pri "strieľaní" vodnými pištolmi na terč, potom sa už navzájom "ostreľovali" medzi sebou. V tento mimoriadne horúci letný deň to prišlo všetkým vhod, lebo veselo bolo aj p. vychovávateľkám aj pánovi vychovávateľovi, ktorí sa do "mokrej" bitky zapojili tiež. Nakoniec sme veslé popoludnie ukončili jednou veľkou diskotékou. O tom, že nám to všetko vyšlo "tip-top", svedčia aj fotografie, ktoré sme priložili. 
 
Všetkým deťom prajeme veselé a bezpečné prázdniny, rodičom veľa trpezlivosti počas dvoch mesiacov a šťastný návrat do školy v septembri 2021. 
kolektív vychovávateľov

 
Medzinárodný deň školských knižníc

...je oslavou školských knižníc, ich významu a prínosu pri vzdelávaní detí.

Jablkový deň

Viete že existuje Medzinárodný deň jabĺk?

Tradičná slovenská pochúťka

16. október je Svetovým dňom výživy...

Jabĺčkové popoludnie v ŠKD

Jabloň je u nás najrozšírenejším ovocným stromom a právom je považovaná za najstarší ovocný strom...

Tekvica – symbol jesene

Tekvice neodmysliteľne patria k jeseni. Kto by ich nepoznal, sú farebné, chutné a pekné...

Aktivity pre budúcich prvákov

„BEZPEČNE NA CESTE" je názov podujatia, ktoré sme zorganizovali v Základnej škole na Hviezdoslavovej ulici v Revúcej...

Ako si žiaci z Hviezdoslavky vyskúšali kašírovanie...

Na hodine výtvarnej výchovy sme s ôsmakmi tvorili priestorové diela z papiera...

Informačné a vzdelávacie semináre pre učiteľov na Hviezdoslavke

Vzdelávanie učiteľov je veľmi dôležité. Byť vzdelaný a neustále informovaný, získať nové impulzy do práce s deťmi a zvýšiť kvalitu vyučovania svojho predmetu...

Európsky deň jazykov na Hviezdoslavke

V Základnej škole na Hviezdoslavovej ulici sme si Európsky deň jazykov tento rok pripomenuli súťaživou formou...

Rozlúčka s letom

Školský rok 2021/2022 sme v Školskom klube detí na Hviezdoslavovej ulici v Revúcej začali aktívne, a to športovými hrami na našom školskom dvore...

Hviezdoslavka opäť zapojená v projekte na podporu čitateľskej gramotnosti

„Rozprávka nevznikla preto, aby sa ňou uspávali deti, ale aby prebúdzala dospelých, aby pripomínala skutočné hodnoty zmysluplnej ľudskej existencie“ . Milan Rúfus

Hviezdoslavka s Erasmom na Malte

Leto na Malte, k tomu už hádam netreba žiadny komentár...

Bezpečne do školy

Bezpečná cesta detí do škôl je cieľom všetkých rodičov aj učiteľov...

Otvorenie školského roka 2021/2022 na Hviezdoslavke

Po dvoch mesiacoch prázdnin sme sa opäť stretli v škole...

AKTUALITY 2020/2021


Perfektné ukončenie života v ŠKD

30.06.2021
V predposledný deň školského roka si pani vychovávateľky a pán vychovávateľ pripravili pre deti netradičnú rozlúčku s ŠKD. Na školskom dvore, samozrejme, že v tieni počas týchto horúčav sa deti vyšantili pri "tetovaní" rôznych detských nálepiek - tetovačiek, kreslení na tvár a ruky, dievčatá pri lakovaní si nechtov. Všetci mali veľkú zábavu pri prelievaní vody z pohára do pohára so špeciálnymi okuliarmi, kde všetko videli naopak - hore nohami. No najväčšiu radosť mali pri "strieľaní" vodnými pištolmi na terč, potom sa už navzájom "ostreľovali" medzi sebou. V tento mimoriadne horúci letný deň to prišlo všetkým vhod, lebo veselo bolo aj p. vychovávateľkám aj pánovi vychovávateľovi, ktorí sa do "mokrej" bitky zapojili tiež. Nakoniec sme veslé popoludnie ukončili jednou veľkou diskotékou. O tom, že nám to všetko vyšlo "tip-top", svedčia aj fotografie, ktoré sme priložili. 
 
Všetkým deťom prajeme veselé a bezpečné prázdniny, rodičom veľa trpezlivosti počas dvoch mesiacov a šťastný návrat do školy v septembri 2021. 
kolektív vychovávateľov

 
Perfektné ukončenie života v ŠKD

V predposledný deň školského roka si pani vychovávateľky a pán vychovávateľ pripravili pre deti netradičnú rozlúčku s ŠKD...

Víťazka výtvarnej súťaže časopisu Vrabček

Výherkyňa výtvarnej súťaže časopisu Vrabček "Rozkvitnutý strom" Bianka Breznaníková (1B oddelenie ŠKD).

Rozlúčka so šlabikárom

28.júna 2021 sa v Základnej škole na Hviezdoslavovej ulici v Revúcej konala malá, no veľmi milá slávnosť...

Výlet za odmenu

Usporiadať výlet pre deti v tomto školskom roku bolo veľmi náročné, no nám na ,,Hviezdoslavke" sa to predsa len podarilo...

Naša Lily je najlepšia...

A že je to naozaj pravda, o tom nás Lianka Micskyová (III.A) presvedčila v Regionálnom kole súťaže Hviezdoslavov Kubín, ktoré sa uskutočnilo 22.6.2021 v Rimavskej Sobote...

< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 >

OZNAMY

POČASIE v REVÚCEJ

SHMÚ