• |
  • E-mail kontakt: skola@zshviere.edu.sk
ZŠ Hviezdoslavova
ZŠ Hviezdoslavova
Škola priteľská k deťom

SUBMENU

Internetová žiacka knižka

KALENDÁR

  Legenda:
 
- aktuálny deň

AKTUALITY 2019/2020


Deň dopravnej výchovy na školskom dopravnom ihrisku

05.09.2019

Každoročne dochádza na cestách k množstvu dopravných nehôd s ťažkými či smrteľnými následkami. Nezriedka sú ich obeťami aj školopovinné nepozorné či hravé deti, podceňujúce nebezpečenstvá a riziká ciest nielen ako chodci, ale aj ako neskúsení cyklisti. Preto je nutné, aby mali dostatočne zafixované požadované spôsoby a modely správania sa na cestách, aby ich dopravná disciplína bola uvedomelá. K tomu má prispieť svojím podielom aj základná škola. Aby náš podiel na dopravnej výchove mladej generácie nebol len symbolický, je nutné pripraviť pre deti zaujímavé a inšpiratívne vyučovanie, na ktorom sa oboznámia s požadovanými dopravnými vedomosťami a vytvoria si nevyhnutné návyky.

V stredu 4.9.2019 sme pre žiakov 1. stupňa ZŠ, Hviezdoslavova 1, Revúca pripravili formou pestrých aktivít, prezentácií, pesničiek, interaktívnych hier a súťaží projektový deň – Deň dopravnej výchovy. Deti  sme rozdelili do 4 skupín podľa  ročníkov. V jednej spoznávali  dopravné značky a riešili dopravné situácie. V druhej si zopakovali základné pravidlá cyklistiky, naučili sa pomenovať hlavné časti bicykla, ako aj jeho povinnú výbavu. Tretia skupina bola zameraná na záchranné zložky. Zopakovali si tiesňové čísla, oboznámili sa s prácou polície, hasičov a záchranárov. Najzaujímavejším stanovišťom však  bolo dopravné ihrisko na našom školskom dvore. Všetci si chceli vyskúšať jazdu zručnosti na bicykloch a kolobežkách. Prakticky si precvičili osvojené vedomosti, ktoré získali v triedach.

Dúfame, že tento deň mal pre žiakov zmysel a veríme, že naši žiaci sa budú správať na cestách a chodníkoch zodpovedne.

Mgr. A. Sabolová, Mgr. I. Beľáková

Plenárne a triedne schôdzky RZ

Pozývame Vás na triedne schôdzky RZ, ktoré sa uskutočnia dňa 26.9.2019 so začiatkom o 16.00 hod. v jednotlivých triedach. Účasť všetkých rodičov je nutná!

Rozlúčka s letom

Leto je už nenávratne za nami a po dlhých, teplých a slnečných dňoch sa k slovu prihlásila jeseň...

Projekt Zlepšenie vzdelávacích výsledkov žiakov so ŠVVP a zo SZP v ZŠ, Hviezdoslavova 1, Revúca

Základná škola, Hviezdoslavova 1, Revúca realizuje dopytovo- orientovaný projekt Zlepšenie vzdelávacích výsledkov žiakov so ŠVVP a zo SZP. Pre bližšie informácie kliknite tu.

Účelové cvičenie na Hviezdoslavke

Stredu 4.9.2019 sme strávili v prírode. Žiaci druhého stupňa našej školy sa spolu so svojimi triednymi učiteľmi vybrali do areálu MFK Revúca, kde absolvovali účelové cvičenie...

Deň dopravnej výchovy na školskom dopravnom ihrisku

Každoročne dochádza na cestách k množstvu dopravných nehôd s ťažkými či smrteľnými následkami...

Úspešný štart do nového školského roka 2019/2020

Brány Základnej školy, Hviezdoslavova 1 v Revúcej 2.septembra 2019 prekročilo spolu 408 žiakov, z toho je 50 prváčikov...

Počas prázdnin sme doplnili multifunkčnú zónu

Po prázdninách v ZŠ, Hviezdoslavova 1, Revúca čaká žiakov malé prekvapenie...

Oznam Školskej jedálne - bezplatné stravovanie

AKTUALITY 2018/2019


Slávnostné ukončenie školského roka

28. júna 2019 sa žiaci z Hviezdoslavky so svojimi pedagógmi zišli na školskom dvore, aby spolu v priateľskej atmosfére slávnostne ukončili školský rok 2018/2019...

Medzinárodný deň mlieka

Medzinárodný deň mlieka sa oslavuje od roku 1957 pod záštitou Medzinárodnej mliekarskej federácie (IDF)...

Na bicykli s radosťou a bez úrazov

Na bicykli s radosťou a bez úrazov – to je názov projektu, ktorý realizuje Základná škola, Hviezdoslavova 1 v Revúcej v spolupráci s Nadáciou pre deti Slovenska a poisťovňou Kooperativa...

Šiestaci a siedmačky v Leviciach

Koncoročný školský výlet patrí k tým radostným udalostiam, keď sa schyľuje k záveru 10-mesačnej žiackej driny.

S „Červenou čiapočkou“ až na celoslovenskom finále Jazykového kvetu.

Tento školský rok sme sa po prvýkrát zúčastnili postupovej súťaže v anglickom jazyku...

< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 >

OZNAMY

  • Plenárne a triedne schôdzky RZ
    Pozývame Vás na triedne schôdzky RZ, ktoré sa uskutočnia dňa 26.9.2019 so začiatkom o 16.00 hod. v jednotlivých triedach. Účasť všetkých rodičov je nutná!
    [čítaj viac]
     
::všetky aktuality::

POČASIE

In-počasie Meteoinfo