• |
 • E-mail kontakt: skola@zshviere.edu.sk
ZŠ Hviezdoslavova
ZŠ Hviezdoslavova
Škola priteľská k deťom

SUBMENU

Internetová žiacka knižka

KALENDÁR

  Legenda:
 
- aktuálny deň

 

 


 

AKTUALITY 2018/2019


Slniečkový deň v ŠKD

21.05.2019

„Slnko“  také všedné, ale neobyčajné, dáva energiu celej našej planéte. Posledné dni nám nedopriali veľa slnka. S deťmi v ŠKD na Hviezdoslavovej ulici v Revúcej sme sa rozhodli, že si slniečko privoláme. Počas upršaných dní, keď sme nesmeli isť von, sme si slniečka kreslili a vystrihovali. Rozprávali sme sa o tom, aké je pre nás dôležité a nenahraditeľné. Dokonca sme na sebe zistili, ako dokáže ovplyvniť aj našu náladu. Konečne sme sa dočkali, slniečko sa na nás usmialo a mohli sme vybehnúť na školský dvor. Našimi prácami sme si ho vyzdobili, vytvorili sme obrovské slniečko zo skál. Dúfame, že ho bude vidieť aj to naše „zubaté slniečko“ a začne sa na nás častejšie usmievať.

Vychovávateľky ŠKD

Slávnostné ukončenie školského roka

28. júna 2019 sa žiaci z Hviezdoslavky so svojimi pedagógmi zišli na školskom dvore, aby spolu v priateľskej atmosfére slávnostne ukončili školský rok 2018/2019...

Medzinárodný deň mlieka

Medzinárodný deň mlieka sa oslavuje od roku 1957 pod záštitou Medzinárodnej mliekarskej federácie (IDF)...

Na bicykli s radosťou a bez úrazov

Na bicykli s radosťou a bez úrazov – to je názov projektu, ktorý realizuje Základná škola, Hviezdoslavova 1 v Revúcej v spolupráci s Nadáciou pre deti Slovenska a poisťovňou Kooperativa...

Šiestaci a siedmačky v Leviciach

Koncoročný školský výlet patrí k tým radostným udalostiam, keď sa schyľuje k záveru 10-mesačnej žiackej driny.

S „Červenou čiapočkou“ až na celoslovenskom finále Jazykového kvetu.

Tento školský rok sme sa po prvýkrát zúčastnili postupovej súťaže v anglickom jazyku...

Pohybom ku zdraviu!

Deti v ŠKD na Hviezdoslavovej ulici v Revúcej trávia popoludnia športom a hrami...

Výlet do Košíc

Na školský výlet sme sa my, žiaci VI. A VII. ročníka, veľmi tešili. Naplánovali sme si cestu do Košíc.

II.A a II.B na školskom výlete

Každý z nás určite niekedy zatúžil žiť ako gróf – grófka na panskom sídle. Ako taký život vyzeral?...

...4.B na výlete...

Školský rok nám pomaly kýva na rozlúčku, slniečko slniečkuje...JE ČAS NA ŠKOLSKÝ VÝLET!...

Hrebendova kapsa 2019

Drevená chalúpka pokrytá slamou, neľahký život siroty a napriek tomu šľachetný človek s krásnou dušou...

Plavecký výcvik

Pozitívne rozvíjať športovú činnosť na „Hviezdoslavke“, sa nám darí vo veľkej miere aj organizovaním plaveckých výcvikov...

Oznam o riaditeľskom voľne

Riaditeľka školy udeľuje žiakom dňa 7.6.2019 (piatok) riaditeľské voľno. Tento deň nebude v prevádzke Školská jedáleň ani Školský klub detí.

Návšteva z Litovla

Po roku k nám opäť zavítali žiaci a učitelia z družobnej Základnej školy Jungmannova v mestečku Litovel.

Súťaž „Najzručnejší žiak ZŠ regiónu“

Dňa 30.5.2019 SOŠ G. Viesta v Revúcej organizovala súťaž pre žiakov základných škôl pod názvom „Najzručnejší žiak ZŠ regiónu“...

Slávnostná školská akadémia

Vo štvrtok, 30.05. 2019, si žiaci z našej školy pripravili pre svoje mamičky, oteckov, dedov a babičky krásny program v podobe slávnostnej akadémie...

Slniečkový deň v ŠKD

„Slnko“ také všedné, ale neobyčajné, dáva energiu celej našej planéte...

Hviezdoslavka v Škole v prírode

Poloha a horské prostredie obce Novoť umožnilo 94 žiakom zo ZŠ na Hviezdoslavovej ulici v Revúcej absolvovať školu v prírode v krásnych končinách Oravy v dňoch 6.5 – 10.5 2019...

Krásna slovenská reč

Najlepší rečníci predviedli svoje umenie v piatok, 10. mája 2019, v regionálnej súťaži v rétorike – Krásna slovenská reč...

Vyhodnotenie zberu papiera

V dňoch od 29.4. do 3. 5. 2019 sme vyhlásili letný zber papiera. Do tohto zberu sa mohli zapojiť žiaci 1. - 9. ročníka...

Škola v prírode pre žiakov I. stupňa

Pre bližšie informácie o škole v prírode kliknite tu.

Apríl mesiac lesov

,,Pozdravujem Vás lesy, hory, z tej duše pozdravujem Vás..."

Európsky deň rodičov a škôl na ,,Hviezdoslavke“

V sobotu 27.4.2019 sa Základná škola na Hviezdoslavovej ulici v Revúcej pri príležitosti Európskeho dňa rodičov a škôl spolu so spoločnosťou O2 rozhodli usporiadať zaujímavé zábavné dopoludnie...

Zem je to, čo máme všetci spoločné

Žiaci zo ZŠ na Hviezdoslavovej ulici v Revúcej si pripomenuli Deň Zeme. Deň, ktorý patrí našej krásnej modrej planéte Zem...

Matematický klokan

Oficiálnym usporiadateľom súťaže je Asociácia KSF – Kangourou sans frontiéres (Klokan bez hraníc). Združuje už viac ako 65 krajín z Európy, Ázie, Ameriky, a dokonca aj z Afriky...

Veľkonočné hľadanie vajíčok

Veľká noc nám už-už klope na dvere, všade vidieť veľkonočnú výzdobu, supermarkety sú plné veľkonočných dobrôt, príroda nám krásne kvitne...

Triedne schôdzky RZ

Vážení rodičia! Pozývame Vás na triedne schôdzky RZ, ktoré sa uskutočnia 24.4.2019 so začiatkom o 15.30 hod. v jednotlivých triedach.

Veľkonočné prázdniny - oznam

Veľkonočné prázdniny pre žiakov trvajú od 18. apríla (štvrtok) do 23. apríla 2019 (utorok). Školské vyučovanie sa začne 24. apríla 2019 (streda).

Slávik Slovenska na Hviezdoslavke

Dňa 15.apríla 2019 sa na našej škole uskutočnilo školské kolo speváckej súťaže „Slávik Slovenska“...

Vitajte v našom regióne!

Americká firma Junior Achievement každoročne vyhlasuje súťaž Vitajte v našom regióne...

Medzinárodný deň Rómov

Prvýkrát ho vyhlásili v roku 1990 ako pripomenutie prvého Svetového kongresu Rómov, ktorý sa konal 8. apríla 1971 v Orpingtone pri Londýne...

Morena, Morena, kde si prebývala...

Príchod najkrajšieho ročného obdobia bol na území Slovenska oddávna spájaný s rôznymi ľudovými tradíciami...

Medzinárodný deň detskej knihy

Medzinárodný deň detskej knihy sa slávi v deň narodenia veľkého rozprávkara, dánskeho spisovateľa Hansa Christiana Andersena...

Zápis do ZŠ - poďakovanie

Ďakujeme všetkým rodičom budúcich prvákov, ktorí v dňoch 2.-3. apríla 2019 prišli zapísať svoje dieťa do našej ZŠ po prvý krát, ako aj rodičom, ktorí opätovne prejavili dôveru a spokojnosť s našou školou a rozhodli sa zapísať do našej školy svoje ďalšie dieťa. Tešíme sa na Vás v septembri 2019.

Voda nad zlato

Téma tohtoročného Svetového dňa vody „Nenechaj nikoho za sebou“ je venovaná naliehavej téme dostupnosti vody pre všetkých...

Testovanie 9-2019

Národný ústav certifikovaných meraní - NÚCEM - realizuje celoslovenské testovanie žiakov z predmetov SJL a MAT - Testovanie 9 - 2019...

Šikovní matematici z Hviezdoslavky

Dňa 26. marca 2019 sa uskutočnilo okresné kolo matematickej súťaže - Pytagoriáda pre žiakov tretieho až ôsmeho ročníka...

Čaro ľudových rozprávok

Aký význam môžu mať ľudové rozprávky pre dnešné deti, zvyknuté už na svet elektronických médií, digitálnych technológií?...

Medzinárodný deň šťastia v ŠKD

„Hľadanie šťastia je základným ľudským cieľom.“...

Hviezdoslavov Kubín 2019

Dňa 22.marca 2019 Centrum voľného času v Revúcej zorganizovalo v Mestskom kultúrnom stredisku v Revúcej okresné kolo 65.ročníka súťažnej prehliadky v umeleckom prednese poézie a prózy – Hviezdoslavov Kubín...

Beseda so spisovateľkou Silviou Lidajovou

Knihy sú pre ľudí tým, čím sú pre vtákov krídla. (John Ruskin)

Februárové úspechy našich žiakov

Prvé mesiace roka sa tradične nesú v znamení predmetových olympiád, recitačných a športových súťaží...

Vážení rodičia a priatelia školy, venujte nášmu RZ 2% z Vašej dane

Vážení rodičia a priatelia školy...

Jarné prázdniny

Jarné prázdniny pre žiakov Banskobystrického kraja trvajú od 4.3. 2019 do 8.3.2019. Do školy žiaci opätovne nastúpia v pondelok, 11.3.2019.

Karneval na Hviezdoslavke

Február je tradične mesiacom karnevalov a zábav...

Hviezdoslavov Kubín

Aj v šk.r. 2018/2019 rok sme v ZŠ na Hviezdoslavovej ulici v Revúcej zorganizovali školské kolo súťažnej prehliadky v umeleckom prednese poézie a prózy – Hviezdoslavov Kubín...

Pomôžme nášmu mestu získať detské ihrisko Žihadielko

Pômôžte svojim hlasom získať pre naše mesto detské ihrisko Žihadielko od spoločnosti LIDL. Ďakujeme.

Hlasujte tu..

Zima na Liptove......

K zime neodmysliteľne patrí sneh. K snehu zase dobrá lyžovačka...

Okresné kolo vo volejbale žiakov základných škôl

Dňa 21. 2. 2019 sa žiaci našej školy zúčastnili okresného kola vo volejbale žiakov základných škôl...

Deň svätého Valentína

Svätý Valentín sa v roku 197 stal biskupom vo svojom rodnom meste Terni...

To ma baví...

Druháci zo Základnej školy na Hviezdoslavovej ulici sa oboznamujú o svete vôkol seba na prvouke.,,

Odložte mobil a zahrajte sa

Viete si predstaviť, čo by ste robili jeden deň bez mobilu?...

Zeleninové popoludnie v ŠKD

V stredu poobede pani vychovávateľky na našej Hviezdoslavke pripravili spoločne s deťmi zdravé zeleninové popoludnie v kuchynke našej školy.

V mestskej knižnici...

Viete si predstaviť život bez knihy?...

Sneh nás láka

Sneh nás láka, slnko svieti...

Polročné prázdniny

Polročné prázdniny v školskom roku 2018/2019 budú v piatok 1. februára 2019. Školské vyučovanie v druhom polroku sa začne v pondelok 4. februára 2019.

Súťaž v prednese slovenských povestí – Šaliansky Maťko - okresné kolo

Dňa 25.1.2019 sa v Centre voľného času v Revúcej uskutočnil 26. ročník okresného kola súťaže v prednese slovenskej povesti – Šaliansky Maťko 2019...

Súťaž v prednese slovenských povestí – Šaliansky Maťko - školské kolo

Bola raz jedna malebná krajina. V nej malé mestečko Šaľa. A tá Šaľa šalianskeho Maťka Jozefa Cígera Hronského mala...

Bystré hlavičky

Po zimných prázdninových radovánkach si deti v ŠKD na Hviezdoslavovej ulici v Revúcej otestovali svoje bystré hlavičky...

Týždeň angličtiny na Hviezdoslavke

Aj v tomto školskom roku sa ZŠ, Hviezdoslavova 1 v Revúcej zapojila do zaujímavého vzdelávacieho projektu EDUCATE SLOVAKIA, ktorý pripravuje organizácia AIESEC...

Triedne schôdzky RZ

Vážení rodičia! Pozývame Vás na triedne schôdzky RZ, ktoré sa uskutočnia 17.1.2019 so začiatkom podľa pokynov jednotlivých triednych učiteľov formou konzultácií.

Vianočné prázdniny

Vianočné prázdniny pre žiakov trvajú od 24.12.2018 - 7.1.2019. Vyučovanie začína v utorok 8.1. 2019

Práva detí na ,,Hviezdoslavke

Každé dieťa, nech by žilo kdekoľvek na svete, má právo vyrastať v dôstojných podmienkach...

Vyhodnotenie školského kola PYTAGORIÁDY ZŠ Hviezdoslavova ul. Revúca

Dňa 12. 12. 2018 sa uskutočnilo školské kolo matematickej PYTAGORIÁDY...

„Živá“ červená stužka 2018 na Hviezdoslavke

Červená stužka - medzinárodný symbol solidarity s ľuďmi žijúcimi s HIV alebo AIDS...

Čarovný čas Vianoc

Detské očká svietia, medovníčky začínajú rozvoniavať a všade vôkol je napätie plné nádeje a očakávania...

Finančná gramotnosť na Hviezdoslavke

Človek je vo svojom živote spätý s množstvom rozhodnutí, ktoré ho ovplyvňujú financiami. Preto je naša škola pripravená vniesť svojich žiakov do moderného sveta peňazí...

Stridžia noc na ,,Hviezdoslavke"

Noc, keď spíme doma v postieľke, je úplne iná ako tá, ktorú sme prežili vo štvrtok, 29.11. 2018 v ZŠ, Hviezdoslavova 1 v Revúcej...

Víťaz okresného kola Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry je z Hviezdoslavky

Olympiáda zo SJL je jednou z foriem dobrovoľnej záujmovej činnosti žiakov. Jej cieľom je prehĺbiť, rozširovať a upevňovať komunikačné zručnosti žiakov...

Svetový deň pozdravov

Svetový deň pozdravov, tzv. WORLD HELLO DAY, sa oslavuje od roku 1973 približne v 180 krajinách sveta...

Oznam o Testovaní piatakov T5-2018

Národný ústav certifikovaných meraní - NÚCEM - realizuje celoslovenské testovanie žiakov z predmetov SJL a MAT - Testovanie 5 - 2018...

Jazda zručnosti pre škôlkarov

Dopravná výchova je na Základnej škole na Hviezdoslavovej ulici samozrejmosťou.

Informatická súťaž iBOBOR

V roku 2004 založila prof. dr. Valentina Dagienė v Litve informatickú súťaž...

Triedne schôdzky RZ

Vážení rodičia! Pozývame Vás na triedne schôdzky RZ, ktoré sa uskutočnia 22.11. 2018 so začiatkom podľa pokynov jednotlivých triednych učiteľov formou konzultácií.

13. november - Medzinárodný deň nevidiacich

Medzinárodný deň nevidiacich si verejnosť pripomína každoročne od roku 1946.Medzinárodný deň nevidiacich si verejnosť pripomína každoročne od roku 1946...

„SLOVENSKÉ NÁRODNÉ POVSTANIE OČAMI ŽIAKOV Z HVIEZDOSLAVKY”

Hviezdoslavka pre svojich žiakov každoročne pripravuje v spolupráci s Múzeom SNP v Banskej Bystrici vzdelávaciu činnosť zameranú na výchovu k občianstvu a spoznávanie vlastných dejín prostredníctvom objektového učenia v múzeu...

Halloweenský dvor v ŠKD

Jesenné prázdniny sa skončili. Napriek tomu sme sa v ŠKD na Hviezdoslavovej ulici v Revúcej rozhodli, že si ešte spríjemníme popoludnie vytvorením Halloweenskej atmosféry...

Halloween na Hviezdoslavke

V živote nás všetkých má určite dôležité miesto, okrem vážnych vecí a povinností, aj zábava...

Dobšinského rozprávkový Gemer uchováva tradície ľudovej rozprávky

Regionálna autorská literárna súťaž Dobšinského rozprávkový Gemer je už tradičné podujatie venované zachovávaniu slovenskej ľudovej rozprávky vo všetkých podobách...

Dnes mi čítala babka, dedko...

Pri príležitosti „Október - mesiac úcty k starším“, sme si pozvali do ŠKD starých rodičov, aby deťom prečítali krátke rozprávkové príbehy...

Medzinárodný deň školských knižníc v ŠKD

Aj žiaci I. oddelenia ŠKD, pri príležitosti Medzinárodného dňa školských knižníc, navštívili našu školskú knižnicu pre žiakov, kde si popozerali, ako taká knižnica vyzerá...

Projektový deň - Finančná gramotnosť

Na 1. stupni Základnej školy na Hviezdoslavovej ulici v Revúcej sa snažíme ukázať možnosti a cesty, ktorými je možné sa finančnej gramotnosti detí nielen priblížiť, ale ju aj úspešne rozvíjať...

Medzinárodný deň školských knižníc

„Knihy nám prinesú múdrosť automaticky, ale môžu byť aj cestou, ako sa k nej dostať.“

Hviezdoslavka prežila svoj Príbeh hudby....

Dňa 26. 10. 2018 sme sa zúčastnili netradičnej formy výchovného koncertu. Nikam sme nemuseli cestovať, hudba za nami prišla priamo k nám do školy...

Prijímanie prvákov na Hviezdoslavke

Posledný októbrový týždeň v našej škole už tradične patrí našim najmenším, prváčikom...

Vo vybíjanej najmladších žiakov a žiačok sme obhájili 2.miesto

Dňa 16.10.2018 sa v ZŠ I.B. Zocha v Revúcej uskutočnilo obvodné kolo najmladších žiakov a žiačok vo vybíjanej za účasti 4 družstiev...

Vitamíny pre zdravie

Svetový deň výživy sa oslavuje každý rok 16. októbra na pamiatku založenia Organizácie pre výživu a poľnohospodárstvo Spojených národov ( FAO) v roku 1945...

Zbierať starý papier sa oplatilo...

Na záchranu jedného stromu musíme vyzbierať 125 kg starého papiera. Súťažný zber papiera medzi triedami sa stáva na Hviezdoslavke už tradíciou...

Jesenné tvorenie v ŠKD

Nevšedné popoludnie mohli zažiť deti z ŠKD na Hviezdoslavovej ulici v Revúcej...

Každý deň jablko, od lekára ďaleko...

Aj tento školský rok sme sa rozhodli venovať zdravému stravovaniu a významu vitamínov pre naše telo...

Hviezdoslavka opäť úspešná v zbere papiera

Október sa u nás v škole, okrem iného, nesie aj v znamení zberu papiera...

Jabĺčkové popoludnie

K jesennému obdobiu patrí aj jesenné ovocie. My sme si z neho vybrali najkrajší druh, ktorým je jabĺčko...

Rozlúčka s letom.......

Ani sme sa nenazdali, dva mesiace prázdnin ubehli ako voda. Leňošenie sme vymenili za školské lavice a povinnosti...

Európsky deň jazykov 2018

26. september je už 17 rokov venovaný jazykom európskych národov...

Matej Tóth po roku opäť navštívil našu školu

24. september 2018 sa stal pre našu školu významným dňom. Po necelom roku k nám opäť zavítal výnimočný slovenský atlét, olympijský víťaz a majster sveta, ktorý sa venuje chôdzi na 20 a 50 km Matej Tóth.

Plenárne a triedne schôdzky RZ

Vážení rodičia! Pozývame Vás na plenárne a triedne schôdzky RZ, ktoré sa uskutočnia 27.9.2018 (štvrtok) so začiatkom o 16.00 hod. v jednotlivých triedach.

Škôlkari na dopravnom ihrisku v areáli ZŠ na Hviezdoslavovej ulici

Počas slnečných jesenných dní navštívili predškoláci mesta Revúca novovybudované dopravné ihrisko v areáli ZŠ na Hviezdoslavovej ulici...

Deň dopravnej výchovy na školskom dopravnom ihrisku

V každodennom živote sa žiaci stávajú účastníkmi cestnej premávky ako chodci, cyklisti, cestujúci v prostriedkoch hromadnej alebo osobnej dopravy a pod...

Slávnostné otvorenie školského roka 2018/2019

Tak ako v mnohých iných školách na Slovensku, aj v ZŠ, Hviezdoslavova1 v Revúcej sme 3.9.2018 privítali nový škol. rok 2018/2019...

Zoznam pomôcok pre žiakov I. ročníka

Zoznam pomôcok potrebných pre prvákov kliknite tu.

AKTUALITY 2017/2018


Poďakovanie

Riaditeľstvo ZŠ, Hviezdoslavova 1, Revúca ďakuje všetkým jednotlivcom, rodičom, sponzorom, Mestu Revúca, organizáciám i tým, ktorí akýmkoľvek spôsobom pomohli našej škole v školskom roku 2017/2018. Všetkým prajeme príjemné prežitie letných dní, plných veselých zážitkov a smiechu.

Časopis Hviezdička

Najnovšie číslo časopisu Hviezdička si môžete prečítať tu.

Slávnostné ukončenie školského roka

Dnešný deň sme slávnostne ukončili školský rok 2017/2018...

Vystúpenie The SHOES SDC

Posledný deň pred ukončením školského roka nám predviedla v priestoroch našej telocvične svoje tanečné umenie skupina The SHOES SDC...

Výlet do jaskyne

Krásu Ochtinskej aragonitovej jaskyne prišli na školskom výlete obdivovať prváci s pani učiteľkami a pani asistentkou...

< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 >

OZNAMY

 • Triedne schôdzky RZ
  Vážení rodičia! Pozývame Vás na triedne schôdzky RZ, ktoré sa uskutočnia 24.4.2019 so začiatkom o 15.30 hod. v jednotlivých triedach.
  [čítaj viac]
   
 • Triedne schôdzky RZ
  Vážení rodičia! Pozývame Vás na triedne schôdzky RZ, ktoré sa uskutočnia 17.1.2019 so začiatkom podľa pokynov jednotlivých triednych učiteľov formou konzultácií.
  [čítaj viac]
   
 • Triedne schôdzky RZ
  Vážení rodičia! Pozývame Vás na triedne schôdzky RZ, ktoré sa uskutočnia 22.11. 2018 so začiatkom podľa pokynov jednotlivých triednych učiteľov formou konzultácií.
  [čítaj viac]
   
< 1 2 >
::všetky aktuality::

POČASIE

In-počasie Meteoinfo