• |
  • E-mail kontakt: skola@zshviere.edu.sk
ZŠ Hviezdoslavova
ZŠ Hviezdoslavova
Škola priteľská k deťom

SUBMENU

Internetová žiacka knižka

KALENDÁR

  Legenda:
 
- aktuálny deň

AKTUALITY 2019/2020


Vyhodnotenie školského kola PYTAGORIÁDY ZŠ Hviezdoslavova ul. Revúca

13.12.2018

Dňa 12. 12. 2018 sa uskutočnilo školské kolo matematickej PYTAGORIÁDY. Počas 60 minút, ktoré mali súťažiaci na riešenie, si 46 žiakov tretieho až ôsmeho ročníka meralo svoje vedomosti a zručnosti. Úspešným riešiteľom sa stáva súťažiaci, ktorý z 15 – tich úloh vyrieši správne aspoň 10 úloh. Veľkou devízou úspechu je aj to, že za každé ušetrené celé 4 minúty získa 1 bod za čas.

Vyhodnotenie podľa ročníkov:

3. ročník:

súťažilo 10 žiakov, úspešní boli 2 žiaci:

1.      miesto : Boldiš Lukáš III.A

2.      miesto: Bariš Richard III.A

 

4.     ročník:

súťažilo 13 žiakov, úspešní boli 5 žiaci:

1.      miesto: Boldiš Boris  IV.B

2.      miesto: Balážik Matej  IV.B a Králiková Paulína IV.A

3.      miesto: Hrivnáková Sofia IV.A

4.      miesto: Vrbiarová Ema Nikola  IV.A

 

5.   ročník:

súťažilo 6 žiakov, úspešní boli 3 žiaci:

1.      miesto: Sabol Tadeáš  V.A

2.      miesto: Piljanová Terézia V.A

3.      miesto: Ďurán Vladimír V.A

 

6.   ročník:

súťažilo 5 žiakov, úspešní boli 3 žiaci:

1.      miesto: Senko Šimon VI.A

2.      miesto: Furman Matúš VI.A

3.      miesto: Anner Martin VI.B

 

7.   ročník:

súťažilo 5 žiakov, úspešný bol 1 žiak:

1.      miesto: Lipták Filip VII.A

 

8.   ročník:

súťažilo 7 žiakov, úspešný nebol ani jeden žiak

 

Všetkým úspešným riešiteľom blahoželáme  a prajeme veľa úspechov v okresnom kole.

Mgr. K. Kováčová

Plenárne a triedne schôdzky RZ

Pozývame Vás na triedne schôdzky RZ, ktoré sa uskutočnia dňa 26.9.2019 so začiatkom o 16.00 hod. v jednotlivých triedach. Účasť všetkých rodičov je nutná!

Rozlúčka s letom

Leto je už nenávratne za nami a po dlhých, teplých a slnečných dňoch sa k slovu prihlásila jeseň...

Projekt Zlepšenie vzdelávacích výsledkov žiakov so ŠVVP a zo SZP v ZŠ, Hviezdoslavova 1, Revúca

Základná škola, Hviezdoslavova 1, Revúca realizuje dopytovo- orientovaný projekt Zlepšenie vzdelávacích výsledkov žiakov so ŠVVP a zo SZP. Pre bližšie informácie kliknite tu.

Účelové cvičenie na Hviezdoslavke

Stredu 4.9.2019 sme strávili v prírode. Žiaci druhého stupňa našej školy sa spolu so svojimi triednymi učiteľmi vybrali do areálu MFK Revúca, kde absolvovali účelové cvičenie...

Deň dopravnej výchovy na školskom dopravnom ihrisku

Každoročne dochádza na cestách k množstvu dopravných nehôd s ťažkými či smrteľnými následkami...

Úspešný štart do nového školského roka 2019/2020

Brány Základnej školy, Hviezdoslavova 1 v Revúcej 2.septembra 2019 prekročilo spolu 408 žiakov, z toho je 50 prváčikov...

Počas prázdnin sme doplnili multifunkčnú zónu

Po prázdninách v ZŠ, Hviezdoslavova 1, Revúca čaká žiakov malé prekvapenie...

Oznam Školskej jedálne - bezplatné stravovanie

AKTUALITY 2018/2019


Slávnostné ukončenie školského roka

28. júna 2019 sa žiaci z Hviezdoslavky so svojimi pedagógmi zišli na školskom dvore, aby spolu v priateľskej atmosfére slávnostne ukončili školský rok 2018/2019...

Medzinárodný deň mlieka

Medzinárodný deň mlieka sa oslavuje od roku 1957 pod záštitou Medzinárodnej mliekarskej federácie (IDF)...

Na bicykli s radosťou a bez úrazov

Na bicykli s radosťou a bez úrazov – to je názov projektu, ktorý realizuje Základná škola, Hviezdoslavova 1 v Revúcej v spolupráci s Nadáciou pre deti Slovenska a poisťovňou Kooperativa...

Šiestaci a siedmačky v Leviciach

Koncoročný školský výlet patrí k tým radostným udalostiam, keď sa schyľuje k záveru 10-mesačnej žiackej driny.

S „Červenou čiapočkou“ až na celoslovenskom finále Jazykového kvetu.

Tento školský rok sme sa po prvýkrát zúčastnili postupovej súťaže v anglickom jazyku...

< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 >

OZNAMY

  • Plenárne a triedne schôdzky RZ
    Pozývame Vás na triedne schôdzky RZ, ktoré sa uskutočnia dňa 26.9.2019 so začiatkom o 16.00 hod. v jednotlivých triedach. Účasť všetkých rodičov je nutná!
    [čítaj viac]
     
::všetky aktuality::

POČASIE

In-počasie Meteoinfo