• |
  • E-mail kontakt: skola@zshviere.edu.sk
ZŠ Hviezdoslavova
ZŠ Hviezdoslavova
Škola priteľská k deťom

SUBMENU

Internetová žiacka knižka

KALENDÁR

  Legenda:
 
- aktuálny deň

Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti žiaka

Rozhodnutie ministra školstva o ďalšom vzdelávaní

Rozvrh hodín pre žiakov 2. stupňa - dištančné vzdelávanie

Oznam  pre žiakov 1.- 9.roč. - ďalšie vzdelávanie

Príhovor riaditeľky školy k 45. výročiu otvorenia ZŠ


AKTUALITY 2020/2021


Vyhodnotenie súťaže MATEMATICKÝ KLOKAN na Hviezdoslavke

01.10.2020

Matematický klokan je medzinárodná súťaž v riešení matematických úloh, ktorú už tradične každoročne riešia žiaci 1. – 9. ročníka ZŠ na Hviezdoslavovej ulici. Nebolo to inak ani minulý školský rok. Napriek tomu, že mimoriadna situácia a dištančné vzdelávanie skomplikovalo riešenie úloh, žiaci našej školy usilovne počítali a zapojili sa do tejto súťaže. Vzhľadom k tomu, že sa úlohy riešili takmer na konci minulého školského roka, organizátori vyhodnotili riešenia úloh až v septembri. Nesmierne nás teší, že 44,4 % všetkých riešiteľov dosiahlo pri riešení úloh plný počet bodov, teda mali 100 % úspešnosť. Veľmi sme hrdí na to, že celková úspešnosť žiakov našej školy dosiahla 83,76 %.

Všetkým žiakom ďakujeme za reprezentáciu školy a blahoželáme k dosiahnutým výsledkom.

Umiestnenie žiakov podľa aktuálnych ročníkov:

2. ročník

Plný počet bodov, teda 100 % úspešnosť dosiahli žiaci:

Kvačková Ema, Koreňová Kiara, Faško Adam, Balciarová Tajana, Kuliková Kiara, Koreňová Lea, Gregorová Nina, Kaššai Jakub, Liptáková Rebeka, Dacho Radoslav.

Veľmi peknú 90% úspešnosť dosiahol Semaňák Peter.

3. ročník

Plný počet bodov, 100 % úspešnosť dosiahli žiaci:

Staško Maxim, Staško Leonard, Voláková Dominika

Veľmi peknú 90% úspešnosť dosiahla Micskyová Liana.

Ďalším veľmi úspešným riešiteľom bol Grendel David, ktorý dosiahol 78 % úspešnosť.

4. ročník

Plný počet bodov, 100 % úspešnosť dosiahli žiaci:

Buchtová Eliška, Polyáková Viktória, Hrbálová Lara a Marčák Daniel.

Ďalšími úspešnými riešiteľmi boli žiaci: Faško Ján a Do Van Minh Khoi, ktorí dosiahli 87 a 78 %.

5. ročník

Poradie podľa úspešnosti, kde žiaci dosiahli  69 - 54 % úspešnosť: Sitáková Lucia, Bálintová Lea a Ďuriška Marian.

6. ročník

Plný počet bodov, 100 % úspešnosť dosiahla Králiková Paulína.

Veľmi peknú 90 % úspešnosť dosiahol Boldiš Boris.

Ďalším úspešným riešiteľom bol Balážik Matej, ktorý dosiahol 85 %.

7. ročník

Plný počet bodov, 100 % úspešnosť dosiahol Sabol Tadeáš.

Peknú úspešnosť dosiahli žiaci: Oravec Jakub, Laboš Timotej a Jankovičová Michaela, ktorí dosiahli 74 a 73 %.

8. ročník

Plný počet bodov, 100 % úspešnosť dosiahol Sentandráši Daniel.

Veľmi peknú 96 % úspešnosť dosiahol Krupa Jozef.

Ďalšími úspešnými riešiteľmi boli: Senko Šimon, Levčák Ján, Medve Matúš, Cvetkov Tomáš a Duda Xavier, ktorí dosiahli úspešnosť v rozpätí 86 – 62 %.

9. ročník

Nasledovní žiaci dosiahli peknú úspešnosť v rozpätí 86 – 60 %.

Lendacký Tobias, Lipták Oliver, Lipták Filip, Lipták Tobias a Belica Anton.

 

Netradičná hodina Slovenského jazyka a literatúry v III.A

Najťažšou úlohou učiteľa nie je naučiť žiakov vedomosti a zručnosti, ale vštepiť im, aby myšlienky skúmali, porovnávali ich s inými názormi, uvažovali o nich a aby k nim dokázali zaujať vlastné stanovisko...

Medzinárodný deň nevidiacich

Aj tento rok sme upriamili pozornosť na dátum 13. novembra. Je to deň , keď si od roku 1946 pripomíname „ Medzinárodný deň nevidiacich“...

Milá naša školička!

Milá naša školička!

Telesná na doma - zacvičte si so svojimi deťmi...

Rozhýbte sa aj keď ste doma! Tím Akadémie Mateja Tótha pre vás pripravil sériu cvičení, ktoré vám ukážu, že cvičiť doma sa dá aj zábavne. Zoberte decká a poďme na to.

Vyhlasujeme súťaž o najkrajšiu vtáčiu búdku a kŕmidlo

Onedlho k nám zavíta pani zima a s ňou prichádza čas starostlivosti o drobné vtáctvo...

Rozprávky z našej „Hviezdoslavky“ opäť zaujali...

Gemersko-malohontské osvetové stredisko i v čase „koronakrízy“ pokračuje vo svojich aktivitách...

Šarkaniáda

Jeseň je, keď padá lístie, jeseň je, keď kráka vrana, jeseň je, keď celkom iste máte radosť zo šarkana...

Výtvarná výchova na Hviezdoslavke trochu inak

Čoraz častejšie okolo seba počúvame: „Deti si navzájom nepomáhajú.“ Takého problémy sa objavujú nielen v škole, ale aj v domácom prostredí...

Medzinárodný deň školských knižníc na Hviezdoslavke

Medzinárodný deň školských knižníc sa uskutočňuje už od roku 1999...

Zdravie na tanieri

Každý rok si na Hviezdoslavke pripomíname Svetový deň výživy. Zdravá výživa je nevyhnutnou súčasťou životného štýlu. Spôsob života a stravovania rozhoduje o našom zdraví či chorobe...

Október – mesiac úcty k starším

Október – symbol jesene je mesiac, keď príroda naberá na svojej kráse plnosťou rôznych farieb...

Jabĺčkové popoludnie

Jabloň je u nás najrozšírenejším ovocným stromom a právom je považovaná za najstarší ovocný strom...

Vyhodnotenie zberu papiera

Začiatok jesene sa na Hviezdoslavke tradične spája so zberom papiera...

Oslávili sme sviatok zvierat

4. október je Svetovým dňom ochrany zvierat, mimoriadna udalosť pre všetkých milovníkov živočíšnej ríše...

Bezpečne do školy

V mesiaci september sme sa na našej Hviezdoslavke v ŠKD venovali dôležitej a pre deti potrebnej téme „BEZPEČNE DO ŠKOLY“...

Jeseň v znamení tekvicových strašidiel

Opäť po roku sa nám prihlásila pani jeseň a s ňou do našej školy zavítali aj tekvicové strašidlá...

Vyhodnotenie súťaže MATEMATICKÝ KLOKAN na Hviezdoslavke

Matematický klokan je medzinárodná súťaž v riešení matematických úloh, ktorú už tradične každoročne riešia žiaci 1. – 9. ročníka ZŠ na Hviezdoslavovej ulici...

Európsky deň jazykov 2020 na Hviezdoslavke

Z iniciatívy Rady Európy v Štrasburgu sa Európsky deň jazykov – EDJ oslavuje každý rok 26. septembra už od roku 2001...

Športové popoludnie v ŠKD

Dni plné oddychu sú už nenávratne preč a nás čaká jedno z najkrajších období v roku...

2020/2021 - začíname...fotogaléria

AKTUALITY 2019/2020


Vynovená telocvičňa na Hviezdoslavke

V ZŠ na Hviezdoslavovej ulici v Revúcej sa aj napriek náročnému obdobiu, ktoré sme v uplynulých týždňoch všetci prežívali, podarilo vyriešiť pálčivý problém, ktorý trápil vedenie školy a pedagógov už niekoľko rokov...

Hodnotenie žiakov ZŠ, Hviezdoslavova 1, v 2. polroku školského roka 2019/2020

Informácie o hodnotení žiakov ZŠ v 2. polroku školského roka 2019/2020 si prečítajte TU.

Vážení rodičia a priatelia školy, venujte nášmu RZ 2% z Vašej dane

Vážení rodičia a priatelia školy, venujte nášmu RZ 2% z Vašej dane...

PRERUŠENIE VYUČOVACIEHO PROCESU!!!

PRERUŠENIE VYUČOVACIEHO PROCESU! Vyučovací proces je prerušený v období od 16.03.2020 do odvolania na základe ustanovenia §3 ods.8 vyhlášky č.231/2009 Z. z. MŠVVaŠ SR. Materiály na samoštúdium budú priebežne zverejňované v internetovej žiackej knižke. Dôrazne žiadame všetkých zákonných zástupcov, aby zamedzili akémukoľvek stretávaniu sa detí (spolužiakov, kamarátov), naďalej sledovali stránku školy (www.zshviezdoslavka.sk) a dodržiavali všetky pokyny Ústredného krízového štábu. Počas prerušenia vyučovacieho procesu bude celý areál školy uzavretý. Kontakty pre nevyhnutný prípad: tel: 0911 481 075, email: skola@zshviere.edu.sk

Výučbové programy od spoločnosti SILCOM Multimedia SK zdarma!!!

Pre bližšie informácie kliknite TU.

Ďakujeme spoločnosti SILCOM Multimedia SK.

< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 >

OZNAMY

POČASIE v REVÚCEJ

SHMÚ  Meteoinfo