• |
  • E-mail kontakt: zshviezdoslavova1@gmail.com
ZŠ Hviezdoslavova
ZŠ Hviezdoslavova
Škola priteľská k deťom

SUBMENU

Internetová žiacka knižka

KALENDÁR

  Legenda:
 
- aktuálny deň

Aktualizované 26.2.2021

V týždni od 1.3.- 5.3.2021 bude vyučovanie vo všetkých ročníkoch 1.- 9. pokračovať nezmenenou formou - dištančne(z domu).

Pre zamestnaných  rodičov, ktorí nemôžu vykonávať prácu z domu bude naďalej k dispozícii celodenný ŠKD.  Záujemcovia o službu celodenného ŠKD nahlasujú záujem riaditeľke školy SMS správou na tel.č. 0911 48 10 75.

Rozvrh pre žiakov I. stupňa

Rozvrh pre žiakov II. stupňa


AKTUALITY 2020/2021


Výsledky okresného kola geografickej olympiády

09.02.2021

Stalo sa už zvykom, že žiaci z Hviezdoslavky dlhodobo dosahujú v geografickej olympiáde jedny z najlepších výsledkov v okrese. Inak tomu nebolo ani v tomto ročníku.  V najpočetnejšej kategórii žiakov v piatom ročníku sme  v konkurencii dvanástich súťažiacich obsadili všetky medailové miesta. Za zmienku stojí výsledok Radky Barišovej, ktorá dosiahla počtom bodov najlepší delený výsledok  za kraj. V kategórii žiakov 6-7.roč. nás v krajskom kole bude reprezentovať Tadeáš Sabol a v kategórii žiakov 8-9 roč. Tobias Lendacký, ktorý bodovo dosiahol rovnaký výsledok ako víťaz tejto kategórie, ale zaostal za ním časovo.

Výsledky :

kategória G5

Radka Barišová 1. miesto

Matej Benkócsky 2. miesto

Dávid Kováč 3. Miesto

kategória F7

Tadeáš Sabol 3. miesto

Roman Gažúr 5 miesto

kategória E9

Tobias Lendacký 2. miesto

Eduard Petrovič 8. miesto

VŠETKOVEDKO na Hviezdoslavke

Máte zvedavé dieťa, ktoré chodí po svete s otvorenými očami, stále sa pýta a chce pochopiť, čo sa okolo neho deje? Na Hviezdoslavke také deti máme...

Úspešný týždeň s výzvou

Hviezdoslavkári majú za sebou prvý týždeň, počas ktorého sa zapojili do výzvy...

Víťazstvá žiakov z Hviezdoslavky pokračujú.....

Napriek náročnému obdobiu, naši žiaci sa naozaj svedomito pripravujú na predmetové olympiády, ktoré práve teraz prebiehajú...

Výsledky okresného kola geografickej olympiády

Stalo sa už zvykom, že žiaci z Hviezdoslavky dlhodobo dosahujú v geografickej olympiáde jedny z najlepších výsledkov v okrese...

Online výučba jazykov na Hviezdoslavke

Počas dištančného vyučovania je práca žiakov a učiteľov veľmi náročná. No aj počas tejto ťažkej doby môžeme žiakov motivovať k učeniu a prinášať im radosť z hodiny...

Činnosť ŠKD v mimoriadnej situácii

Všetkým rovnako chýbajú kamaráti a škola...

Hviezdoslavka má opäť prvenstvo na Olympiáde v anglickom jazyku

Dôležitosť ovládania anglického jazyka v dnešnom globálnom svete 21. storočia už určite netreba nikomu vysvetľovať a zdôrazňovať...

Netradičný deň otvorených dverí...

Netradičný deň otvorených dverí...

Vianoce v ŠKD

Posledný školský deň pred sviatkami pokoja si deti ŠKD pri Základnej škole na Hviezdoslavovej ulici užili predčasného tajného Santu, a veľa zábavy...

Hviezdoslavka úspešná v rozvojovom projekte

Rozvoju čitateľskej gramotnosti sa v Základnej škole na Hviezdoslavovej ulici venuje mimoriadna pozornosť...

Zlatá podkova, zlaté pero, zlatý vlas – trochu inak

Poslaním podujatia Zlatá podkova, zlaté pero, zlatý vlas je viesť deti a mládež k hlbšiemu poznávaniu slovenskej rozprávky...

Vyhodnotenie školského kola PYTAGORIÁDY

V školskom roku 2020/2021 sa matematická Pytagoriáda riešila na našej škole kombinovaným spôsobom...

Vyhodnotenie súťaže o najkrajšiu vtáčiu búdku a kŕmidlo

Žiaci našej školy opäť dokázali, že starostlivosť o prírodu im nie je ľahostajná...

Kampaň Červené stužky na Hviezdoslavke

Aj tento rok nám Červená stužka pripomína kampaň boja proti AIDS...

Netradičný Deň otvorených dverí

V Základnej škole na Hviezdoslavovej ulici v Revúcej každoročne o tomto čase pripravujeme Deň otvorených dverí...

Po anglicky zábavne

Vo vyučovaní cudzích jazykov na ,,Hviezdoslavke" často využívame didaktické hry, ktoré posilňujú záujem o jazyk a zvyšujú motiváciu, ktorá v spojení so zdravou súťaživosťou vedie k vyššej aktivite žiakov...

Netradičná hodina Slovenského jazyka a literatúry v III.A

Najťažšou úlohou učiteľa nie je naučiť žiakov vedomosti a zručnosti, ale vštepiť im, aby myšlienky skúmali, porovnávali ich s inými názormi, uvažovali o nich a aby k nim dokázali zaujať vlastné stanovisko...

Medzinárodný deň nevidiacich

Aj tento rok sme upriamili pozornosť na dátum 13. novembra. Je to deň , keď si od roku 1946 pripomíname „ Medzinárodný deň nevidiacich“...

Milá naša školička!

Milá naša školička!

Telesná na doma - zacvičte si so svojimi deťmi...

Rozhýbte sa aj keď ste doma! Tím Akadémie Mateja Tótha pre vás pripravil sériu cvičení, ktoré vám ukážu, že cvičiť doma sa dá aj zábavne. Zoberte decká a poďme na to.

Oznamy a tlačivá COVID-19

Vyhlasujeme súťaž o najkrajšiu vtáčiu búdku a kŕmidlo

Onedlho k nám zavíta pani zima a s ňou prichádza čas starostlivosti o drobné vtáctvo...

Rozprávky z našej „Hviezdoslavky“ opäť zaujali...

Gemersko-malohontské osvetové stredisko i v čase „koronakrízy“ pokračuje vo svojich aktivitách...

Šarkaniáda

Jeseň je, keď padá lístie, jeseň je, keď kráka vrana, jeseň je, keď celkom iste máte radosť zo šarkana...

Výtvarná výchova na Hviezdoslavke trochu inak

Čoraz častejšie okolo seba počúvame: „Deti si navzájom nepomáhajú.“ Takého problémy sa objavujú nielen v škole, ale aj v domácom prostredí...

Medzinárodný deň školských knižníc na Hviezdoslavke

Medzinárodný deň školských knižníc sa uskutočňuje už od roku 1999...

Zdravie na tanieri

Každý rok si na Hviezdoslavke pripomíname Svetový deň výživy. Zdravá výživa je nevyhnutnou súčasťou životného štýlu. Spôsob života a stravovania rozhoduje o našom zdraví či chorobe...

Október – mesiac úcty k starším

Október – symbol jesene je mesiac, keď príroda naberá na svojej kráse plnosťou rôznych farieb...

Jabĺčkové popoludnie

Jabloň je u nás najrozšírenejším ovocným stromom a právom je považovaná za najstarší ovocný strom...

Vyhodnotenie zberu papiera

Začiatok jesene sa na Hviezdoslavke tradične spája so zberom papiera...

Oslávili sme sviatok zvierat

4. október je Svetovým dňom ochrany zvierat, mimoriadna udalosť pre všetkých milovníkov živočíšnej ríše...

Bezpečne do školy

V mesiaci september sme sa na našej Hviezdoslavke v ŠKD venovali dôležitej a pre deti potrebnej téme „BEZPEČNE DO ŠKOLY“...

Jeseň v znamení tekvicových strašidiel

Opäť po roku sa nám prihlásila pani jeseň a s ňou do našej školy zavítali aj tekvicové strašidlá...

Vyhodnotenie súťaže MATEMATICKÝ KLOKAN na Hviezdoslavke

Matematický klokan je medzinárodná súťaž v riešení matematických úloh, ktorú už tradične každoročne riešia žiaci 1. – 9. ročníka ZŠ na Hviezdoslavovej ulici...

Európsky deň jazykov 2020 na Hviezdoslavke

Z iniciatívy Rady Európy v Štrasburgu sa Európsky deň jazykov – EDJ oslavuje každý rok 26. septembra už od roku 2001...

Športové popoludnie v ŠKD

Dni plné oddychu sú už nenávratne preč a nás čaká jedno z najkrajších období v roku...

2020/2021 - začíname...fotogaléria

AKTUALITY 2019/2020


Vynovená telocvičňa na Hviezdoslavke

V ZŠ na Hviezdoslavovej ulici v Revúcej sa aj napriek náročnému obdobiu, ktoré sme v uplynulých týždňoch všetci prežívali, podarilo vyriešiť pálčivý problém, ktorý trápil vedenie školy a pedagógov už niekoľko rokov...

Hodnotenie žiakov ZŠ, Hviezdoslavova 1, v 2. polroku školského roka 2019/2020

Informácie o hodnotení žiakov ZŠ v 2. polroku školského roka 2019/2020 si prečítajte TU.

Vážení rodičia a priatelia školy, venujte nášmu RZ 2% z Vašej dane

Vážení rodičia a priatelia školy, venujte nášmu RZ 2% z Vašej dane...

PRERUŠENIE VYUČOVACIEHO PROCESU!!!

PRERUŠENIE VYUČOVACIEHO PROCESU! Vyučovací proces je prerušený v období od 16.03.2020 do odvolania na základe ustanovenia §3 ods.8 vyhlášky č.231/2009 Z. z. MŠVVaŠ SR. Materiály na samoštúdium budú priebežne zverejňované v internetovej žiackej knižke. Dôrazne žiadame všetkých zákonných zástupcov, aby zamedzili akémukoľvek stretávaniu sa detí (spolužiakov, kamarátov), naďalej sledovali stránku školy (www.zshviezdoslavka.sk) a dodržiavali všetky pokyny Ústredného krízového štábu. Počas prerušenia vyučovacieho procesu bude celý areál školy uzavretý. Kontakty pre nevyhnutný prípad: tel: 0911 481 075, email: skola@zshviere.edu.sk

Výučbové programy od spoločnosti SILCOM Multimedia SK zdarma!!!

Pre bližšie informácie kliknite TU.

Ďakujeme spoločnosti SILCOM Multimedia SK.

< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 >

OZNAMY

::všetky aktuality::

POČASIE v REVÚCEJ

SHMÚ