• |
  • E-mail kontakt: skola@zshviere.edu.sk
ZŠ Hviezdoslavova
ZŠ Hviezdoslavova
Škola priteľská k deťom

SUBMENU

Internetová žiacka knižka

KALENDÁR

  Legenda:
 
- aktuálny deň

AKTUALITY 2019/2020


Slávnostné otvorenie školského roka 2018/2019

03.09.2018

Tak ako v mnohých iných školách na Slovensku, aj v ZŠ, Hviezdoslavova 1 v Revúcej sme 3.9.2018 privítali nový škol. rok 2018/2019. Na slávnostnom otvorení sa okrem žiakov a pedagógov zúčastnili aj predstavitelia Mesta Revúca, zástupcovia Rady rodičov a mnohí rodičia. Brány našej školy v tento deň prekročilo viac ako 400 žiakov. S najväčšími očakávaniami asi prichádzali prváci. Práve im sa dostalo veľkej cti - ako noví žiaci našej školy mali možnosť otvoriť nové dopravné ihrisko, ktoré sme zriadili v areáli školy. Naši žiaci sa každodenne stávajú účastníkmi cestnej premávky. Mnohí z nich dokonca dochádzajú do školy z iných obcí autobusmi, alebo aj na bicykli. A keďže práve na cestách dochádza k rôznym nebezpečným situáciám, veľkú pozornosť venujeme v našej škole dopravnej výchove. Práve preto sa vedenie školy  rozhodlo využiť priestor asfaltového školského dvora a v prázdninových dňoch šikovní a obetaví pedagógovia a dobrovoľníci tu vymaľovali cesty, križovatky, prechody pre chodcov a dokonca aj kruhový objazd. Z finančných prostriedkov Rodičovského združenia, z darov sponzorov aj z vlastných zdrojov sme zakúpili dopravné značky, detské bicykle a kolobežky. Na našom dopravnom ihrisku  budú môcť žiaci získavať a prakticky si odskúšať vedomosti z pravidiel cestnej premávky. Cieľom zriadenia školského dopravného ihriska je, aby sme im práve takto pomohli vedieť zvládať rôzne situácie, s ktorými sa stretávajú na cestách a eliminovať tak mnohé nebezpečenstvá, ktoré na deti striehnu v cestnej premávke.

A čo nás ešte čaká v novom školskom roku?

V nasledujúcich dňoch našu školu po roku opäť navštívi olympijský víťaz Matej Tóth, ktorý nám osobne odovzdá grant na Športovú akadémiu Mateja Tótha, ktorý sme získali od spoločnosti O2.Okrem tejto významnej a jedinečnej udalosti čakajú našich žiakov mnohé tradičné aktivity - projektové dni venované rôznym globálnym témam, škola v prírode, lyžiarsky výcvik, plavecký výcvik, karneval, Noc v škole a množstvo iných zaujímavých podujatí. Keďže našou prioritou je kvalitný výchovno-vyučovací proces, budeme sa snažiť hlavne o to, aby naši žiaci získali vedomosti, zručnosti a osvojili si kompetencie potrebné na život v modernej dobe.

Dúfame, že aj tento školský rok bude taký úspešný ako predchádzajúci, a naši žiaci opäť dosiahnu úspechy v rôznych súťažiach, olympiádach, certifikovaných meraniach a tiež v prijímacích skúškach na stredné školy.

Plenárne a triedne schôdzky RZ

Pozývame Vás na triedne schôdzky RZ, ktoré sa uskutočnia dňa 26.9.2019 so začiatkom o 16.00 hod. v jednotlivých triedach. Účasť všetkých rodičov je nutná!

Rozlúčka s letom

Leto je už nenávratne za nami a po dlhých, teplých a slnečných dňoch sa k slovu prihlásila jeseň...

Projekt Zlepšenie vzdelávacích výsledkov žiakov so ŠVVP a zo SZP v ZŠ, Hviezdoslavova 1, Revúca

Základná škola, Hviezdoslavova 1, Revúca realizuje dopytovo- orientovaný projekt Zlepšenie vzdelávacích výsledkov žiakov so ŠVVP a zo SZP. Pre bližšie informácie kliknite tu.

Účelové cvičenie na Hviezdoslavke

Stredu 4.9.2019 sme strávili v prírode. Žiaci druhého stupňa našej školy sa spolu so svojimi triednymi učiteľmi vybrali do areálu MFK Revúca, kde absolvovali účelové cvičenie...

Deň dopravnej výchovy na školskom dopravnom ihrisku

Každoročne dochádza na cestách k množstvu dopravných nehôd s ťažkými či smrteľnými následkami...

Úspešný štart do nového školského roka 2019/2020

Brány Základnej školy, Hviezdoslavova 1 v Revúcej 2.septembra 2019 prekročilo spolu 408 žiakov, z toho je 50 prváčikov...

Počas prázdnin sme doplnili multifunkčnú zónu

Po prázdninách v ZŠ, Hviezdoslavova 1, Revúca čaká žiakov malé prekvapenie...

Oznam Školskej jedálne - bezplatné stravovanie

AKTUALITY 2018/2019


Slávnostné ukončenie školského roka

28. júna 2019 sa žiaci z Hviezdoslavky so svojimi pedagógmi zišli na školskom dvore, aby spolu v priateľskej atmosfére slávnostne ukončili školský rok 2018/2019...

Medzinárodný deň mlieka

Medzinárodný deň mlieka sa oslavuje od roku 1957 pod záštitou Medzinárodnej mliekarskej federácie (IDF)...

Na bicykli s radosťou a bez úrazov

Na bicykli s radosťou a bez úrazov – to je názov projektu, ktorý realizuje Základná škola, Hviezdoslavova 1 v Revúcej v spolupráci s Nadáciou pre deti Slovenska a poisťovňou Kooperativa...

Šiestaci a siedmačky v Leviciach

Koncoročný školský výlet patrí k tým radostným udalostiam, keď sa schyľuje k záveru 10-mesačnej žiackej driny.

S „Červenou čiapočkou“ až na celoslovenskom finále Jazykového kvetu.

Tento školský rok sme sa po prvýkrát zúčastnili postupovej súťaže v anglickom jazyku...

< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 >

OZNAMY

  • Plenárne a triedne schôdzky RZ
    Pozývame Vás na triedne schôdzky RZ, ktoré sa uskutočnia dňa 26.9.2019 so začiatkom o 16.00 hod. v jednotlivých triedach. Účasť všetkých rodičov je nutná!
    [čítaj viac]
     
::všetky aktuality::

POČASIE

In-počasie Meteoinfo