• |
 • E-mail kontakt: skola@zshviere.edu.sk
ZŠ Hviezdoslavova
ZŠ Hviezdoslavova
Škola priteľská k deťom

SUBMENU

Internetová žiacka knižka

KALENDÁR

  Legenda:
 
- aktuálny deň


 

AKTUALITY 2018/2019


Slávnostné otvorenie školského roka 2018/2019

03.09.2018

Tak ako v mnohých iných školách na Slovensku, aj v ZŠ, Hviezdoslavova 1 v Revúcej sme 3.9.2018 privítali nový škol. rok 2018/2019. Na slávnostnom otvorení sa okrem žiakov a pedagógov zúčastnili aj predstavitelia Mesta Revúca, zástupcovia Rady rodičov a mnohí rodičia. Brány našej školy v tento deň prekročilo viac ako 400 žiakov. S najväčšími očakávaniami asi prichádzali prváci. Práve im sa dostalo veľkej cti - ako noví žiaci našej školy mali možnosť otvoriť nové dopravné ihrisko, ktoré sme zriadili v areáli školy. Naši žiaci sa každodenne stávajú účastníkmi cestnej premávky. Mnohí z nich dokonca dochádzajú do školy z iných obcí autobusmi, alebo aj na bicykli. A keďže práve na cestách dochádza k rôznym nebezpečným situáciám, veľkú pozornosť venujeme v našej škole dopravnej výchove. Práve preto sa vedenie školy  rozhodlo využiť priestor asfaltového školského dvora a v prázdninových dňoch šikovní a obetaví pedagógovia a dobrovoľníci tu vymaľovali cesty, križovatky, prechody pre chodcov a dokonca aj kruhový objazd. Z finančných prostriedkov Rodičovského združenia, z darov sponzorov aj z vlastných zdrojov sme zakúpili dopravné značky, detské bicykle a kolobežky. Na našom dopravnom ihrisku  budú môcť žiaci získavať a prakticky si odskúšať vedomosti z pravidiel cestnej premávky. Cieľom zriadenia školského dopravného ihriska je, aby sme im práve takto pomohli vedieť zvládať rôzne situácie, s ktorými sa stretávajú na cestách a eliminovať tak mnohé nebezpečenstvá, ktoré na deti striehnu v cestnej premávke.

A čo nás ešte čaká v novom školskom roku?

V nasledujúcich dňoch našu školu po roku opäť navštívi olympijský víťaz Matej Tóth, ktorý nám osobne odovzdá grant na Športovú akadémiu Mateja Tótha, ktorý sme získali od spoločnosti O2.Okrem tejto významnej a jedinečnej udalosti čakajú našich žiakov mnohé tradičné aktivity - projektové dni venované rôznym globálnym témam, škola v prírode, lyžiarsky výcvik, plavecký výcvik, karneval, Noc v škole a množstvo iných zaujímavých podujatí. Keďže našou prioritou je kvalitný výchovno-vyučovací proces, budeme sa snažiť hlavne o to, aby naši žiaci získali vedomosti, zručnosti a osvojili si kompetencie potrebné na život v modernej dobe.

Dúfame, že aj tento školský rok bude taký úspešný ako predchádzajúci, a naši žiaci opäť dosiahnu úspechy v rôznych súťažiach, olympiádach, certifikovaných meraniach a tiež v prijímacích skúškach na stredné školy.

Podporte našu školu hlasovaním za projekt Hviezdne peniaze!!!

Vážení rodičia, priatelia školy, milí žiaci! Obraciame sa na Vás s prosbou o podporu našej školy v Grantovom programe nadácie poštovej banky Nápad pre školy.

Pomôžme nášmu mestu získať detské ihrisko Žihadielko

Pômôžte svojim hlasom získať pre naše mesto detské ihrisko Žihadielko od spoločnosti LIDL. Ďakujeme.

Hlasujte tu..

Odložte mobil a zahrajte sa

Viete si predstaviť, čo by ste robili jeden deň bez mobilu?...

Zeleninové popoludnie v ŠKD

V stredu poobede pani vychovávateľky na našej Hviezdoslavke pripravili spoločne s deťmi zdravé zeleninové popoludnie v kuchynke našej školy.

V mestskej knižnici...

Viete si predstaviť život bez knihy?...

Sneh nás láka

Sneh nás láka, slnko svieti...

Polročné prázdniny

Polročné prázdniny v školskom roku 2018/2019 budú v piatok 1. februára 2019. Školské vyučovanie v druhom polroku sa začne v pondelok 4. februára 2019.

Súťaž v prednese slovenských povestí – Šaliansky Maťko - okresné kolo

Dňa 25.1.2019 sa v Centre voľného času v Revúcej uskutočnil 26. ročník okresného kola súťaže v prednese slovenskej povesti – Šaliansky Maťko 2019...

Súťaž v prednese slovenských povestí – Šaliansky Maťko - školské kolo

Bola raz jedna malebná krajina. V nej malé mestečko Šaľa. A tá Šaľa šalianskeho Maťka Jozefa Cígera Hronského mala...

Bystré hlavičky

Po zimných prázdninových radovánkach si deti v ŠKD na Hviezdoslavovej ulici v Revúcej otestovali svoje bystré hlavičky...

Týždeň angličtiny na Hviezdoslavke

Aj v tomto školskom roku sa ZŠ, Hviezdoslavova 1 v Revúcej zapojila do zaujímavého vzdelávacieho projektu EDUCATE SLOVAKIA, ktorý pripravuje organizácia AIESEC...

Triedne schôdzky RZ

Vážení rodičia! Pozývame Vás na triedne schôdzky RZ, ktoré sa uskutočnia 17.1.2018 so začiatkom podľa pokynov jednotlivých triednych učiteľov formou konzultácií.

Vianočné prázdniny

Vianočné prázdniny pre žiakov trvajú od 24.12.2018 - 7.1.2019. Vyučovanie začína v utorok 8.1. 2019

Práva detí na ,,Hviezdoslavke

Každé dieťa, nech by žilo kdekoľvek na svete, má právo vyrastať v dôstojných podmienkach...

Vyhodnotenie školského kola PYTAGORIÁDY ZŠ Hviezdoslavova ul. Revúca

Dňa 12. 12. 2018 sa uskutočnilo školské kolo matematickej PYTAGORIÁDY...

„Živá“ červená stužka 2018 na Hviezdoslavke

Červená stužka - medzinárodný symbol solidarity s ľuďmi žijúcimi s HIV alebo AIDS...

Čarovný čas Vianoc

Detské očká svietia, medovníčky začínajú rozvoniavať a všade vôkol je napätie plné nádeje a očakávania...

Finančná gramotnosť na Hviezdoslavke

Človek je vo svojom živote spätý s množstvom rozhodnutí, ktoré ho ovplyvňujú financiami. Preto je naša škola pripravená vniesť svojich žiakov do moderného sveta peňazí...

Stridžia noc na ,,Hviezdoslavke"

Noc, keď spíme doma v postieľke, je úplne iná ako tá, ktorú sme prežili vo štvrtok, 29.11. 2018 v ZŠ, Hviezdoslavova 1 v Revúcej...

Víťaz okresného kola Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry je z Hviezdoslavky

Olympiáda zo SJL je jednou z foriem dobrovoľnej záujmovej činnosti žiakov. Jej cieľom je prehĺbiť, rozširovať a upevňovať komunikačné zručnosti žiakov...

Svetový deň pozdravov

Svetový deň pozdravov, tzv. WORLD HELLO DAY, sa oslavuje od roku 1973 približne v 180 krajinách sveta...

Oznam o Testovaní piatakov T5-2018

Národný ústav certifikovaných meraní - NÚCEM - realizuje celoslovenské testovanie žiakov z predmetov SJL a MAT - Testovanie 5 - 2018...

Jazda zručnosti pre škôlkarov

Dopravná výchova je na Základnej škole na Hviezdoslavovej ulici samozrejmosťou.

Informatická súťaž iBOBOR

V roku 2004 založila prof. dr. Valentina Dagienė v Litve informatickú súťaž...

Triedne schôdzky RZ

Vážení rodičia! Pozývame Vás na triedne schôdzky RZ, ktoré sa uskutočnia 22.11. 2018 so začiatkom podľa pokynov jednotlivých triednych učiteľov formou konzultácií.

13. november - Medzinárodný deň nevidiacich

Medzinárodný deň nevidiacich si verejnosť pripomína každoročne od roku 1946.Medzinárodný deň nevidiacich si verejnosť pripomína každoročne od roku 1946...

„SLOVENSKÉ NÁRODNÉ POVSTANIE OČAMI ŽIAKOV Z HVIEZDOSLAVKY”

Hviezdoslavka pre svojich žiakov každoročne pripravuje v spolupráci s Múzeom SNP v Banskej Bystrici vzdelávaciu činnosť zameranú na výchovu k občianstvu a spoznávanie vlastných dejín prostredníctvom objektového učenia v múzeu...

Halloweenský dvor v ŠKD

Jesenné prázdniny sa skončili. Napriek tomu sme sa v ŠKD na Hviezdoslavovej ulici v Revúcej rozhodli, že si ešte spríjemníme popoludnie vytvorením Halloweenskej atmosféry...

Halloween na Hviezdoslavke

V živote nás všetkých má určite dôležité miesto, okrem vážnych vecí a povinností, aj zábava...

Dobšinského rozprávkový Gemer uchováva tradície ľudovej rozprávky

Regionálna autorská literárna súťaž Dobšinského rozprávkový Gemer je už tradičné podujatie venované zachovávaniu slovenskej ľudovej rozprávky vo všetkých podobách...

Dnes mi čítala babka, dedko...

Pri príležitosti „Október - mesiac úcty k starším“, sme si pozvali do ŠKD starých rodičov, aby deťom prečítali krátke rozprávkové príbehy...

Medzinárodný deň školských knižníc v ŠKD

Aj žiaci I. oddelenia ŠKD, pri príležitosti Medzinárodného dňa školských knižníc, navštívili našu školskú knižnicu pre žiakov, kde si popozerali, ako taká knižnica vyzerá...

Projektový deň - Finančná gramotnosť

Na 1. stupni Základnej školy na Hviezdoslavovej ulici v Revúcej sa snažíme ukázať možnosti a cesty, ktorými je možné sa finančnej gramotnosti detí nielen priblížiť, ale ju aj úspešne rozvíjať...

Medzinárodný deň školských knižníc

„Knihy nám prinesú múdrosť automaticky, ale môžu byť aj cestou, ako sa k nej dostať.“

Hviezdoslavka prežila svoj Príbeh hudby....

Dňa 26. 10. 2018 sme sa zúčastnili netradičnej formy výchovného koncertu. Nikam sme nemuseli cestovať, hudba za nami prišla priamo k nám do školy...

Prijímanie prvákov na Hviezdoslavke

Posledný októbrový týždeň v našej škole už tradične patrí našim najmenším, prváčikom...

Vo vybíjanej najmladších žiakov a žiačok sme obhájili 2.miesto

Dňa 16.10.2018 sa v ZŠ I.B. Zocha v Revúcej uskutočnilo obvodné kolo najmladších žiakov a žiačok vo vybíjanej za účasti 4 družstiev...

Vitamíny pre zdravie

Svetový deň výživy sa oslavuje každý rok 16. októbra na pamiatku založenia Organizácie pre výživu a poľnohospodárstvo Spojených národov ( FAO) v roku 1945...

Zbierať starý papier sa oplatilo...

Na záchranu jedného stromu musíme vyzbierať 125 kg starého papiera. Súťažný zber papiera medzi triedami sa stáva na Hviezdoslavke už tradíciou...

Jesenné tvorenie v ŠKD

Nevšedné popoludnie mohli zažiť deti z ŠKD na Hviezdoslavovej ulici v Revúcej...

Každý deň jablko, od lekára ďaleko...

Aj tento školský rok sme sa rozhodli venovať zdravému stravovaniu a významu vitamínov pre naše telo...

Hviezdoslavka opäť úspešná v zbere papiera

Október sa u nás v škole, okrem iného, nesie aj v znamení zberu papiera...

Jabĺčkové popoludnie

K jesennému obdobiu patrí aj jesenné ovocie. My sme si z neho vybrali najkrajší druh, ktorým je jabĺčko...

Rozlúčka s letom.......

Ani sme sa nenazdali, dva mesiace prázdnin ubehli ako voda. Leňošenie sme vymenili za školské lavice a povinnosti...

Európsky deň jazykov 2018

26. september je už 17 rokov venovaný jazykom európskych národov...

Matej Tóth po roku opäť navštívil našu školu

24. september 2018 sa stal pre našu školu významným dňom. Po necelom roku k nám opäť zavítal výnimočný slovenský atlét, olympijský víťaz a majster sveta, ktorý sa venuje chôdzi na 20 a 50 km Matej Tóth.

Plenárne a triedne schôdzky RZ

Vážení rodičia! Pozývame Vás na plenárne a triedne schôdzky RZ, ktoré sa uskutočnia 27.9.2018 (štvrtok) so začiatkom o 16.00 hod. v jednotlivých triedach.

Škôlkari na dopravnom ihrisku v areáli ZŠ na Hviezdoslavovej ulici

Počas slnečných jesenných dní navštívili predškoláci mesta Revúca novovybudované dopravné ihrisko v areáli ZŠ na Hviezdoslavovej ulici...

Deň dopravnej výchovy na školskom dopravnom ihrisku

V každodennom živote sa žiaci stávajú účastníkmi cestnej premávky ako chodci, cyklisti, cestujúci v prostriedkoch hromadnej alebo osobnej dopravy a pod...

Slávnostné otvorenie školského roka 2018/2019

Tak ako v mnohých iných školách na Slovensku, aj v ZŠ, Hviezdoslavova1 v Revúcej sme 3.9.2018 privítali nový škol. rok 2018/2019...

Zoznam pomôcok pre žiakov I. ročníka

Zoznam pomôcok potrebných pre prvákov kliknite tu.

AKTUALITY 2017/2018


Poďakovanie

Riaditeľstvo ZŠ, Hviezdoslavova 1, Revúca ďakuje všetkým jednotlivcom, rodičom, sponzorom, Mestu Revúca, organizáciám i tým, ktorí akýmkoľvek spôsobom pomohli našej škole v školskom roku 2017/2018. Všetkým prajeme príjemné prežitie letných dní, plných veselých zážitkov a smiechu.

Časopis Hviezdička

Najnovšie číslo časopisu Hviezdička si môžete prečítať tu.

Slávnostné ukončenie školského roka

Dnešný deň sme slávnostne ukončili školský rok 2017/2018...

Vystúpenie The SHOES SDC

Posledný deň pred ukončením školského roka nám predviedla v priestoroch našej telocvične svoje tanečné umenie skupina The SHOES SDC...

Výlet do jaskyne

Krásu Ochtinskej aragonitovej jaskyne prišli na školskom výlete obdivovať prváci s pani učiteľkami a pani asistentkou...

< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 >

OZNAMY

 • Triedne schôdzky RZ
  Vážení rodičia! Pozývame Vás na triedne schôdzky RZ, ktoré sa uskutočnia 17.1.2018 so začiatkom podľa pokynov jednotlivých triednych učiteľov formou konzultácií.
  [čítaj viac]
   
 • Triedne schôdzky RZ
  Vážení rodičia! Pozývame Vás na triedne schôdzky RZ, ktoré sa uskutočnia 22.11. 2018 so začiatkom podľa pokynov jednotlivých triednych učiteľov formou konzultácií.
  [čítaj viac]
   
 • Plenárne a triedne schôdzky RZ
  Vážení rodičia! Pozývame Vás na plenárne a triedne schôdzky RZ, ktoré sa uskutočnia 27.9.2018 (štvrtok) so začiatkom o 16.00 hod. v jednotlivých triedach.
  [čítaj viac]
   
< 1 2 >
::všetky aktuality::

POČASIE

In-počasie Meteoinfo