• |
  • E-mail kontakt: zshviezdoslavova1@gmail.com
ZŠ Hviezdoslavova
ZŠ Hviezdoslavova
Škola priteľská k deťom

SUBMENU

Internetová žiacka knižka

KALENDÁR

  Legenda:
 
- aktuálny deň

AKTUALITY 2020/2021


Výlet za odmenu

27.06.2021

Usporiadať výlet pre deti v tomto školskom roku bolo veľmi náročné, no nám na ,,Hviezdoslavke" sa to predsa len podarilo. Víťazi v zbere papiera, deti z I.B a z II.A triedy, vyhrali výlet za odmenu. A preto plní elánu a nadšenia sme sa vybrali na sysľovisko neďaleko Muráňa.Syslia lúka sa nachádza v lokalite Biele vody v Národnom parku Muránska planina. Počasie nám prialo a preto sme sysle pozorovali z bezprostrednej blízkosti. Neustále medzi nami pobehovali a dokonca nám brali jedlo z rúk a batohov. Všetky deti boli na sysle veľmi dobre pripravené, preto nás sysle odmenili a prišli si jedlo vziať priamo od nás. Výsledkom bola radosť v detských očkách, keď videli ako syslíky nepohrdli nastrúhanými jabĺčkami, mrkvičkou, hráškom či piškótkami. Poďakovanie patrí aj zamestnancom Muránskej planiny za ich čas a pútavé rozprávanie o prírodných javoch, ktoré deti veľmi zaujali. Na záver len toľko, že výlet na „Lúku plnú sysľov“ nás neskutočne bavil. Milé zvieratká nám vyčarili úsmev na tvári a verte, že sme mali nádherný deň. Ďakujeme.

pani učiteľky a žiaci z I.B a II.A

Perfektné ukončenie života v ŠKD

V predposledný deň školského roka si pani vychovávateľky a pán vychovávateľ pripravili pre deti netradičnú rozlúčku s ŠKD...

Víťazka výtvarnej súťaže časopisu Vrabček

Výherkyňa výtvarnej súťaže časopisu Vrabček "Rozkvitnutý strom" Bianka Breznaníková (1B oddelenie ŠKD).

Rozlúčka so šlabikárom

28.júna 2021 sa v Základnej škole na Hviezdoslavovej ulici v Revúcej konala malá, no veľmi milá slávnosť...

Výlet za odmenu

Usporiadať výlet pre deti v tomto školskom roku bolo veľmi náročné, no nám na ,,Hviezdoslavke" sa to predsa len podarilo...

Naša Lily je najlepšia...

A že je to naozaj pravda, o tom nás Lianka Micskyová (III.A) presvedčila v Regionálnom kole súťaže Hviezdoslavov Kubín, ktoré sa uskutočnilo 22.6.2021 v Rimavskej Sobote...

Florbalový priateľský zápas

Dňa 17.6 sa naši žiaci 4. a 3. ročníka zúčastnili priateľského zápasu vo florbale so ZŠ J.A.Komenského...

Všetci naši recitátori boli úspešní ...

Hviezdoslavov Kubín je najstaršou a najprestížnejšou súťažou v umeleckom prednese...

Letný zber papiera na Hviezdoslavke

Množstvo papierového odpadu neustále narastá...

Deň detí na ,,Hviezdoslavke“

Dnes majú sviatok všetky deti a čo by sme to boli za dospelých, keby sme im tento deň nespríjemnili niečím zábavným...

Matematický klokan

Aj v školskom roku 2020/20201 sa žiaci ZŠ na Hviezdoslavovej ulici už tradične, ako každý rok, zapojili do súťaže MATEMATICKÝ KLOKAN...

Zlatá strunka 2021

Ľudová pieseň je významným prejavom duchovného života každého národa. Vznikala pri rôznych príležitostiach a datuje sa od najstarších čias...

Vyhodnotenie okresného kola matematickej Pytagoriády

Šikovnosť a bystrosť žiakov z Hviezdoslavky sa opäť ukázala aj na okresnom kole Pytagoriády....

Vyhodnotenie súťaže o najzaujímavejší zdravý tanier

Súťaž vznikla ako odozva na kladné reakcie k týždenným výzvam, ktoré vedú nielen žiakov, ale aj ich rodičov, súrodencov a zamestnancov školy k aktívnejšiemu tráveniu voľného času počas koronakrízy...

Ďalší úspech z Hviezdoslavky na krajskom kole

Do zbierky úspechov žiakov z Hviezdoslavky pribudlo ďalšie umiestnenie...

Víťaz krajského kola je opäť z Hviezdoslavky

Základná škola, Hviezdoslavova 1 v Revúcej sa opäť teší z veľkého úspechu...

MATEMATICKÝ KLOKAN

Aj v tomto školskom roku bude prebiehať online súťaž MATEMATICKÝ KLOKAN...

Online prevencia na Hviezdoslavke

Žiaci 2. stupňa ZŠ Hviezdoslavova absolvovali minulý týždeň niekoľko online webinárov zameraných na zaujímavé témy ako Internetová bezpečnosť a Nenávistné prejavy na internete...

Metódou CLIL na Hviezdoslavke

Metódu CLIL využívame v 4.ročníku ZŠ už niekoľko rokov...

VŠETKOVEDKO na Hviezdoslavke

Máte zvedavé dieťa, ktoré chodí po svete s otvorenými očami, stále sa pýta a chce pochopiť, čo sa okolo neho deje? Na Hviezdoslavke také deti máme...

Úspešný týždeň s výzvou

Hviezdoslavkári majú za sebou prvý týždeň, počas ktorého sa zapojili do výzvy...

Víťazstvá žiakov z Hviezdoslavky pokračujú.....

Napriek náročnému obdobiu, naši žiaci sa naozaj svedomito pripravujú na predmetové olympiády, ktoré práve teraz prebiehajú...

Výsledky okresného kola geografickej olympiády

Stalo sa už zvykom, že žiaci z Hviezdoslavky dlhodobo dosahujú v geografickej olympiáde jedny z najlepších výsledkov v okrese...

Online výučba jazykov na Hviezdoslavke

Počas dištančného vyučovania je práca žiakov a učiteľov veľmi náročná. No aj počas tejto ťažkej doby môžeme žiakov motivovať k učeniu a prinášať im radosť z hodiny...

Činnosť ŠKD v mimoriadnej situácii

Všetkým rovnako chýbajú kamaráti a škola...

Hviezdoslavka má opäť prvenstvo na Olympiáde v anglickom jazyku

Dôležitosť ovládania anglického jazyka v dnešnom globálnom svete 21. storočia už určite netreba nikomu vysvetľovať a zdôrazňovať...

Netradičný deň otvorených dverí...

Netradičný deň otvorených dverí...

Vianoce v ŠKD

Posledný školský deň pred sviatkami pokoja si deti ŠKD pri Základnej škole na Hviezdoslavovej ulici užili predčasného tajného Santu, a veľa zábavy...

Hviezdoslavka úspešná v rozvojovom projekte

Rozvoju čitateľskej gramotnosti sa v Základnej škole na Hviezdoslavovej ulici venuje mimoriadna pozornosť...

Zlatá podkova, zlaté pero, zlatý vlas – trochu inak

Poslaním podujatia Zlatá podkova, zlaté pero, zlatý vlas je viesť deti a mládež k hlbšiemu poznávaniu slovenskej rozprávky...

Vyhodnotenie školského kola PYTAGORIÁDY

V školskom roku 2020/2021 sa matematická Pytagoriáda riešila na našej škole kombinovaným spôsobom...

Vyhodnotenie súťaže o najkrajšiu vtáčiu búdku a kŕmidlo

Žiaci našej školy opäť dokázali, že starostlivosť o prírodu im nie je ľahostajná...

Kampaň Červené stužky na Hviezdoslavke

Aj tento rok nám Červená stužka pripomína kampaň boja proti AIDS...

Netradičný Deň otvorených dverí

V Základnej škole na Hviezdoslavovej ulici v Revúcej každoročne o tomto čase pripravujeme Deň otvorených dverí...

Po anglicky zábavne

Vo vyučovaní cudzích jazykov na ,,Hviezdoslavke" často využívame didaktické hry, ktoré posilňujú záujem o jazyk a zvyšujú motiváciu, ktorá v spojení so zdravou súťaživosťou vedie k vyššej aktivite žiakov...

Netradičná hodina Slovenského jazyka a literatúry v III.A

Najťažšou úlohou učiteľa nie je naučiť žiakov vedomosti a zručnosti, ale vštepiť im, aby myšlienky skúmali, porovnávali ich s inými názormi, uvažovali o nich a aby k nim dokázali zaujať vlastné stanovisko...

Medzinárodný deň nevidiacich

Aj tento rok sme upriamili pozornosť na dátum 13. novembra. Je to deň , keď si od roku 1946 pripomíname „ Medzinárodný deň nevidiacich“...

Milá naša školička!

Milá naša školička!

Telesná na doma - zacvičte si so svojimi deťmi...

Rozhýbte sa aj keď ste doma! Tím Akadémie Mateja Tótha pre vás pripravil sériu cvičení, ktoré vám ukážu, že cvičiť doma sa dá aj zábavne. Zoberte decká a poďme na to.

Oznamy a tlačivá COVID-19

Vyhlasujeme súťaž o najkrajšiu vtáčiu búdku a kŕmidlo

Onedlho k nám zavíta pani zima a s ňou prichádza čas starostlivosti o drobné vtáctvo...

Rozprávky z našej „Hviezdoslavky“ opäť zaujali...

Gemersko-malohontské osvetové stredisko i v čase „koronakrízy“ pokračuje vo svojich aktivitách...

Šarkaniáda

Jeseň je, keď padá lístie, jeseň je, keď kráka vrana, jeseň je, keď celkom iste máte radosť zo šarkana...

Výtvarná výchova na Hviezdoslavke trochu inak

Čoraz častejšie okolo seba počúvame: „Deti si navzájom nepomáhajú.“ Takého problémy sa objavujú nielen v škole, ale aj v domácom prostredí...

Medzinárodný deň školských knižníc na Hviezdoslavke

Medzinárodný deň školských knižníc sa uskutočňuje už od roku 1999...

Zdravie na tanieri

Každý rok si na Hviezdoslavke pripomíname Svetový deň výživy. Zdravá výživa je nevyhnutnou súčasťou životného štýlu. Spôsob života a stravovania rozhoduje o našom zdraví či chorobe...

Október – mesiac úcty k starším

Október – symbol jesene je mesiac, keď príroda naberá na svojej kráse plnosťou rôznych farieb...

Jabĺčkové popoludnie

Jabloň je u nás najrozšírenejším ovocným stromom a právom je považovaná za najstarší ovocný strom...

Vyhodnotenie zberu papiera

Začiatok jesene sa na Hviezdoslavke tradične spája so zberom papiera...

Oslávili sme sviatok zvierat

4. október je Svetovým dňom ochrany zvierat, mimoriadna udalosť pre všetkých milovníkov živočíšnej ríše...

Bezpečne do školy

V mesiaci september sme sa na našej Hviezdoslavke v ŠKD venovali dôležitej a pre deti potrebnej téme „BEZPEČNE DO ŠKOLY“...

Jeseň v znamení tekvicových strašidiel

Opäť po roku sa nám prihlásila pani jeseň a s ňou do našej školy zavítali aj tekvicové strašidlá...

Vyhodnotenie súťaže MATEMATICKÝ KLOKAN na Hviezdoslavke

Matematický klokan je medzinárodná súťaž v riešení matematických úloh, ktorú už tradične každoročne riešia žiaci 1. – 9. ročníka ZŠ na Hviezdoslavovej ulici...

Európsky deň jazykov 2020 na Hviezdoslavke

Z iniciatívy Rady Európy v Štrasburgu sa Európsky deň jazykov – EDJ oslavuje každý rok 26. septembra už od roku 2001...

Športové popoludnie v ŠKD

Dni plné oddychu sú už nenávratne preč a nás čaká jedno z najkrajších období v roku...

2020/2021 - začíname...fotogaléria

AKTUALITY 2019/2020


Vynovená telocvičňa na Hviezdoslavke

V ZŠ na Hviezdoslavovej ulici v Revúcej sa aj napriek náročnému obdobiu, ktoré sme v uplynulých týždňoch všetci prežívali, podarilo vyriešiť pálčivý problém, ktorý trápil vedenie školy a pedagógov už niekoľko rokov...

Hodnotenie žiakov ZŠ, Hviezdoslavova 1, v 2. polroku školského roka 2019/2020

Informácie o hodnotení žiakov ZŠ v 2. polroku školského roka 2019/2020 si prečítajte TU.

Vážení rodičia a priatelia školy, venujte nášmu RZ 2% z Vašej dane

Vážení rodičia a priatelia školy, venujte nášmu RZ 2% z Vašej dane...

PRERUŠENIE VYUČOVACIEHO PROCESU!!!

PRERUŠENIE VYUČOVACIEHO PROCESU! Vyučovací proces je prerušený v období od 16.03.2020 do odvolania na základe ustanovenia §3 ods.8 vyhlášky č.231/2009 Z. z. MŠVVaŠ SR. Materiály na samoštúdium budú priebežne zverejňované v internetovej žiackej knižke. Dôrazne žiadame všetkých zákonných zástupcov, aby zamedzili akémukoľvek stretávaniu sa detí (spolužiakov, kamarátov), naďalej sledovali stránku školy (www.zshviezdoslavka.sk) a dodržiavali všetky pokyny Ústredného krízového štábu. Počas prerušenia vyučovacieho procesu bude celý areál školy uzavretý. Kontakty pre nevyhnutný prípad: tel: 0911 481 075, email: skola@zshviere.edu.sk

Výučbové programy od spoločnosti SILCOM Multimedia SK zdarma!!!

Pre bližšie informácie kliknite TU.

Ďakujeme spoločnosti SILCOM Multimedia SK.

< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 >

OZNAMY

::všetky aktuality::

POČASIE v REVÚCEJ

SHMÚ