• |
  • E-mail kontakt: skola@zshviere.edu.sk
ZŠ Hviezdoslavova
ZŠ Hviezdoslavova
Škola priteľská k deťom

SUBMENU

Internetová žiacka knižka

KALENDÁR

  Legenda:
 
- aktuálny deň

AKTUALITY 2019/2020


Počas prázdnin sme doplnili multifunkčnú zónu

31.08.2019

Po prázdninách v ZŠ, Hviezdoslavova 1,Revúca čaká žiakov malé prekvapenie. S finančnou podporou Banskobystrického samosprávneho kraja a Rodičovského združenia sme vynovili multifunkčnú zónu na školskom dvore.

Jedným z cieľov koncepcie rozvoja našej školy je rozvoj osobnostných vlastností ako porozumenie, znášanlivosť, tolerancia a priateľstvo. Za týmto účelom škola organizuje množstvo cielených aktivít. Jednou z týchto aktivít bolo aj zriadenie multifunkčnej zóny, ktorá je určená pre deti rôznych vekových kategórií, pochádzajúcich z rôznych sociálnych a kultúrnych  prostredí.

Multifunkčná zóna je  využívaná nielen žiakmi školy, ale je  prístupná aj žiakom zo susednej Špeciálnej základnej školy, deťom z materskej školy a tiež vo vyhradených hodinách aj verejnosti. Súčasťou multifunkčnej zóny sú exteriérové hracie prvky, pieskovisko a dopravné ihrisko. Cieľom tohto projektu je spoločnými výchovno-vzdelávacími a športovými aktivitami zlepšovať vzájomné porozumenie a spolužitie  detí  pochádzajúcich z rôznych sociálnych pomerov a kultúrnych prostredí, prispieť k eliminácii problémov spolužitia  s marginalizovanými skupinami.

Touto cestou sa chceme poďakovať poslancom Banskobystrického samosprávneho kraja, ktorí nám poskytli finančnú dotáciu vo výške 1 000 € na zakúpenie detského kolotoča a tiež Rodičovskému združeniu pri ZŠ, Hviezdoslavova 1, Revúca za zakúpenie  preliezky.

Plenárne a triedne schôdzky RZ

Pozývame Vás na triedne schôdzky RZ, ktoré sa uskutočnia dňa 26.9.2019 so začiatkom o 16.00 hod. v jednotlivých triedach. Účasť všetkých rodičov je nutná!

Rozlúčka s letom

Leto je už nenávratne za nami a po dlhých, teplých a slnečných dňoch sa k slovu prihlásila jeseň...

Projekt Zlepšenie vzdelávacích výsledkov žiakov so ŠVVP a zo SZP v ZŠ, Hviezdoslavova 1, Revúca

Základná škola, Hviezdoslavova 1, Revúca realizuje dopytovo- orientovaný projekt Zlepšenie vzdelávacích výsledkov žiakov so ŠVVP a zo SZP. Pre bližšie informácie kliknite tu.

Účelové cvičenie na Hviezdoslavke

Stredu 4.9.2019 sme strávili v prírode. Žiaci druhého stupňa našej školy sa spolu so svojimi triednymi učiteľmi vybrali do areálu MFK Revúca, kde absolvovali účelové cvičenie...

Deň dopravnej výchovy na školskom dopravnom ihrisku

Každoročne dochádza na cestách k množstvu dopravných nehôd s ťažkými či smrteľnými následkami...

Úspešný štart do nového školského roka 2019/2020

Brány Základnej školy, Hviezdoslavova 1 v Revúcej 2.septembra 2019 prekročilo spolu 408 žiakov, z toho je 50 prváčikov...

Počas prázdnin sme doplnili multifunkčnú zónu

Po prázdninách v ZŠ, Hviezdoslavova 1, Revúca čaká žiakov malé prekvapenie...

Oznam Školskej jedálne - bezplatné stravovanie

AKTUALITY 2018/2019


Slávnostné ukončenie školského roka

28. júna 2019 sa žiaci z Hviezdoslavky so svojimi pedagógmi zišli na školskom dvore, aby spolu v priateľskej atmosfére slávnostne ukončili školský rok 2018/2019...

Medzinárodný deň mlieka

Medzinárodný deň mlieka sa oslavuje od roku 1957 pod záštitou Medzinárodnej mliekarskej federácie (IDF)...

Na bicykli s radosťou a bez úrazov

Na bicykli s radosťou a bez úrazov – to je názov projektu, ktorý realizuje Základná škola, Hviezdoslavova 1 v Revúcej v spolupráci s Nadáciou pre deti Slovenska a poisťovňou Kooperativa...

Šiestaci a siedmačky v Leviciach

Koncoročný školský výlet patrí k tým radostným udalostiam, keď sa schyľuje k záveru 10-mesačnej žiackej driny.

S „Červenou čiapočkou“ až na celoslovenskom finále Jazykového kvetu.

Tento školský rok sme sa po prvýkrát zúčastnili postupovej súťaže v anglickom jazyku...

< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 >

OZNAMY

  • Plenárne a triedne schôdzky RZ
    Pozývame Vás na triedne schôdzky RZ, ktoré sa uskutočnia dňa 26.9.2019 so začiatkom o 16.00 hod. v jednotlivých triedach. Účasť všetkých rodičov je nutná!
    [čítaj viac]
     
::všetky aktuality::

POČASIE

In-počasie Meteoinfo